Sunday, December 2, 2018

سایت سفارت آمریکا :آمریکا و انگلستان باید درکنار هم برای قطع حمایت مالی رژیم ایران از تروریسم بایستندسایت سفارت آمریکا :آمریکا و انگلستان باید درکنار هم برای قطع حمایت مالی رژیم ایران از تروریسم بایستند


سایت سفارت آمریکا ۹/۹/۹۷:«ما هر چه نزدیکتر با متحدان و شرکایمان برای دستیابی به هدف نهایی به نتیجه رساندن یک توافق خوب کار خواهیم کرد تا سلامت شهروندانمان اطمینان یافته و به ابعاد کامل رفتارهای شرورانه رژیم ایران پاسخ دهیم.این ماه آمریکا فشار را بر ایران با اعمال شدیدترین تحریم‌هایی که تاکنون بوده بالا برد تا این رژیم را از پولی که برای تأمین مالی تروریسم و بیثباتی منطقهای استفاده می‌کند، محروم کند. هفته گذشته شرکای اروپایی ما با اعلام پیشنهاد تحریمها علیه مقامات اطلاعاتی ایران که مظنون به توطئه قتلها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودند به ما پیوستند.این گامی مطلوب است ولی این پیشرفت میتواند با پیشنهاد مورد حمایت اتحادیه اروپا برای ایجاد راه و کار ویژه (‌اس.وی.پی) که شرکتها را قادر به دور زدن تحریمهای آمریکا می‌کند تضعیف شود. ادامه تجارت با این رژیم تنها در سرازیر کردن پول به بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان کمک نموده و ایران را قادر به حمایت خشونت‌آمیز از تروریسم و شبهنظامیان و نیروهای نیابتی و تقویت رژیم با هزینه مردم ایران می‌کند.هزینه انجام تجارت با ایران ادامه فعالیتهای تروریستی هم در داخل اروپا و هم سراسر جهان است.این شامل توطئه تروریستی برای بمبگذاری یک گردهمایی در پاریس در ماه ژوئیه و سوءقصد خنثی شده در دانمارک در ماه اکتبر بوده است.شرکا و متحدان در سراسر جهان از جمله دوستانمان در اروپا در نگرانیهای ما در رابطه با تهدیدات رژیم ایران نسبت به جهان سهیم اند.ما همه در رابطه با این رژیم نگرانی‌هایی در رابطه با برنامه موشک بالستیکی و تأمین مالی تروریسم و دامن زدن به بیثباتی در سراسر خاورمیانه و کل جهان داریم.شرکتها این خطر را می‌فهمند و تصمیمات هوشمندانه‌ای برای ترک ایران میگیرند.بیش از ۱۰۰شرکت روابط تجاریشان را با ایران قطع کرده‌اند و پیش‌بینی ما این است که این عدد افزایش خواهد یافت. ما این شرکتها را که تصمیم درستی میگیرند تقدیر می‌کنیم. آمریکا به اعمال فشار حداکثر علیه رژیم ایران تا زمانی که رفتار شرورانهاش را تغییر دهد ادامه میدهد. ما هر چه نزدیکتر با متحدان و شرکایمان برای دستیابی به هدف نهایی به نتیجه رساندن یک توافق خوب کار خواهیم کرد تا سلامت شهروندانمان اطمینان یافته و به ابعاد کامل رفتارهای شرورانه رژیم ایران پاسخ دهیم.»


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment