Wednesday, December 26, 2018

پیام هاشم خواستار خطاب به حلکمان ایران :شما همچون فردی هستید که دارد غرق می شود و اگر دستش به نجات غریقش برسد او را نیز با خود غرق می کند.هاشم خواستار خطاب به حلکمان ایران :شما همچون فردی هستید که دارد غرق می شود و اگر دستش به نجات غریقش برسد او را نیز با خود غرق می کند.

شما و حاکمان ایران همچون فردی هستید که دارد غرق می شود و اگر دستش به نجات غریقش برسد او را نیز با خود غرق می کند.
آزادیخواهان نجات غریق هایی هستند که شما و حاکمان آخوند و غیر آخوند و ملت را می خواهند نجات دهند.
چرا غرقشان میکنید؟
این انگل زاده های حاکمان با حساب های ملیونی و ملیارد دلاری در کشورهای غربی که همیشه به آن کشورها فحش می دهند چه غلطی می کنند؟
دست رنج مردم ایران را غارت و در آن کشورها هپلی هپو می کنند.
مردم با اسلام علی که بخاطر فزون خواهی برادرش عقیل بجای طلا و نقره آتش به داخل دستش انداخت در چهل سال پیش شعار جمهوری اسلامی سردادند، ولی در سایه ی حکومت آخوندها به رهبری اقای خامنه ای، کشور را فساد و فقر و فلاکت برداشته و شک نباید کرد که این آخوندها برخلاف قوانین الهی و طبیعی حرکت کرده و بزودی از بین خواهند رفت.
این جبر تاریخ و روند تکاملی جامعه ی بشری است که حکومت های فاسد بخاطر همین فساد از بین می روند و حکومت امن به ملت ایران بر اساس یک ضرب المثل توصیه می کنم که اگر آب دستشان است زمین بگذارند و به آزادیخواهان بپیوندند تا همچون تمام ملت های آزاد به سعادت و رفاه و خوشبختی برسند.قبلا در زیر بعضی از نامه ها می نوشتم : زنده باد زندان تا برقراری آزادی و دموکراسی . اما با بردنم به تیمارستان که به همت ملت قهرمان ایران نجات پیدا کردم ، فکر می کنم بعد از این باید بنویسم: زنده باد تیمارستان، زندان، قبرستان تا برقراری ازادی و دموکراسی.
درود بر زندانیان سیاسی از جمله معلمان زندانی : اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، فرهاد میثمی، محمد حبیبی، روح الله مردانی، محمدعلی فراحی شاندیز، ارژنگ داوودی، امید شاه محمدی از کردستان عزیز.
ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت،کاین شام صبح شود و وین شب سحر شود
ایران مشهد سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان آزاده ی ایران
۴ دی ماه ۱۳۹۷
ایران هم از این قاعده مستثنا نیست.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور 

No comments:

Post a Comment