Thursday, December 27, 2018

رادیو فردا =ایران - دیپلماسی دیپورت دیپلمات‌ها+ کلیپرادیو فردا =ایران - دیپلماسی دیپورت دیپلمات‌ها+ کلیپ 


رادیو فردا =ایران - دیپلماسی دیپورت دیپلمات‌ها

سه سال پیش حسن روحانی، شادمان از امضای برجام، در جمع سفرای ایرانی از پیروزی‌های حاصل از این توافق‌نامه گفت و احترام جهان به دیپلمات‌های ایرانی را معادل احترام به ملت ایران دانست. اما تعامل کشورهای غربی با دیپلمات‌های ما چگونه است؟مجله فارس‌پلاس: سه سال پیش که برجام تازه امضا شده بود، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفت که این توافق را فتح‌الفتوح دیپلماسی کشور معرفی کند. هیچ نشستی نبود که اعضای دولت در آن حاضر باشند و از عواید برجام برای ایران سخن نگویند.حدود ۴ماه پس از امضای این توافق و در آستانه اجرایی شدن آن، رئیس‌جمهور همه سفرا و روسای دفاتر نمایندگی ایران در کشورهای مختلف را به تهران فراخواند و باز هم از منافع برجام گفت. روحانی گفت: «احترام جهان به دیپلمات‌های ما، احترام به عظمت ملت ایران است». حرف درستی که کسی فکر نمی‌کرد تا این حد از واقعیت فاصله داشته باشد.کسی فکر نمی‌کرد در کمتر از سه سال، ورق اینچنین برگردد و همه دستاوردهای ذکر شده، اینچنین زیر سوال رفته و با چالش مواجه شود.در این ویدیوی کوتاه، مروری کرده‌ایم بر نوع تعامل تعدادی از کشورهای غربی و منطقه با دیپلمات‌های ایرانی، آن هم فقط در چند ماه اخیر


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور 

No comments:

Post a Comment