Wednesday, December 26, 2018

دیدار و گفتگو با مجاهدین در اشرف ۳، پاتریک کندی، اینگرید بتانکور، سناتور جری هورکان و آنتونیو تاسو + فیلمدیدار و گفتگو با مجاهدین در اشرف ۳، پاتریک کندی، اینگرید بتانکور، سناتور جری هورکان و آنتونیو تاسو + فیلم


در روزهای ۲۳تا ۲۵آذر (۱۴تا ۱۶دسامبر۲۰۱۸) پاتریک کندی، خانم اینگرید بتانکور، سناتور جری هورکان از ایرلند و آنتونیو تاسو نماینده پارلمان ایتالیا، برای شرکت در کنفرانس جهانی جوامع ایرانی برای تغییر در ایران، به آلبانی رفتند. آنها در بازدید از اشرف ۳با صدها تن از مجاهدین به‌طور جمعی و فردی دیدار و گفتگو داشتند.
پاتریک کندی در دیدار با مجاهدین گفت:
اخیراً خامنه‌ای به‌نحوی اذعان کرد که سازمان مجاهدین بزرگترین تهدید برای ملاهاست.
بنابراین اهمیت دارد که جهان بداند که این آلترناتیو در برابر ملاها هست و این آلترناتیوی است که یک موضع دموکراتیک دارد که در وجود خانم رجوی و طرح ده ماده‌ای او متبلور می‌شود. و برخلاف بسیاری جاهای دیگر در جهان که در صورت جابه‌جایی دولتها یک خلأ به وجود می‌آید و کسی نیست که آن را پر کند، جهان بداند که یک گروه در چارچوب جنبش مقاومت هست که آمادگی و مهارت و دانش و قدرت آن را دارد که وارد شود و بتواند مقاومت و نهایتاً جایگزین ملاها را ارائه کند. آنها ملاها نماینده واقعی مردم ایران نیستند. آنها فرهنگ عظیم مردم ایران را دزدیدند.... و من بسیار مشتاقم که روزی که امیدوارم بسیار زود باشد به شما ملحق شوم، روزی که همه ما بتوانیم به ایران برویم و آن را به کشور آزادی تبدیل کنیم که شما این همه برایش فداکاری کرده‌اید.»
خانم بتانکور ضمن دیدار با جمعی از مجاهدین، با خواهر مجاهد اعظم حاج حیدری، زندانی سیاسی در رژیم آخوندی در مورد شرایط سیاهچالهای رژیم گفتگو کرد.
سناتور جری هورکان از حامیان مقاومت ایران در ایرلند نیز به‌دنبال بازدید از قسمتهای مختلف اشرف۳، در بین مجاهدین حضور یافت و طی سخنانی گفت:
«دیدن کاری که انجام داده‌اید و محلهایی که ساخته‌اید، فوق‌العاده است».
در همین جمع آقای آنتونیو تاسو نماینده پارلمان ایتالیا نیز خطاب به مجاهدین گفت:
«افتخار بزرگی است برای من که امروز اینجا هستم در بین کسانی که برای آزادی و دموکراسی و اعتماد به خلقشان، فداکاری کردند. این واقعیت است که من امروز خیلی چیزها را از شما دارم یاد می‌گیرم....
امروز به شما می‌گویم که در قلب من خواهید بود. در ضمیر من خواهید بود و همواره در کنار شما خواهم بود.»
مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور 

No comments:

Post a Comment