Wednesday, December 26, 2018

اشپیگل و ماجرای خبرنگار جاعل/ موضعگیری سخنگوی مجاهدیناشپیگل و ماجرای خبرنگار جاعل/ موضعگیری سخنگوی مجاهدینمجلهٔ اشپیگل در آلمان که پس از افشای تکاندهندهٔ جعلیات خبرنگارش، بدترین و تلخ ترین ضربه زندگی رسانه‌ای ۷۰ساله خود را تجربه می‌کند درصدد بررسیها و تغییرات چشمگیر است. مقر اشپیگل در هامبورگ است و این موضوع را یکی از بدترین اتفاقات تاریخ خود خوانده است.
تیم سردبیری جدید اشپیگل که قرار است از ابتدای سال ۲۰۱۹دست به کار شوند، شامل سردبیر اشتفن کلوس مان و معاون سردبیر دیرک کوربیو وایت در موضعگیری خود به تاریخ ۲۰دسامبر ۲۰۱۸درباره خبرنگار دروغپردازی که در ۷سال گذشته مقالات زیادی در اشپیگل نوشته بود، خاطرنشان کردند آنچه او نوشته اکثراًً دارای بخشهایی است که ساخته و پرداخته خود او هستند و هرگز وجود واقعی نداشتند.
سردبیری جدید اشپیگل با عذرخواهی از عموم خوانندگان تصریح کرده است که ما اکنون برای اعتبار خود مبارزه می‌کنیم.
کلاس رلوتیوس Claas Relotius حقه بازی کرده و ما هم اجازه دادیم که کلک بخوریم.
به‌نوشته اشپیگل این آقای خبرنگار، ایمیلها را هم دستکاری می‌کرده و در فیس‌بوک صفحات گمراه‌کننده می‌گذاشت.
در اشپیگل موارد متعدد دیگری از جعل خبرها ذکر شده است.
آقای خبرنگار همچنین از خوانندگان اشپیگل برای کمک به کودکان یتیم سوری پول جمع می‌کرد اما پولها به حساب شخصی او ریخته می‌شد و هیچگاه به کودکان سوری نرسید. اشپیگل در این خصوص شکایت کرده و یک دادخواست کیفری به دادگستری آلمان در این باره ارائه کرده است.
از سوی دیگر ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان طی نامه‌یی به سردبیر اشپیگل، از سمت‌گیری نهادینهٔ اشپیگل علیه پرزیدنت ترامپ شکایت کرده و خواستار یک تحقیق مستقل در این باره شده است.

سخنگوی مجاهدین گفت: افکار عمومی اکنون با مشتی از خروار و اندکی از بسیار، از ۴دهه دروغ و لجن پراکنی علیه مجاهدین و مقاومت ایران آشنا می‌شود. ادعای انفجار حرم امام رضا و کشتن کشیشان مسیحی توسط مجاهدین و منتسب کردن قتل‌عام مجاهدین در اشرف در سال ۹۲ به «تصفیه و درگیری درونی» و ادعای رذیلانهٔ «مرگهای مشکوک» در درون مجاهدین که توسط عوامل و مزدوران اطلاعات آخوندها دامن زده می‌شد، در این شمار است.
در ۸ماه اول سال ۹۷ نیز، رژیم آخوندها و شبکه خبرنگاران دوست نظام، با دریافت پول کلان، فقط در روزنامه‌های غربی ۱۸پروژه لجن پراکنی علیه مجاهدین و مقاومت ایران به اجرا در آورده است.
این علاوه بر تولید انبوه کتاب و فیلم و مقاله و یاوه سرایی وقفه‌ناپذیر مزدوران در داخل و خارج کشور است که ترس و وحشت بی‌پایان رژیم را از قیام و سرنگونی و جایگزین دموکراتیک و مستقل، نشان می‌دهد.
تعجب آور این‌که جوابیه‌ها و تکذیب نامه‌های مکرر مجاهدین در سال قیام، حتی در یک مورد نیز توسط رسانه‌های مزبور از قبیل کانال ۴انگلیس و ایندیپندنت و الجزیره انگلیسی و گاردین منتشر نشده که به‌روشنی حاکی از دریافت پول کلان است.
در ماه شهریور شرکت توئیتر ۷۷۰حساب توئیتری متعلق به رژیم ایران را بست. همزمان فیس‌بوک و اینستاگرام و گوگل نیز حسابهای مشابه مربوط به رژیم را به‌خاطر پخش اطلاعات و تبلیغات دروغ و گمراه‌کننده بستند.
متعاقباً در ۲۵مهر (۱۷اکتبر ۲۰۱۸) شرکت توئیتر یک میلیون و صد و بیست و سه هزار توئیتهای این حسابها را منتشر کرد که بخش قابل توجهی از آن شیطان‌سازی و دروغپردازی علیه مجاهدین به چندین زبان بود.
هم‌چنانکه در اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت به تاریخ ۸آبان ۹۷ آمده است:
توییتهای افشا‌ شده این حقیقت را به‌خوبی روشن می‌کند که رژیم برای قالب کردن دروغهایش از پوشش خبرنگاری و «خبرنگاران دوست» استفاده می‌کند.
واشنگتن پست ۱۷ اکتبر نوشت: «اطلاعات جدید توییتر نشان می‌دهد که (کاربران رژیم) ایران تحت عنوان خبرنگاران خارجی خود را پنهان کرده بودند تا پیامهای سیاسی را در اینترنت پخش کنند».


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور 

No comments:

Post a Comment