Saturday, December 22, 2018

فراخوان گزارشگران بدون مرز برای آزادی فوری روزنامه نگاران زندانی در ایرانفراخوان گزارشگران بدون مرز برای آزادی فوری روزنامه نگاران زندانی در ایران


گزارشگران بدون مرز خواستار اقدام فوری سازمان ملل درباره روزنامه‌نگاران شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌یی به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل خواهان اقدام فوری در خصوص وضعیت زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد.
در قسمتی از این نامه آمده است:‌ هم‌اکنون ۲۸روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در زندانهای ایران زندانی هستند. ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرضه آزادی رسانه‌هاست. این رژیم در رده‌بندی جهانی آزادی اطلاع‌رسانی از میان ۱۸۰کشور جهان در رتبه ۱۶۴قرار دارد.
سازمان گزارشگران بدون مرز: موج دیگری از بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی در آبان ۹۷با عنوان «موج دیگری از دستگیری روزنامه‌نگاران در ایران» نوشت: «سازمان خبرنگاران بدون مرز موج تازه سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم می‌کند. در ماه گذشته چندین روزنامه‌نگار بازجویی شده‌اند و در هفته گذشته چند دستگیری در ارتباط با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌شده است».
این گزارش ضمن بر شمردن اسامی برخی از دستگیر ‌شدگان و نحوه دستگیری آنها می‌افزاید: ما از (رژیم) ایران خواهان آزادی فوری روزنامه‌نگارانی هستیم که خودسرانه دستگیر شده‌اند و این رژیم را به توقف سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی فرا می‌خوانیم.
ایران تحت حاکمیت آخوندی در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات از میان ١٨٠کشور، در رده ١۶۴قرار دارد
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سال ۲۰۱۸خود نوشت: ‌ رژیم ایران از آزادی رسانه‌ها وحشت دارد

گزارش سال ۲۰۱۸سازمان خبرنگاران بدون مرز رژیم ایران را در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در رده ۱۶۴از میان ۱۸۰کشور ارزیابی کرد.
در گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز که در شهریور ۹۷به ثبت رسیده است آمده است:
شهروند – خبرنگاران در ایران (که در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه در رده ۱۶۴قرار دارد) فرار از سانسور را سخت‌تر می‌یابند. رژیم از گزارش آزاد اخبار و اطلاعات وحشت دارد و آن را به‌عنوان «خرابکاری» قلمداد می‌کند.
این روزها در حالی که رسانه‌های سنتی به‌شدت کنترل می‌شوند این شهروند – خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی هستند که در قلب نبرد برای آزادی اطلاعات و تغییر سیاسی در ایران قرار گرفته‌اند.
گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز به سرکوب فضای مجازی توسط رژیم اشاره کرده و می‌افزاید: جلوگیری از اشتیاق رژیم ایران برای خاموش کردن اطلاع‌رسانی بدون خطر نیست. ایران هم‌چنان یکی از بزرگترین زندانهای خبرنگاران و شهروند – خبرنگاران در جهان است و هم‌اکنون ۲۰نفر از این خبرنگاران در زندان به‌سر می‌برند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در مورد وضعیت آزادی مطبوعات در ایران رژیم را یکی از سرکوبگرترین دولتهای جهان نامگذاری کرده و افزوده است:
کنترل دولتی اخبار و اطلاعات در ایران در ۳۹سال گذشته بی‌وقفه ادامه داشته است. رژیم ایران بر تمامی مجاری رسانه‌یی به سختی تمام چنگ انداخته است و هرگز اذیت و آزار خبرنگاران مستقل و شهروند – خبرنگاران را متوقف نکرده است و از ابزاری هم‌چون ارعاب، بازداشتهای خودسرانه و حبسهای طولانی در انتهای محاکمات غیرعادلانه استفاده می‌کند.
رسانه‌هایی که هنوز در برابر این سرکوب مقاومت می‌کنند با کمبود فزاینده منابعی روبه‌رو هستند که آنها را قادر سازد به شکل مستقل و آزاد گزارش کنند.
رژیم جنگش علیه آزادی رسانه‌ها را به آن سوی مرزهای خود نیز گسترش داده و در حالی که تلاش می‌کند ظاهر خود را حفظ کند رسانه‌های جهانی را هدف خود قرار می‌دهد.طالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور 

No comments:

Post a Comment