Saturday, December 22, 2018

تجمع اعتراضی دانش آموزان و دانشجویان در زاهدان در اعتراض به فاجعه آتش‌سوزی دبستان اسوه
تجمع اعتراضی دانش آموزان و دانشجویان در زاهدان در اعتراض به فاجعه آتش‌سوزی دبستان اسوه

روز جمعه ۳۰ آذر ۹۷ جمعی از دانش آموزان زاهدانی و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در اعتراض به وضعیت آموزشی این استان و فاجعه آتش سوزی دبستان اسوه حسنه، در مقابل دانشگاه سیستان و بلوچستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
دانش آموزان زاهدانی و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان پلاکاردهایی در دسن داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:
گاز به زاهدان رسید ؟؟!!
حادثه مدرسه اسوه اولین در استان نیست
از ماست که بر ماست
آتش سوزی مدارس:
شفت گیلان  سال ۷۶
سفیلان چهار محال ۸۲
درو زن فارس ۸۵
شین آباد ۹۱
راهدان ۹۷
—    ؟؟
مسئولین چه جوابی دارند؟ به غیر از ….
آنها تصاویری از دانش‌آموزان کشته شده در فاجعه مدرسه اسوه در دست داشتند و یاد آنان را گرامی داشتند.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور 

No comments:

Post a Comment