Sunday, December 23, 2018

اعتراض و اعتصاب در شهرهای تبریز، اهواز و تهراناعتراض و اعتصاب در شهرهای تبریز، اهواز و تهران


اعتصاب سراسری کامیون‌داران برای دومین روز
کامیونداران روز یکشنبه ۲ دیماه دومین روز اعتصاب سراسری خود را پشت سر گذاشتند. گزارشهای حاکی از خالی بودن اتوبان تبریز از کامیونها است. این اعتصاب همچنین در شهرهای مشهد، اصفهان، ساری، بوشهر نیز گسترش یافته است.
طی دو روز گذشته این اعتصاب در ۱۷شهر و در ۱۴استان از ۳۱استان کشور گسترش یافت.

تبریز: تجمع اعتراضی کارگران بلبرینگ‌سازی
کارگران کارخانه «بلبرینگ‌سازی تبریز» روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کردند.
کارگران در اعتراض به پراخت نشدن ۴ماه حقوق عقب‌افتاده دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی کارگران «قطار شهری اهواز» در دومین روز متوالی
کارگران پروژه ساخت «قطار شهری اهواز» روز یکشنبه برای دومین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در ا عتراض به بی‌توجهی به مطالباتشان و پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده

تجمع اعتراضی پیمانکاران مقابل شورای قلابی شهر تهران
جمعی از پیمانکاران برای سومین بار در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان، در مقابل شورای قلابی رژیم در تهران تجمع کردند. تجمع‌کنندگان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان کف خیابان نشستند و راه را بستند.طالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور 

No comments:

Post a Comment