Wednesday, January 9, 2019

جان بولتون از تحریم سرویس اطلاعاتی رژیم ایران توسط اتحادیه اروپا حمایت کرد



جان بولتون از تحریم سرویس اطلاعاتی رژیم ایران توسط اتحادیه اروپا حمایت کرد


جان بولتون مشاور امینت ملی آمریکا طی پیامی از تحریم سرویس اطلاعاتی رژیم ایران توسط اتحادیه اروپا به‌خاطر توطئه‌ها و طرحهای تروریستی علیه اپوزیسیون ایران در اروپا حمایت کرد.

مشاور امنیت ملی آمریکا امروز ۱۹دی۹۷ در توئیتی نوشت:
ما از اقدامات شرکای اروپایی‌مان در تحریم یک بخش سرویس اطلاعاتی ایران و عوامل آن به‌خاطر چندین توطئه تروریستی از سال ۲۰۱۵در این قاره قویاً حمایت می‌کنیم. ما در تلاشهایمان به‌منظور متوقف کردن تروریسم ایران متحدیم.


روز سه‌شنبه۱۸دی۹۷(۸ژانویه۲۰۱۹) آندرس ساموئلسن andres samuelsenوزیر خارجه دانمارک، تصمیم اتحادیه اروپا در مورد لیست‌گذاری و تحریم معاونت امنیت وزارت اطلاعات رژیم ایران را اعلام کرد. وزیر خارجه دانمارک همچنین از لیست‌گذاری و تحریم دو تن از سرکردگان اطلاعات آخوندها از سوی اتحادیه اروپا به‌خاطر توطئه‌های تروریستی رژیم در فرانسه و دانمارک خبر داد.
به این ترتیب اتحادیه اروپا علاوه بر معاونت امنیت داخلی وزارت بدنام اطلاعات، سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات و اسدالله اسدی را تحریم و لیست‌گذاری کرده است. اسدالله اسدی همزمان با کشف و خنثی شدن توطئه تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، به‌خاطر صدور دستور و دادن بمب به تروریستها، دستگیر و متعاقباً توسط آلمان برای محاکمه به بلژیک تحویل داده شد.

تصمیم اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا از روز چهارشنبه ۲۰دیماه (۱۰ژانویه ۲۰۱۹) اجرایی شد.

خانم مریم رجوی درباره اعمال تحریمها علیه رژیم آخوندی به خاطر طراحی سوءقصد تروریستی در اروپا توسط اتحادیه اروپا در پیامی گفت: تحریمهای اتحادیه اروپا علیه رژیم آخوندی لازمه جلوگیری از تروریسم در اروپاست. اما باید با گنجاندن تمامیت اطلاعات و سپاه آخوندها در لیست تروریستی و محاکمه و اخراج دیپلمات تروریستها و مزدوران رژیم تکمیل شود. وزارتخارجه، دیپلماتها و سفارتهای رژیم بخشی از ماشین تروریسم می‌باشد.


تحریمهای اتحادیه اروپا علیه رژیم آخوندی لازمه جلوگیری از تروریسم در اروپاست. اما باید با گنجاندن تمامیت اطلاعات و سپاه آخوندها در لیست تروریستی و محاكمه و اخراج دیپلمات تروریستها و مزدوران رژیم تكمیل شود. وزارتخارجه، دیپلماتها و سفارتهای رژیم بخشی از ماشین تروریسم می‌باشد.
775 people are talking about this

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور

No comments:

Post a Comment