Monday, January 28, 2019

تجمع و تحصن اعتراضی اتوبوسرانان مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان
تجمع و تحصن اعتراضی اتوبوسرانان مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان

تجمع و تحصن اعتراضی اتوبوسرانان مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشانروز دوشنبه ۸  بهمن ۹۷ اتوبوسرانان مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان مقابل ساختمان شورای شهر دست به تجمع و تحصن زدند.
تعدادی از سهامداران طرف قرارداد بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی در مشهدمقدس امروز مقابل ساختمان شورای شهر مشهد تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.
اتحادی؛ سخنگوی سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در این زمینه گفت: این تجمع تجمع اتوبوسرانان بخش خصوصی نبوده بلکه تعدادی از سهامداران طرف قرارداد بخش خصوصی اتوبوسرانی شهرداری مشهد در این تجمع حاضر شده بودند.
سخنگوی سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد بیان کرد: اختلافی میان سهامداران و شرکت‌های طرف قرارداد بوده و به همین دلیل افراد امروز مقابل ساختمان شورای شهر مشهد حضور پیدا کردند.
وی افزود: ضمن اینکه ظاهرا جلسه‌ای برگزار شده و همه افراد از محل خارج شده‌اند؛ این مسئله یک مشکل داخلی بوده که برطرف شده و ارتباطی به اتوبوسرانان بخش خصوصی نداشته است.
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت 

ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment