Monday, January 28, 2019

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در اعتراض به بخشنامه نظام آموزشیتجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در اعتراض به بخشنامه نظام آموزشی


تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در اعتراض به بخشنامه نظام آموزشیروز یکشنبه ۷ بهمن ۹۷، جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تهران در اعتراض به تصویب بخشنامه‌ای با عنوان استخدام پیمانی معلمان، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
وزارت آموزش و پرورش نظام در بخشنامه‌ای اعلام کرد: معلمان دانشگاه فرهنگیان به صورت «پیمانی» استخدام می‌شوند. این بخشنامه با اعتراض دانشجویان این دانشگاه روبرو شد.
دراین بخشنامه آمده است: در سال آینده حداقل ۱۰ درصد از خدمات آموزشی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند این وزارتخانه در اقدام دیگری، به کارگیری معلمان دانشگاه فرهنگیان را تنها با «قراردادهای پیمانی» امکان پذیر دانسته است.
محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش ؛قرارداد پیمانی معلمان دانشگاه فرهنگیان را «موقتی» دانسته و گفته که سال آینده این احکام تغییر می‌کند.
اما علی الهیار ترکمن، معاون وزیر آموزش و پرورش، سازمان امور اداری و استخدامی را مسئول جذب «معلمان پیمانی» دانسته و گفته که این سازمان اجازه استخدام رسمی معلمان را به آموزش و پرورش نداده است.
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت 

ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment