Friday, January 11, 2019

وضعیت حقوق بشر در کره شمالی همچنان وحشتناک استوضعیت حقوق بشر در کره شمالی همچنان وحشتناک استبا وجود گذشت بیش از یک سال از قول رهبر کرۀ شمالی برای انجام اصلاحات اقتصادی، وضعیت حقوق بشر در این کشورِ منزوی همچنان وحشتناک است. این نتیجۀ تحقیقات توماس کینتانا، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل در امور کرۀ شمالی بود.
آقای کینتانا که پیونگ‌یانگ تا کنون مانع از بازدید او از کرۀ شمالی شده، روز جمعه در جریان سفر خود به کرۀ جنوبی اعلام کرد که با وجود سخنرانی‌های کیم جونگ-اون، رهبر کرۀ شمالی مبنی بر بهبود شرایط زندگی با تمرکز بر توسعۀ اقتصادی، هیچ تغییری در زندگی مردم این کشور دیده نشده است.
او افزود: «واقعیت این است که با وجود تمام تحولات مثبتی که جهان در سال گذشته شاهد آن بود، وضعیت حقوق بشر در این کشور تغییری نکرده است و همچنان مساله‌ای جدی است…همچنین هنگامی که موضوع بهره‌مندی از حقوق اقتصادی و اجتماعی از جمله بهداشت، مسکن، آموزش، تامین اجتماعی، کار و آب و غذا مطرح می‌شود، بخش قابل توجهی از مردم این کشور به کنار گذاشته می‌شوند.»
کرۀ شمالی هرگونه نقض حقوق بشر را رد کرده و می‌گوید که این موضوع یک دروغ سیاسی و بهانه ای برای منزوی کردن این کشور است.
به مشکلات حقوق بشری کرۀ شمالی، نه در جریان گفتگوهای آقای کیم با رهبران کرۀ جنوبی پرداخته شده است و نه در گفتگوهایش با مقامات آمریکا؛ با این وجود واشنگتن در ماه دسامبر تحریم‌های جدیدی را علیه برخی از مقامات ارشد کرۀ شمالی به دلیل سانسور و نقض جدی حقوق بشر اعمال کرد.
در واکنش به این تحریم ها، وزارت خارجه کرۀ شمالی هشدار داد که چنین اقداماتی می‌تواند منجر به بازگشت دوبارۀ دو کشور به دوران تهدید به تبادل آتش شود و راه خلع سلاح کرۀ شمالی را مسدود کند.
آقای کینتانا همچنین با اشاره به گزارش سازمان ملل مبنی بر اینکه پیونگ‌یانگ از اردوگاههای زندانیان سیاسی برای زندانی کردن هزاران نفر استفاده می‌کند، اعلام کرد که هم اکنون «کل این کشور به یک زندان تبدیل شده است». او افزود که شاهدانی که به تازگی کرۀ شمالی را ترک کرده اند از تبعیض گسترده، سوء استفاده از نیروی کار و فساد گسترده در این کشور خبر می‌دهند.
قرار است گزارش نهایی توماس کینتانا دربارۀ وضعیت حقوق بشر کرۀ شمالی، ماه مارس به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور

No comments:

Post a Comment