Tuesday, March 12, 2019

مقاله صوتی: نسل جوان و مجاهدین؛ حرکتی از گذشته به سوی آینده موزیکپادکست مقاله صوتی: نسل جوان و مجاهدین؛ حرکتی از گذشته به سوی آینده
مقاله صوتی: نسل جوان و مجاهدین؛ حرکتی از گذشته به سوی آینده

مقاله صوتی: نسل جوان و مجاهدین؛ حرکتی از گذشته به سوی آیندهنسل جوان و مجاهدین؛ کلماتی‌ست که بسیار با هم تداعی می‌شوند. کسانی که سال‌های اولیه پس از انقلاب ضدسلطنتی را به ‌یاد می‌آورند؛ نام مجاهدین برایشان تداعی کننده جوانان و نوجوانانی‌ست که مشتاقانه به فروش نشریه، شرکت در کلاس‌های آموزشی، و میتینگ‌های بزرگ می‌پرداختند.
از ۳۰ خرداد ۶۰ که خمینی آشکارا، آتش سلاح را به روی مجاهدین باز کرد؛ این نسل جوان بودند که در کسوت مجاهدین به مقابله برخاستند. مروری بر سنین شهدای آن سال‌ها به ما تصویری از نسل جوان می‌دهد که در برابر خمینی و سپاه تسلیم نشد.
با این حال حمایت و پیوستن به مجاهدین هرگز مختص به یک نسل یا یک قشر از جامعه نبوده است. تاریخچه بیش از ۵۰ ساله مجاهدین نشان می‌دهد که آنها موفق شده‌اند از درون بازار، از درون حوزه‌های علمیه، ادارات، کارخانه‌ها و البته دانشگاه‌ها و مدارس، نیروهای اجتماعی را به حمایت و پیوستن به خود برانگیزانند. شاید به این لحاظ مجاهدین در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیرترین جریان اپوزیسیون باشند.
مجاهدین بنیان‌گذار و اعضای اولیه این سازمان از درون دانشگاه‌ها برخاستند، اما هرگز جنبشی محدود به دانشگاه‌ها نبوده‌اند. در هر محیطی که مجاهدین فرصت یافته و مردم را مخاطب قرار داده‌اند؛ جای خود و راه خود را باز کرده‌اند. چنین جاذبه شگفت‌انگیزی بود که خمینی را بر آن داشت تا امکان حیات سیاسی مسالمت‌آمیز و علنی را با کشتار و شکنجه از مجاهدین سلب کند. …پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  
مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت  ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

1 comment: