Thursday, March 14, 2019

قطعنامه پارلمان اروپا علیه نقض حقوق‌بشر در ایرانقطعنامه پارلمان اروپا علیه نقض حقوق‌بشر در ایران


پارلمان اروپا قطعنامه‌یی علیه نقض حقوق‌بشر در ایران تصویب کرد.
در این قطعنامه که روز پنجشنبه ۲۳ اسفند به تصویب نمایندگان پارلمان اروپا رسید از رژیم ایران خواسته شده به نقض حقوق زنان و مدافعان حقوق آنها پایان دهد.

در قطعنامه پارلمان اروپا از جمله آمده است:
  • نمایندگان پارلمان اروپا از نقض حقوق‌بشر و تمامی اشکال سرکوب سیاسی در ایران ابراز تأسف می‌کنند.
  • پارلمان اروپا از رژیم ایران می‌خواهد که مجرم شناختن کار مدافعان حقوق زنان را متوقف کند.
  • نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از تمامی کشورهای اتحادیه اروپا که در ایران حضور دیپلماتیک دارند می‌خواهند که با استفاده از تمامی ابزارهایی که در دست دارند از مدافعان حفاظت از حقوق بشر در صحنه حمایت کنند.
  • نمایندگان پارلمان همچنین از مقامات ایرانی خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق‌بشر و روزنامه‌نگاران بازداشت شده می‌باشند که صرفاً به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز محکوم شده‌اند.
  • در قطعنامه پارلمان اروپا با استناد به گزارش سازمانهای حقوق‌بشری آمده است:‌ در سال ۲۰۱۸ دومین کشوری که بیشترین تعداد اعدام در جهان را داشته است ایران است

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  
مطالب ما را در وبلاک انجمن نجات ایران  ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment