Thursday, March 14, 2019

خبرگان، عصای شکسته بستهٔ خلیفهٔ ارتجاع - سخن روز ۲۳اسفند ۹۷خبرگان، عصای شکسته بستهٔ خلیفهٔ ارتجاع - سخن روز ۲۳اسفند ۹۷لبریز شدن مهمترین دغدغه‌ها وبحرانهای رژیم در جلسه خبرگان ارتجاع 

مهمترین دغدغه‌ها و بحرانهای رژیم در اجلاس اخیر مجلس خبرگان آخوندی منعکس شد.
خبرگان ارتجاع در نشست دو روزهٔ خود بیش از هر چیز وحشتش از شرایط انفجاری جامعه را با پوشش دلسوزی برای معیشت مردم بارز کرد. جنتی،‌رئیسی و دیگر سردمداران خبرگان سعی کردند این به‌اصطلاح دغدغه‌مندی در مورد معیشت و فقر و فلاکت مردم را در اظهارات خود بگنجانند و وحشت‌زدگی خود را دلسوزی وانمود کنند
اقدام دیگر این نشست انتخاب رئیسی جلاد به‌عنوان نایب‌رئیس اول خبرگان ارتجاع بود. این انتخاب نیز نمایشی در راستای همان اهدافی بود که خامنه‌ای با گماشتن او در رأس قضاییه آخوندی دنبال می‌کند یعنی رعب آفرینی و انقباض در ساختار حکومتی. البته نمایش مبارزه با فساد هم که این روزها رژیم در واکنش به نفرت انفجاری جامعه نسبت به فساد آخوندها به راه انداخته است؛ چاشنی این انتخاب شد. جنتی خطاب به رئیسی گفت: «یکی از کارهایی که رئیسی باید بکند برخورد با دانه درشتها است».
بیانیه پایانی این اجلاس درست مثل مواضع خامنه‌ای هیچ‌کدام از بحرانهای رژیم آخوندی را تعیین‌تکلیف نکرد. در مورد اف.ای.تی.اف یکی به میخ و یکی به نعل زد و با بیانی دو پهلو و ظاهر به‌اصطلاح تند و رادیکال، با توصیه این‌که در «تعاملات استراتژیک مالی و غیر مالی» باید «دقت لازم مبذول» شود به نوعی راه را برای تصویب این لوایح و حتی «تعامل غیر مالی» باز گذاشت.
سخنان روز پنچشنبه ۲۳اسفند خامنه‌ای برای اعضای مجلس خبرگان نیز ادامه ابراز وحشت ولی‌فقیه ارتجاع از وضعیت درونی، اجتماعی و بین‌المللی رژیم بود. در این سخنرانی خامنه‌ای بارها برخورد گردانندگان رژیم با بحرانهای گریبانگیر را با عباراتی هم‌چون «برخورد انفعالی» و «مبتنی بر گلایه صرف و بی‌تحرکی»، «مواجهه از روی ترس»، برخوردهای «نومیدانه» و «همراه با بی‌صبری و بهانه‌گیری» توصیف کرد. خامنه‌ای بدون ارائه هیچ راه‌حلی در مورد لوایح اف.ای.تی.اف باندهای درونی را از «به جان هم افتادن» بر سر این لوایح برحذر داشت.
اجلاس دو روزه خبرگان آخوندی و سخنرانی خامنه‌ای در پایان این اجلاس صحنه‌یی از بروز وحشت و بن‌بست و بی‌راه‌حلی بالاترین ارگان حکومتی و ولی‌فقیه ارتجاع در مواجهه با بحرانهای گریبانگیر دیکتاتوری آخوندی بود.

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  
مطالب ما را در وبلاک انجمن نجات ایران  ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment