Friday, March 1, 2019

تظاهرات ژنو تبلوری از اراده ملی برای دادخواهی و تغییر در ایرانتظاهرات ژنو تبلوری از اراده ملی برای دادخواهی و تغییر در ایران


همبسته و یکپارچه برای دادخواهی و تغییر

حضور همبستهٔ ایرانیان در شهر ژنو برای رساندن صدای ایران در دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ چهارمین تظاهرات بزرگ ایرانیان طی یک ماه گذشته است.
روز ۷اسفند ۹۷ ایرانیان آزاده تشکیل چهلمین اجلاس شورای حقوق‌بشر در ژنو را به فرصتی دیگر برای طنین‌انداز کردن صدای مقاومت مردم ایران و دادخواهی شهیدان آزادی بدل کردند.
طی یک ماه گذشته ایرانیان ۴حضور قدرتمند و همبسته و یکپارچه داشته‌اند. تسلسل ۴حضور اعتراضی و روشنگرانه نشان از نقش برجستهٔ مقاومت ایران در عرصه بین‌المللی برای شناساندن جایگزین دموکراتیک دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران دارد. از سویی اما هم‌صدایی ایرانیان در این ۴تظاهرات بزرگ، پیام روشنی از تغییر شرایط به نفع مردم ایران و علیه دیکتاتوری آخوندی در اروپا می‌دهد.
در این تظاهرات هواداران مقاومت ایران از برگزارکنندگان اجلاس حقوق‌بشر خواستار محکومیت قاطع نقض حقوق‌بشر توسط ملایان حاکم بر میهنشان شدند. آنان بر محکومیت جنایت علیه زندانیان سیاسی در قتل‌عام تابستان ۶۷ و محاکمهٔ بین‌المللیِ آمران و عاملان آن تأکید داشتند.

متشکل برای رسیدن به هدف

پیوستگی تظاهرات از پاریس تا ورشور و مونیخ و اکنون در ژنو، از یک طرف عزم جزم ایرانیان برای تغییر بزرگ در میهنشان را نمایندگی می‌کند و از طرف دیگر قدرت و سازمان‌یافتگی مقاومت ایران را برای تأثیرگذاری بر تصمیمات حول ایران در ورشو و مونیخ و ژنو نشان می‌دهد و در منظر جهانیان نیز تبلور راه‌حل واقعی ایران است.
در شرایط کنونی ایران که تحولات داخلی و بین‌المللیِ پیرامون آن شتاب بیشتری گرفته‌اند، نقش تک‌تک ایرانیان خارج کشور در رقم زدن نتایج حاصل از این تحولات، در حقیقت پاسخگویی به مسئولیت تاریخی‌شان در قبال کشور و خانه‌اشان است. هر چ۴تظاهرات ماه گذشته گویای همین معنا و واقعیت می‌باشند.
در ارتباط با اجلاس حقوق‌بشر باید بر این امر تأکید کرد که دادخواهی خون قتل‌عام شدگان تابستان ۶۷ و محاکمهٔ دست‌اندرکاران آن، از اصلی‌ترین مطالبات و ضرورت‌های ایرانیان در داخل و خارج کشور می‌باشد. این مطالبه از ۳۰سال پیش به‌طور مستمر از جانب مردم و مقاومت ایران و ایرانیان خارج کشور فریاد شده و تا تحقق آن ادامه خواهد یافت.

تظاهرات ژنو ـ دادخواهی خون قتل‌عام شدگان در تابستان ۶۷
تظاهرات ژنو ـ دادخواهی خون قتل‌عام شدگان در تابستان ۶۷

متحد علیه تروریسم آخوندی 

تظاهرات ژنو در ۷اسفند علیه تروریسم و جنایت ملایان در حالی برگزار شد که طی چند ماه گذشته رژیم آخوندی بیشترین ضربه‌های سیاسی و دیپلماتیک را به‌خاطر فعالیت‌های تروریستی‌اش در اروپا دریافت کرده است. این تظاهرات و تظاهرات پیشین در پاریس و ورشو و مونیخ در امتداد هم یک خط مشخص و روشنی را در قبال تروریسم و جنایت توسط دیکتاتوری آخوندی و نیز به‌رسمیت شناختن حق مقاومت و مبارزه علیه حاکمیت ولایت فقیه را دنبال کرده است.

قیام از ایران تا ژنو 

این سلسله تظاهرات در ادامهٔ قیام‌ها و خیزش‌های سراسری کارگران، کشاورزان، مالباختگان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دانشجویان ایران برگزار شده است. این تظاهرات در پیوند و همبستگی با قیامهای اقشار گوناگون مردم شکل گرفته و معنا یافته است. مطالبات ایرانیان خارج کشور دقیقاً هم‌سو و منطبق با خواسته‌های قیام‌کنندگان در داخل می‌باشد که همانا نفی حاکمیت ترور و جنایت و چپاول است.
خواسته دیگر شرکت‌کنندگان در تظاهرات از پاریس تا ژنو این است که حقانیت و مشروعیت مقاومت مردم ایران توسط سازمان ملل به‌رسمیت شناخته شود و کرسی ایران در سازمان ملل از اشغالگران قرون‌وسطایی آخوندی باز پس گرفته شود.

نقش محوری مقاومت برای تغییر ناگزیر

این سلسله تظاهرات گویای نقش محوری خود ایرانیان برای رقم زدن سرنوشت کشورشان در مقابل دیکتاتوری ولایت فقیه است. این اجتماعات بزرگ نشان‌دهندهٔ این است که حضور و اثرگذاری و تغییر را باید با دستان خودمان محقق کنیم. هر چه این حضور و ایستادگی و یکپارچگی را بر گرد خواسته‌هایمان بیشتر و همبسته‌تر کنیم به همان میزان هم جهان را برای به‌رسمیت شناختن خواسته‌هایمان بیشتر ترغیب خواهیم کرد و از سوی دیگر حاکمیت آخوندی را منزوی‌تر می‌کنیم.
فراموش نکنیم که مقاومت ایران بر مبنای پایداری مجاهدین در اشرف و لیبرتی و بر اثر فعالیت‌های وقفه‌ناپذیر این مقاومت در پهنه بین‌المللی با تلاش وقفه‌ناپذیر چندین ساله هواداران مقاومت که در سرما و گرما مشروعیت مقاومت در برابر فاشیسم مذهبی را در برابر افکار عمومی طنین‌انداز کردند توطئه لیست‌گذاریهای تروریستی را درهم‌شکست و حق مبارزه و پایداری برای سرنگونی آخوندها و آزادی ایران را به تصویب مجامع بین‌المللی رساند.
اکنون دادخواهی خون قتل‌عام شدگان تابستان ۶۷ و محاکمهٔ جلادان و جانیان حاکم بر ایران، یک خواسته و حق ملی و میهنی است تظاهرات پاریس تا ژنو تبلوری از این ارادهٔ ملی برای تحقق خواستهٔ مشروع تظاهرکنندگان و حامیان مقاومت برای آزادی بود.

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  
مطالب ما را در وبلاک انجمن نجات ایران  ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment