Friday, November 15, 2019

سایت سازمان مجاهدین خلق ایران - سخن روز :بنزین بر آتش خشم و کینسایت سازمان مجاهدین خلق ایران - سخن روز :بنزین بر آتش خشم و کین


رژیم پس از ماهها زمینه‌سازی در عین تردید و تزلزل سرانجام از ساعت صفر روز جمعه ۲۴آبان، قیمت بنزین را به‌طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی ۳برابر کرد.
روشن است که این تصمیم که رژیم از اتخاذ آن سخت وحشت داشت، یک تصمیم حکومتی است که به گفتهٔ تلویزیون رژیم «بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» گرفته شده و بی‌تردید ولی‌فقیه نیز آن را امضا کرده است.

ترفندها و تمهیدات رژیم
رژیم به این منظور از ماهها پیش با انواع ترفندهای روانی و شیوه‌های تبلیغاتی و با تأیید و تکذیبهای متوالی، سعی می‌کرد افکار عمومی را آمادهٔ شوک ناشی از گران کردن بنزین و سایر حاملهای سوخت بکند، چرا که بدیهی است افزایش قیمت سوخت آن هم به میزان ۳۰۰درصد تازیانه‌یی بر ارابه ۴ اسبة گرانی است که آخوندهای غارتگر آزمندانه با آن بر روی استخوانها خرد شدهٔ مردم محروم می‌تازند؛ مردمی که بنا‌ به اذعان آخوند روحانی ۶۰تا ۷۰میلیون از آنها همین الآن هم قادر به تأمین معاش خود نیستند و نیازمند کمک می‌باشند.
رژیم که بسیار نگران واکنش‌های انفجاری مردم بود، از ۵روز پیش نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دستگاه قضاییه و دیگر نیروهای سرکوبگر را در شهرهای مختلف کشور به‌حالت آماده‌باش درآورده بود و به‌خصوص نیروهای انتظامی و لباس شخصیها را در اطراف پمپ‌بنزین‌ها و مراکز حساس شهرها گمارده بود؛ با این همه، واکنش خشمگینانهٔ هموطنان جان به لب، در شهرهای سراسر کشور، فراتر از چیزی بود که آخوندها انتظارش را داشتند. از اهواز تا شیراز و از تهران تا سیرجان و از مشهد و بیرجند تا کرج و بهبهان و دیگر شهرهای مهین، مردم به خیابان‌ها ریختند و با شعارهایی از قبیل «دیکتاتور حیا کن مملکتو حیا کن» و « ذلت نمی‌پذیریم، مملکتو پس می‌گیریم»، «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»، «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه» و با تاکتیک خاموش کردن خودروی خود در وسط خیابان‌ها به مقابله برخاستند و خشم‌ و کین خود را علیه رژیم فاسدی که در فشار آوردن به مردم هیچ حدی نمی‌شناسد، ابراز کردند.

انتخاب بین بد و بدتر
روحانی در سفر استانی خود به یزد و کرمان، طی چند سخنرانی، به سلسلةی از وجوه مختلف ورشکستگی اقتصادی تمام‌عیار رژیم اعتراف کرد و از جمله گفت که کسری بودجهٔ ۴۵۰هزار میلیارد تومانی کشور بالغ بر ۳۰۰هزار تومان است، یعنی دو سوم بودجه خالی است و محلی برای تأمین آن وجود ندارد. روشن است که سه برابر شدن قیمت بنزین برای پر کردن این حفرهٔ عظیم است و رژیم به این ترتیب می‌خواهد تاوان فساد و تباهی خود را که اقتصاد کشور را به نابودی کشانده باز هم از مردم و با ربودن نان از سفرهٔ خالی مردم بگیرد و با دست خود بنزین بر آتش خشم و نفرت توده‌های به ستوه آمده بریزد. این از ویژگی‌های مرحله پایانی دیکتاتوریهاست که به اذعان ایادی خود رژیم، در زمینه‌های مختلف، چاره‌یی جز انتخاب بین بد و بدتر یا انتخاب بین انفجار اجتماعی یا خفگی اقتصادی ندارد.
اکنون سؤال این است که آیا رژیم ولایت فقیه می‌تواند وضعیت انفجاری جامعه و قیامهای در تقدیر را... مهار کند یا خیر؟ آیا می‌تواند با تبلیغات دیوانه‌وار علیه مجاهدین و با امداد حامیان استعماری خود، جلوِ قیام را بگیرد یا خیر؟ همان‌گونه که در (اطلاعیهٔ شمارهٔ ۱۴ارتش آزادیبخش ملی ـ ۱۰مرداد۱۳۹۸) آمده بود «جواب بسیار روشن است: هرگز نمی‌تواند و نباید اجازه داد. این حرف خلق قهرمان، کانون‌های شورشی و ارتش آزادیست».
رهبر مقاومت در اطلاعیهٔ شمارهٔ۱۵(۱۳آبان۹۸) نیز با اشاره به شرایط بسیار خطیر کنونی توجه همهٔ نیروهای جبهه مردم و مقاومت به این واقعیت جلب کرده و تصریح نموده بود: «حاکمیت آخوندی بسا لرزه‌های سرنگونی در پیش دارد.
ما هم باید در جمیع جهات خود را برای تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر آماده کنیم».


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChan

No comments:

Post a Comment