Friday, November 15, 2019

آخرین وضعیت قیام عراق


آخرین وضعیت قیام عراق 

مجری: از بغداد حیدر الاسدی خبرنگار اسکای نیوز به ما میپیوندد
سوال: آخرین تحولات بغداد را با شما دنبال میکنیم. در حال حاضر در میدان خلانی چه روی میدهد؟
حیدر الاسدی: در حال حاضر جنگ و گریز در میدان خلانی بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در جریان است. تا این لحظه تظاهرکنندگان سه دیواره بتونی را در مانع اول و دوم انداخته اند. شایان یادآوریست که این دیواره‌های بتونی را نیروهای امنیتی بمنظور جلوگیری از ورود تظاهرکنندگان به میدان خلانی گذاشته بودند. تظاهرکنندگان بعد از انداختن این دیواره ها به سمت پل سنک شروع به پیشروی نمودند. در حال حاضر گاز اشکاور به میزان زیادی شلیک میشود همچنین شلیک گلوله جنگی بصورت هوایی توسط نیروهای امنیتی نیز ادامه دارد و هر چه درگیری شدیدتر میشود شلیک هوایی نیز افزایش پیدا میکند تا تظاهرکنندگان را مجبور کنند به منطقه محصور بین میدان خلانی و میدان تحریر باز گردند. امروز تظاهرکنندگان از این منطقه عبور کرده و توانستند وارد میدان خلانی بشوند. پیش بینی میکنیم که امشب شبی پر تلاطم بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی باشد خصوصا که پشتیبانی زیادی از مناطق مختلف بغداد به تظاهرکنندگان برای شرکت در جمعه پایداری رسیده است.
شایان یادآوریست که مجروحین زیادی نیز وجود دارند که از میدان خلانی به ایستگاههای پزشکی منتقل میشوند و کسانیکه جراحتهای خطرناک دارند به بیمارستانها میروند.

اما در همین ساعات میدان حبوبی شهر ناصریه در استان ذی قار بطور کامل مملو از تظاهرکنندگانی است که خود را به این میدان رسانده اند. همچنین امروز استان واسط از سکوت خود خارج شد و شاهد یک تظاهرات بزرگ بود. مردم در شهر کوت در استان واسط و همچنین در استان بصره به خیابانها آمدند. 

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChan

No comments:

Post a Comment