Saturday, November 23, 2019

ایران - قیام سراسری :استفاده پاسداران از مدارس به‌عنوان بازداشتگاه و زندان قیام کنندگان / موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین


استفاده پاسداران از مدارس به‌عنوان بازداشتگاه و زندان قیام کنندگان / موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین


فیلمی از شبکه‌های اجتماعی به دستمان رسیده که نشان می‌دهد پاسداران جنایتکار از دبستان دخترانه قدس به‌عنوان محلی برای بازداشتگاه استفاده می‌کنند و دستگیر ‌شدگان قیام سراسری را به این دبستان منتقل می‌کنند.

سخنگوی مجاهدین: مرگ بر اصل ولایت فقیه و سپاه جهل و ظلمت که از مدارس هم به‌عنوان بازداشتگاه و زندان استفاده می‌کند. یونسکو باید قویاً اعتراض کند. مردم و شورشگران زندانها را در هم خواهند شکست.در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChaNo comments:

Post a Comment