Sunday, November 10, 2019

تجمع بازنشستگان در تهران و یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر
تجمع بازنشستگان در تهران و یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر


روز ، یکشنبه ۱۹آبان ۱۳۹۸، شمار زیادی از بازنشستگان در اعتراض به وضعیت بدمعیشتی و ناچیز بودن حقوق بازنشستگی در مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس رژیم گرد آمدند. بسیاری از بازنشستگان از سایر استانهای کشور به آنها پیوستند.

رژیم آخوندی به‌منظور جلوگیری از این تجمع اعتراضی و پیوستن سایر اقشار مردم به بازنشستگان، صدها تن از نیروهای سرکوبگر و بیش از ۵۰موتورسوار و دهها مزدور لباس‌شخصی را از قبل در محل مستقر کرده بود. آنها هم‌چنین با بستن خیابانهای منتهی به مجلس رژیم تلاش می‌کردند مانع شکل‌گیری تجمع بشوند.

به‌رغم این اقدامات سرکوبگرانه، بازنشستگان که بسیاری از آنها را زنان تشکیل می‌دادند، توانستند تجمع خودشان در مقابل مجلس ارتجاع را برگزار کنند. آنها شعار می‌دادند، «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «ای داد از این همه بیداد»، «تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم» و «تجمع اعتراضی حق مسلم ما است».

همزمان، شماری از بازنشستگان برای تجمع به مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم رفتند. نیروهای سرکوبگر از هر گونه تجمعی جلوگیری کردند و حتی اجازه حرف زدن هم به کسی نمی‌دادند.

در جریان این یورش وحشیانه، دهها تن از معترضان دستگیر شدند. نیروهای سرکوبگر که از انتشار عکس و فیلم یورش به بازنشستگان به‌شدت وحشت داشتند، اقدام به ضبط تلفنهای همراه تجمع‌کنندگان کردند.

مقاومت ایران ضمن درود به تظاهرات‌کنندگان، عموم مردم به‌ویژه جوانان تهران را به حمایت از آنها فرا می‌خواند و از شورا و کمیسر حقوق بشر ملل ‌متحد و دیگر ارگانهای مدافع حقوق‌بشر خواستار اقدام فوری برای آزادی دستگیر ‌شدگان می‌باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹آبان ۱۳۹۸ (۱۰نوامبر ۲۰۱۹)

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment