Sunday, November 10, 2019

ایران - تظاهرات جوانان خوزستان علیه رژیم در اعتراض به مرگ مشکوک حسن حیدری - استمرار تظاهرات تا پاسی از شب / سخنگوی مجاهدینتظاهرات جوانان خوزستان علیه رژیم در اعتراض به مرگ مشکوک حسن حیدری - استمرار تظاهرات تا پاسی از شب / سخنگوی مجاهدین

شامگاه یکشنبه ۱۹آبان۹۸ جوانان دلیر و شورشگر شادگان به‌دنبال مرگ مشکوک یک جوان هموطن عرب به نام حسن حیدری به خیابان‌ها ریختند و در تظاهرات اعتراضی خود خیابان اصلی شهر را بستند.
جوانان شورشی با ریختن شاخه درختان و پاره‌های سنگ و با روشن کردن آتش با هجوم نیروهای سرکوبگر مقابله کردند.
درباره مرگ مشکوک حسن حیدری، فرزند ناصر، ۲۹ساله،یکی از بستگانش می‌گوید: در ابتدا حسن حس کرد مسموم شده، نصف شب او را به بیمارستان منتقل کردیم و در همان لحظات اولیه پرستاران سعی کردند به او کمک کنند، اما بامداد امروز دچار تشنج شد. امروز صبح وضعیت او خیلی وخیم شد و به ما گفتند در اثر سم جان خود را از دست داده است.
بستگان وی هم‌چنین گفته‌اند: حسن جوان تنومند و سالمی بود و هیچ بیماری یا مشکل قلبی نداشت و نهادهای امنیتی رژیم در فوت او دست داشتند.
حسن حیدری چندین بار به‌دلیل شعرهای حماسی در مخالفت با رژیم توسط اداره بدنام اطلاعات در اهواز بازداشت شده بود. او آخرین بار در مردادماه ۱۳۹۷بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
گزارشها حاکیست که جوانان اهوازی نیز به اعتراضات جوانان شورشگر در شادگان پیوستند.
سخنگوی مجاهدین با درود به دلاوران شادگان و اهواز، جوانان غیرتمند در سراسر خوزستان را به همبستگی و خیزش در برابر ستم فاشیسم دینی فراخواند

تظاهرات جوانان خوزستان علیه رژیم در اعتراض به مرگ مشکوک حسن حیدری
تظاهرات جوانان خوزستان علیه رژیم در اعتراض به مرگ مشکوک حسن حیدری


تظاهرات جوانان در کوت عبدالله
علاوه بر شادگان امشب جوانان درکوت عبدالله در اعتراض به‌قتل مشکوک شاعر اهوازی دست به تظاهرات‌ زده و جاده کوت عبدالله را مسدود کردند.
حرکت جوانان اهوازی به طرف میادین بزرگ با شعار اهواز بپاخیز
ادامه اعتراض جوانان تا نیمه‌شب در شادگان
جوانان دلاور شادگان تا نیمه‌شب (بامداد روز دوشنبه ۲۰آبان ۹۸) به اعتراض و تظاهرات خود در خیابانهای این شهر ادامه دادند. آنها با روشن کردن آتش هم‌چنان خیابان را بسته نگه داشته‌اند.


پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment