Tuesday, November 12, 2019

برگزاری بیست و چهارمین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادیبرگزاری بیست و چهارمین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی


روابط عمومی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران به اطلاع هموطنان و بینندگان گرامی سیمای آزادی می‌رساند که بیست و چهارمین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه۲۲، ۲۳و ۲۴آذر ۱۳۹۸ برابر با ۱۳، ۱۴و ۱۵دسامبر ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.
گلریزان همیاری، کارزاری میهنی برای کمک‌رسانی در تداوم ارائه برنامه‌های سیمای آزادی می‌باشد.
شور و شوق هموطنانمان برای مشارکت در همیاری ملی با سیمای آزادی، بیانگر حفظ ارزشهای آزادی و حاکمیت مردمی است. انعکاس این کارزار جهانی را هر بار، حتی از زندانهای قرون‌وسطایی آخوندی تا خیابان‌ها و محله‌ها و مدارس و دانشگاهها و کارخانه‌ها و خانه‌های هموطنانمان و از شهرهای مختلف مهین تا اقصی نقاط جهان شاهد بودیم.

بیست و چهارمین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه۲۲، ۲۳و ۲۴آذر ۱۳۹۸برابر با ۱۳، ۱۴و ۱۵دسامبر با حضور و مشارکت گسترده و کمکهای ارزشمند شما در این کارزار میهنی و در این حماسهٔ همبستگی برگزار خواهد شد.
روابط عمومی سیمای آزادی

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment