Sunday, December 29, 2019

تماس بتول ماجانی با برنامه همیاری سیمای آزادی وافشای تواب تشنه بخون مصداقی پلید

تماس بتول ماجانی با برنامه همیاری سیمای آزادی وافشای تواب تشنه بخون مصداقی پلید

 گلریزان همبستگی ملی علیه آخوندها

تماس بتول ماجانی با برنامه همیاری سیمای آزادی:

با سلام و درود به شما عزیزان و برادربهنام و دیگر یاران مقاومت و با درود به جوانان قیام آفرین که با ایستادگی در مقابل رژیم ضد بشری آخوندی سقفهای جدیدی از خودگذشتگی، وحدت و یگانگی را زدند که سر تا پای رژیم را درنوردیده و لرزه بر اندام آن انداخته و با درود بر جوانان بی‌باک و شجاعی که سرتسلیم در برابر یزیدیان زمان فرود نیاوردند و درس ایستادگی و مقاومت به مانند کانونهای شورشی، «آتش جواب آتش» را دادند. من… در ادامه میخواستم مطلبی در مورد حمید نوری معروف به عباسی، معاون دادیار در قتل عام سال ۶۷ را برایتان بگویم.
من در زمان قتل عام سال ۶۷، در زندان اوین بودم و هر وقت هر کاری ما با دادیار، دادیار آن‌زمان یعنی مقیسه که معروف به ناصریان بود، داشتیم باید از فیلتر عباسی رد می‌شدیم. چند وقت پیش، طی یک پروژه ایرج مصداقی، بریده مزدور، با همکاری اطلاعات رژیم آخوندی او را به سوئد آوردند و یک سوژه جدید تبلیغاتی، برای سرپوش گذاشتن جنایات رژیم آخوندی، درست کردند. حالا این بریده مزدور، کاسه داغ تر از آش شده و برای ما کرکری میخواند. آخر تو که خودت در کتابی که نوشته‌ایی، اعتراف کرده‌ای که توبه نامه نوشته و با اطلاعات آن‌زمان، با اطلاعات رژیم آخوندی، در زندان همکاری کرده‌ایی، دیگر چه اراجیفی داری بهم می‌بافی؟ حتی تو که از راه واپس زدی، بعد میگوئی که شده‌ایی «مدعی دادخواهی»؟ واقعا خیلی پررو و بی شرف هستی!
            
                                                           تواب تشنه بخون مصداقی حقیر 
من به عنوان یک زندانی قدیمی که ۴بار دستگیر شده و دو بار حکم گرفته و ۷سال هم زندان کشیده‌ام و ۷تن از عزیزترین اقوامم را این رژیم اعدام کرده است، که ۵نفر از آنها جزو شهدای قتل عام ۶۷ هستند، من به عنوان شاهد و بازمانده این شهدا اعلام می‌کنم، احتیاجی به افراد کثیف و حقیری مثل تو برای دادخواهی نداشته و ندارم. من با اعتقاد کامل به راهم و سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت از طریق آنها متصل به سازمانهای حقوق بشری و پیگیر دادخواهی خون این شهدا بوده و هستم و خواهم بود و نیازی به مزدوران امثال تو که با حقه‌های کثیف سعی در پنهان کردن تعداد واقعی اعدام شدگان برای خوشامدگویی جنایت کاران رژیم آخوندی هستید، نیستم. قیام آبان ماه۹۸ ماهیت کثیف و جنایتکارانه و ددمنشانه رژیم آخوندی را خوشبختانه برملا کرد و روشن ساخت مماشات گران و حقوق بگیران دیکتاتورها و نوچه هایی امثال تو دیگر نمیتوانند بر این جنایتها سرپوش بگذارند و اجازه دهند عمر کثیف این رژیم تداوم پیدا کند. با درود به همگی شما و درود به روح شهدای قیام و درود به همه خواهران و برادران و خانواده های داغ دیده خدانگهدار همگی.


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha

No comments:

Post a Comment