Wednesday, December 25, 2019

پرچم کاذب درطرح‌های اطلاعاتی و تروریستی رژیم آخوندی+ کلیپ ماموران اطلاعات رژیم
پرچم کاذب درطرح‌های اطلاعاتی و تروریستی رژیم آخوندی 


پرچم کاذب درطرح‌های اطلاعاتی و تروریستی – رژیم آخوندی مأموران خودرا زیر پوش های مختلف به خارج کشور اعزام میکند تا اقدامات جاسوسی یا آماده سازی طرح های تروریستی یا تلاش برای نفوذ در جوامع و گروه‌های ایرانی را بوسیله آنها پیش ببرد. همانطور که آخوند جنایتکار علی فلاحیان وزیر سابق دستگاه آدمکشی آخوندها هم در یک مصاحبه گفته بود رژیم نمیتواند این ماموران را بصورت علنی یا با پرچم «وزارت اطلاعات» و «اطلاعات سپاه» به خارج بفرستد، بلکه برای این ماموریتهای فریب، به «پرچم کاذب» یا «پرچم دروغین» نیاز دارد… فرشید نصراللهی ازجمله همین مأموران وزارت اطلاعات آخوندی است که توسط دستگاه جنگ روانی این ارگان آدمکشی و جنایت، در داخل کشور، به‌طور کامل تخلیه اطلاعاتی شد و سپس جهت خبرچینی‌های اطلاعاتی ـ عملیاتی، به خارج کشور صادر شد. او که در نمایش‌های وزارت اطلاعات و منابر وزارتی مربوطه در داخل کشور، با ته‌ریش آخوندی و در شمایل انصار حزب‌الله خامنه‌ای ظاهر می‌شد، در خارج از کشور، چهره عوض کرد و جهت پیشبرد اهداف مأموریتش با «پرچمی کاذب»، این بار تلاش می‌کند خود را تحت پوشش‌های دهان‌پرکنی مانند عضو «شورای مدیریت سکولار دمکراسی» جا بزند.
مزدور فرشید نصراللهی، به گفته سایت انجمن نجاست وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۱مرداد ۱۳۸۴ وارد ایران شد که نام و عکس او بعنوان نفر شماره ده در این ارگان کثیف وزارت اطلاعات آخوندها اعلام شد.
سه هفته بعد او در یک ندامت نامه در سایت وزارت اطلاعات بنام هابیلیان به همکاری با اطلاعات آخوندی اعتراف کرد و نحوه ورود خود به ایران را اینطور شرح داد:
«از آن روزی که من از طریق صلیب سرخ وارد فرودگاه مهرآباد شدم، برخورد بسیار بسیار خوبی با ما داشتند. حتی صحبتهایی که با من می‌کردند، می‌گفتند این اطلاعاتی که شما میخواهید به ما بدهید به درد ما نمیخورد…»
به‌واسطه پس‌دادن مجموعه‌ای از امتحان‌های رذالت، فرشید نصراللهی پس‌ازمدتی ازطرف وزارت اطلاعات، به مسئولیت شعبه، انجمن نجاست در شهر زنجان گمارده شد. او در مسیر مأموریت‌های محوله، درنمایشات لجن‌پراکنی وزارت اطلاعات علیه مقاومت ایران، شهر به شهر گردانیده شد و درتاریخ ۸ مهر ۸۵ به نمایشی در شهراصفهان فرستاده شد… 


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha

No comments:

Post a Comment