Friday, December 6, 2019

ایران - قیام :تعدادی از کارکنان بخش فارسی بی‌ بی‌ سی‌ مستقیم از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حقوق میگیرند


ایران - قیام :تعدادی  از کارکنان بخش فارسی بی‌ بی‌ سی‌ مستقیم از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حقوق میگیرندبا اوج گیری قیام وبا  افزایش تنش د رارگانهای رژیم  وبالاگرفتن تضادهای جناح های مختلف یک مهره اطلاعات به شرط فاش نشدن  اسم خود با نام الف .ح   مطرح نمود  که ده نفر از کارمندان بخش فارسی بی‌ بی‌ سی‌ مستقیم از وزارت اطلاعات حقوق ماهانه دریافت میکنند  .این منبع اضافه کرد که حقوق این افرا د به خانواده آنها در ایران تحویل داده میشود  منبع با تاکید  بر فاش نشدن نامش گفت این رسانه در جریان اعتراضات آبان ماه  با دعوت از فرخ نگهدار و افرادی از این قبیل به  نحو دلخواه این وزارتخانه  پوشش رسانه‌ای را مدیریت کرده است وتلاش کرد ابعاد قیام را که تمام شهرهای ایران را دربرگرفته بود کوچک کرده وبا جریان سازی رسانه ای کلیه مطالب خودرا درراستای حمایت از رژیم ایران سمت وسودهد  .
در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment