۱۳۹۸ آذر ۱۶, شنبه

سایت سازمان مجاهدین خلق ایران - سخن روز :دانشگاه و پیوند ناگسستنی‌اش با مردم و قیامسایت سازمان مجاهدین خلق ایران - سخن روز :دانشگاه و پیوند ناگسستنی‌اش با مردم و قیام


بار دیگر ۱۶آذر، بار دیگر دانشگاه و بار دیگر تجدیدعهد دانشجویان آگاه با آرمان آزادی مردم ایران و بار دیگر تجدید عزم برای نبرد با دیکتاتوری و ارتجاع!


۱۶آذر امسال و شرایط قیام

امسال اما این پیمان، رنگ خون دارد، خون بیش از هزار شهید قیام آبان ۹۸، خونی که هنوز بر در و دیوار و آسفالت ۲۰۰شهر سراسر کشور تازه است و با این خونها، خون شماری از دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور نیز درآمیخته است.
۱۶آذر روز دانشجو همیشه برای رژیم‌های شاه و شیخ از روزهای پر هول و هراس بوده است، چرا که ۱۶آذر، طی ۷دههٔ ‌ گذشته، نماد پایداری دانشگاه بر سر آزادی و نماد حیات و جنبش دانشجوست.
رژیم امسال به‌دلیل قیام و کشتار بزرگی که در حق مردم و جوانان شورشگر کرده، بیش از همیشه از ۱۶آذر وحشت دارد و بیش از هر سال اقدامات امنیتی گسترده‌ای را برای کنترل همهٔ دانشگاههای کشور به‌عمل آورده است.
اقدامات و اظهارات سخیف سردمداران رژیم برای مصادرهٔ روز دانشجو نمودی از همین وحشت است. حسن روحانی، رئیس‌جمهور شیاد آخوندها، طی یک سخنرانی(در روز ۱۳آذر) در نهایت وقاحت برای دانشجویان دستورالعمل صادر کرد که در روز دانشجو، به‌جای دادخواهی خون شهیدان قیام، «در تمام دانشگاهها همه دانشجوها همه اساتید یک شعار باید امسال باشد، شعار علیه ترور اقتصادی». البته این اظهارات سخیف را برای پنهان کردن وحشت خود از دانشگاه کرده است، کما این‌که برخی گزارشها، از جمله گزارش خبرگزاری مهر آخوندی(۱۴آذر) حاکی از آن است که روحانی امسال از ترس انفجار خشم و بغض دانشجویان در روز ۱۶آذر احتمالاً برنامهٔ حضور خود در یکی از دانشگاههای کشور را لغو خواهد کرد.
اما گستاخی روحانی و گستاخی وزیر اطلاعات دولت او، آخوند جنایتکار محمود علوی که به‌ مناسبت ۱۶آذر برای دانشجویان پیام فرستاد، چیزی نیست که دانشجویان آگاه و آزاده در سراسر کشور از آن چشم بپوشند.
امسال دانشجویان در شرایطی به‌استقبال ۱۶آذر، روز دانشجو می‌روند که شعله‌های سرکش آتش قیام سراسری، فضای میهن را روشن و سپهر سیاسی و اجتماعی ایران را دگرگون کرده است. فریادهای آزادی و شعارهای مرگ بر دیکتاتور که در شهرهای قیامی و در دانشگاهها طنین‌انداز است، یادآور خروش دانشجویان در شانزدهم آذر ۱۳۳۲ و خون دانشجویان شهید قیام، امتداد خونی است که ۶۶سال پیش در مقابل دانشکدهٔ فنی دانشگاه تهران از پیکر ۳دانشجوی مبارز، قندچی، شریعت رضوی و بزرگنیا بر زمین ریخت. این افتخار برای همیشه به‌نام دانشگاه ثبت شده است که نخستین خروش و خیزش مردم ایران علیه رژیم شاه پس از کودتای ننگین ۲۸مرداد، تنها ۴ماه بعد، از دانشگاه و از حنجرهٔ دانشجویان برخاست. افتخار دیگر دانشگاه آن است که مهد مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه بود و رهبران و پرچمداران این جنبش، از حنیف‌نژاد و سعید محسن و بدیع‌زادگان، تا احمدزاده‌ها و پویان‌ها و جزنی‌ها و خیابانی‌ها از دانشگاه برخاسته بودند. همان راهگشایانی که پدر طالقانی درباره‌شان گفت از خو نشان سیلابها برخاست و پس از ۷سال دیکتاتوری سلطنتی را واژگون کرد.

پیشتازی دانشگاه در انقلاب ضدسلطنتی

دانشگاه و دانشجویان مبارز و انقلابی در انقلاب ضدسلطنتی و در گسترش قیامها خوش درخشیدند. نخستین فریادهای «مرگ بر شاه» نخست از دانشگاهها برخاست و کشتار دانشجویان و دانش‌آموزان که تصادفاً در تلویزیون رژیم شاه هم نشان داده شد، نقش به‌سزایی در برانگیختن مردم علیه رژیم شاه داشت.
مسعود رجوی پس از آزادی از زندان، اولین حضور اجتماعی و سخنرانی‌اش را در دانشگاه تهران به‌عمل آورد و در حالی که خود را فرزند دانشگاه می‌خواند، دربارهٔ نقش دانشگاه در جنبش آزادیخواهانهٔ مردم ایران، خطاب به‌ دانشجویان گفت: «شما در این سال‌ها دانشگاه را به‌ معبد و محرابی برای آزادی تبدیل کرده بودید، دانشگاههای ما یک دم در سیاه‌ترین زمانها از خروش باز نایستادند و نمی‌ایستند. دانشگاه تبلور شرف این مردم است. نه گارد نه چماق به‌دست و نه رگبار نتوانست فریاد دانشگاه را خاموش کند. چرا که دانشگاه مظهر حیات این خلق بود، مظهر زندگی‌اش بود؛ مگر نه این‌که حیات چیزی نیست جز عقیده و جهاد!».

دانشگاه سرخ‌فام و مقاوم، در برابر خمینی دجال

گرچه خمینی، دجال ضدبشر، انقلاب مردم ایران را ربود و دانشگاه را که سلطهٔ جهل و جنایت او را نمی‌پذیرفت به‌خاک و خون کشید و دست به‌ کشتار بی‌امان دانشجویان آگاه و مبارز زد و با کودتای ننگین ضدفرهنگی خود کوشید دانشگاه را به‌ زائدهٔ حوزهٔ جهل و جنایت آخوندی تبدیل کند، اما نتوانست خون آن ۳ستارهٔ راهگشای ۱۶آذر ۳۲ و راهبران برخاسته از دانشگاه، چون حنیف کبیر را از جوشش بازدارد. در ۱۸تیر ۷۸، دانشگاهی که خمینی و با زماندگانش گمان می‌کردند به‌ گورستان تبدیل کرده‌اند، چون رعد در آسمان بی‌ابر خروشید و لرزه بر ارکان نظام ننگین ولایت با تمامی باندهایش افکند. در سال ۸۸ باز هم دانشگاه در قیام سراسری مردم ایران پیشتاز بود و زمین را زیر پای آخوندها به‌لرزه انداخت و تداوم حضور قشر آگاه جامعه در میدان مبارزه را به‌ثبت رساند.
در قیام دیماه ۹۶ باز هم این دانشگاه بود که نخستین بار شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» را سرداد و به‌ صحت آنچه که مجاهدین از روز نخست در بارهٔ افسانهٔ ارتجاعی استعماری وجود یک جناح مدره در این فاشیسم ضدبشری و قرون‌وسطایی گفته بودند، گواهی داد. سپس در جریان استمرار قیام در سال ۹۷ به‌ویژه قیامهای مرداد ۹۷، هزاران دانشجو و دانش‌آموخته دانشگاهی بازداشت شدند و در قیام آبان ۹۸ خون دانشجویان با خون بیش از ۱۰۰۰شهید قیام پیوند خورد و ناقوس آغاز پایان دیکتاتوری ولایت فقیه را به‌صدا درآورد.
آری از آذر خونین ۳۲ تا امروز دانشجویان و جوانان آگاه و مبارز، در نبرد برای آزادی ایران در صحنه هستند و ۱۶آذر امسال نیز فرصتی تاریخی است که دانشگاه نشان دهد مثل همیشه، زیر پرچم پیشتاز، در کنار مردم و قیام‌کنندگان، در صفوف مقدم نبرد علیه دیکتاتوری و جنایت ایستاده و زیبندهٔ عنوان سنگر آزادی است.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر