۱۳۹۸ دی ۶, جمعه

هم‌پیمان با جوانان شورشگر و شهیدان قیام ، گفتگو با عزیز پاکنژاد + کلیپهم‌پیمان با جوانان شورشگر و شهیدان قیام ، گفتگو با عزیز پاکنژاد


هم‌پیمان با جوانان شورشگر و شهیدان قیام ، در آستانه چهلم شهدای قیام آبانماه مردم ایران، در این روزها، با برپایی مراسمهایی، همپیمانی خودشان را، با جوانان شورشگر، و شهیدان قیام، اعلام می‌کنند. در رابطه با آثار خون شهیدان و نتایج قیام آبان، و وضعیت کنونی جامعه ایران و مسئولیت همگان، در قبال خون شهیدان، و همچنین چشم‌انداز تحولات آینده ؛ آقای عزیز پاکنژادکه با تلویزیون ایران آزاد گفتگویی کرده و به سئوالات پاسخ داده است .
عزیز پاکنژاد: برای پاسخ باید برگردیم به جامعه و الان در جامعه ما یک انقلاب در جریان است. با همه فراز و نشیبها، مردم رژیم را نمی‌خواهند و رژيم هم هیچ راهی برای خروج از بن بست ندارد، در این جنگ نابرابر مردمی که به وسط آمدند چیزی برای از دست دادن ندارند، از جان خودشان و فرزندانشان مایه میگذارند، که این رژيم را به پایان برسانند.
یعنی میشود گفت آخرین مرحله حیات ننگین رژيم هست. این رژيم از سالهای پیش تجربه کرده بود که ریختن خون مردم چیزی نیست که به این سادگی گریبانش را ول کند، عوارض آن را از پیش تجربه کرده بود. در سالهای گذشته سعی میکرد خون نریزد و با ایجاد ترس رعب و وحشت و ضرب و جرح و دستگیری، زندان و شکنجه، تهدید آنها را بترساند ولی خون نریزد. وقتی می‌بینیم رژيم از روی اجبار اینطوری در این ابعاد وسیع خون مردم را میریزد، مشخص است چگونه میتوان وضعیت او را تعریف کرد.
در حال حاضر آن چیزی که می‌بینیم آثار آن خونها تداوم انقلاب و پیروزی را تضمین میکند. سرتاپای رژيم را به وحشت انداخته و در صحبتهای آنان پیدا است، در هر صورت رژ‌يم مرگ و سرنگونی خودش را به چشم می‌بیند که این آثار و عوارض همین خونها است.

پرسش: مهره‌های رژیم، نسبت به تحولات آینده، ابراز وحشت می‌کنند؛ چشم‌انداز آینده را چطور می‌بینید؟

کلیپ کنفرانس


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر