Friday, December 27, 2019

رهنمودهایی برای مقابله با قطع اینترنت ؟ ، گفتگو با حسین سعید نژادرهنمودهایی برای مقابله با قطع اینترنت ؟ ، گفتگو با حسین سعید نژاد


رهنمودهایی برای مقابله با قطع اینترنت ، در آستانه چهلم شهدای قیام که احتمال بسته شدن خط اینترنت مطرح است. کارگزاران رژیم نیز صحبتهای ضد و نقیضی در این رابطه کرده‌اند. درهمین رابطه آقای حسین سعید نژاد درگفتگویی با تلویزیون ایران آزاد به این موضوع پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد.
حسین سعیدنژاد: رژیم از یک طرف بحث قیام را دارد و از طرف دیگر میدانند که چه مقدار به اینترنت وصل هستند و چرخه اقتصاد کشور بر روی اینترنت میچرخد. اینترنت برای مردم مثل آب و برق شده است، یعنی قطع کردن اینترنت به ضد خودش تبدیل میشود، رژيم از موضع سرکوب، اینترنت را قطع میکند ولی همین قطع کردن میتواند سوژه‌ای بشود که خودش محرک قیام و شورش علیه خودش بشود. برای همین تناقضی است که در آن گیر کرده چون هم نگران است و میخواهد ببندد و از یک سو دیگر به مردم میگوید نه نمی بندد، مثل این میماند به مردم بگوید میخواهیم آب و برق شما را قطع کنیم.

پرسش: وصل شدن از طریق وای فای دانشگاهها خطرناک نیست ؟


کلیپ کنفرانس


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment