Sunday, December 22, 2019

پیام سخنگوی مجاهدین به سربازان وظیفه و پرسنل مردمی در ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه
پیام سخنگوی مجاهدین به سربازان وظیفه و پرسنل مردمی در ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه


پیام سخنگوی مجاهدین به سربازان وظیفه و پرسنل مردمی در ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه:
زمان برخاستن است. بزرگداشت شهیدان یک وظیفه ملی و میهنی است. بپاخیزید. سلاحها باید به جوانان شورشگر منتقل شود. سرکردگان مزدور را در ارتش بر جای خود بنشانید.

به قرارگاهها و پایگاههای ارتش و نیروی هوایی: ۴۰شلیک به‌ مناسبت چهلم شهیدان در هر کجا که می‌توانید. ترس از دشمن در همه جا باید در آتش و شلیک بسوزد و نابود شود.

به پرسنل نیروی هوایی: هواپیما و تجهیزات دشمن را از کار بیندازید. با جوانان شورشگر و شهیدان انقلاب نوین ایران هم‌پیمان شوید و به یاری ارتش گرسنگان و بیکاران بشتابید.

پیام به افسران و سربازان و پرسنل مردمی: سلاحها را بردارید و از اردوی دشمن به جبهه خلق بشتابید.

پرسنل ملی و میهن‌پرست ارتش باید پاسداران و بسیجی‌های سرکوبگر را بر جای خود بنشانند.جواب شلیک به مردم و جوانان وطن آتش آتش.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha

No comments:

Post a Comment