Saturday, December 21, 2019

گزارشگران ویژه سازمان ملل، از شمار کشته‌های قیام ایران عمیقاً برآشفته‌ایم
گزارشگران ویژه سازمان ملل، از شمار کشته‌های قیام ایران عمیقاً برآشفته‌ایم

شانزده تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل طی بیانیه‌ای با اعلام اینکه در قیام مردم ایران در آبان ماه مأموران امنیتی رژیم سر و سایر اعضای حیاتی بدن معترضان را نشانه گرفتند، موضع‌گیری کردند.
گزارشگران و کارشناسان ملل ‌متحد با تکرار بیانیه کمیسر عالی بر لزوم تحقیق مستقل و بیطرفانه درباره جان باختن معترضان و موارد نقض حقوق‌بشر تأکید کردند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل: رژیم ایران باید تمامی افرادی که در جریان اعتراضات اخیر، به‌طور خودسرانه دستگیر، و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند، آزاد کند. ما نسبت به گزارشهای موجود مبنی بر بدرفتاری با کسانی که در جریان اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ زندانی شدند شوکه شدیم و نسبت به‌شمار کشته‌ها و مجروحان گزارش‌شده بر اثر به کارگیری مفرط قهر توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران، عمیقاً برآشفته شده‌ایم.
گزارشها حاکی از آن است که زندانیان مورد شکنجه یا سایر اشکال بدرفتاری قرار می‌گیرند و از جمله از آنها اعترافات اجباری گرفته شود. برخی نیز گفته می‌شود از رسیدگیهای پزشکی بر درمان جراحانی که به‌خاطر قهر مفرط نیروهای امنیتی به آنها وارد شده، محروم شده‌اند و در زندانهایی نگاه داشته شده‌اند که مملو از جمعیت هستند، منابع رسمی گفتند که هزاران تن از آنها هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل ‌متحد گفتند، مقامات رژیم ایران گفته‌اند معترضان با مجازات شدیدی مواجه خواهند شد. ما به‌اصطلاح اعترافاتی را دیده‌ایم که از تلویزیون حکومتی پخش شده‌اند، که گفته می‌شود این اعترافات تحت فشار و اجبار گرفته شده‌اند.۱۶
۱۶تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل گفتند: ایران باید تمامی افرادی که در جریان اعتراضات اخیر، خودسرانه دستگیرو مورد بدرفتاری قرار را آزاد کند.
خانم مریم رجوی طی موضعگیری اعلام کردند؛ بیانیه گزارشگران و کارشناسان ملل ‌متحد شمه دیگری از جوشش خون شهیدان قیام است که تا مجازات آمران و عاملان کشتار بزرگ ادامه دارد.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha

No comments:

Post a Comment