Saturday, December 21, 2019

یلدا: خونهایی که ولادت خورشید را نوید می‌دهند+ کلیپ
اول دیماه 1398 - یلدا

یلدا: خونهایی که ولادت خورشید را نوید می‌دهند


با بال شوق ذره به خورشید میرسد 

پرواز دل بسوی خدا میبرد مرا 

گفتم که بوی عشق که را میبرد زدست 

مستانه گفت دل إ که مرا میبرد مرا 


افسانه‌ها و قصه‌ها همیشه در بطن زندگی ساخته می‌شوند و قوام می‌گیرند. قصه‌هایی که از تاریکی‌ها شروع می‌شوند و در جستجوی روشنایی‌ها، در فرجام خود، سپیده‌ها و بامدادان را نشانمان می‌دهند. در همین تکاپو و تلاش و پیکار است که سنتها و آیین‌ها و فرهنگهای مردمی و ملی در قصه‌ها، شعرها، مراسم و جشن ‌های ملی و میهنی متبلور می‌شوند و یلدا یکی از همین‌هاست.
ایرانیان شب یلدا را بین غروب آفتاب از 30 آذر تا طلوع آفتاب در اول ماه دی جشن می گیرند. آنها بدین صورت طولانی‌ترین شب سال را با جشن و پایکوبی سپری می‌کنند. در آئین مهر، یلدا به معنی ولادت خورشید است. روز در ایران باستان آفریده فردا به شمار می‌آمد و شب، که در آن، شبیخون‌ها و کشتارها انجام می‌شد، آفریده اهریمن بود. در دوران باستان، خونریزی، کلاهبرداری، دروغ و ریا، وحتی نشان دادن اختلاف ثروت و فخر فروختن و امر و نهی کردن در این روز گناه به شمار میامد.
البته تعابیر زیاد و متفاوتی از فلسفه این جشن در آئین ایران باستان وجود دارد، اما یک ریشه و مضمون مشترک در این تأویل‌ها افشاندن نور وگرما در آغاز زمستان است تا سرما نتواند بر دوستی‌ها و محبتها و نزدیکی‌ها پیروز شود.
اراده‌ی مبارزه با جهل و تاریکی و غلبه بر تیرگی و ظلمت، همواره در خون ایرانیان جاری بوده است. شب یلدا بیانگر همین ویژگی ایرانیان است. جشنهای باستانی دیگری مثل نوروز و مهرگان و چهارشنبه‌سوری نیز بر همین روح انسانی و عشق به هم‌نوع و ستیز با ظلم و سیاهی و تباهی گواهی می‌دهند.
امسال هر ایرانی، با چشمی خندان و چشمی گریان به یلدا می‌نگرد. چشمی خندان از شادیهای سنن اصیل و باستانی ایرانی؛ اما چگونه می‌توان فراموش کرد که این جشن درست چند روز پس از کشتار وحشیانه قیام آبان ۹۸ فرا می‌رسد که در آن هزاران جوان آزادیخواه خون خود را فدیه آزادی و رهایی خلقمان از یوغ آخوندهای ستمکار کردند. بشارت یلدا اما بر این باور پامی‌فشارد خلقی که شورید و خروشید وخون داد دیگر آرام نمی‌گیرد. ولادت خورشید در راه است و بر تاریکی و ظلمت آخوندی است که رخت بر بندد. بله یلدای امسال با خودش مژده صبح سپید و پیروزی برای زنان و مردان شورشی در بردارد.


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha

No comments:

Post a Comment