۱۳۹۸ دی ۱۰, سه‌شنبه

جنایات فجیح در کهریزک و رسوایی خامنه‌ایجنایات فجیح در  کهریزک و رسوایی خامنه‌ای

در سیستم حکومتی سلطنت مطلقه ولی فقیه، که بنیانگذار این تفکر منحط، شخص خمینی بود و خامنه‌ای تبهکار، میراث دار آن ملعون هست،  هیچ کاری خارج از اراده این جانیان انجام نمی‌شود و بطورخاص مسائلی که بقا و فنای نظام مربوط می‌شود، تنها تصمیم گیرنده شخص ولی فقیه می‌باشد و هرترفندی، برای اینکه جانی اول حکومت را از مهلکه بیرون ببرند، حرفی گزافه بیش نیست. درهمین رابطه بعد از کشتاری که در آبان ماه به دستور خامنه‌ای صورت گرفت، اصحاب خلیفه سعی می‌کنند، از هر طریقی حتی به بهای اینکه سوزنی به نظام بزنند، ولی جوالدوزها را از قاب چهره ولی فقیه رسوا بیرون بکشند، مبادرت می ورزند و براین اساس یکی از نشریات نظام، موسوم به  خط حزب الله، بدون هیچ دلیل و بهانه ای وارد گود شده، تا با شلاق کش کردن یک قاتل بنام سعید مرتضوی، چیزی به جیب خلیفه بدنام خامنه‌ای بریزد. غافل از اینکه هرچه لجنزار را بیشتر شخم بزنند، گندش بیشتر به مشام میرسد و نفرت بیشترمردم ایران را نسبت به خامنه ای برمی انگیزد.
خبرگزاری ایسنای رژیم، در تاریخ هشت دی ماه اقدام به درج گزارشی نموده، تحت عنوان افشای ابعاد تازه ای از بازداشتگاه کهریزک، به نقل از نشریه «خط حزب الله »، درمورد ماجرای کهریزک، که اگر نسبت به دجالگری های حکومت خامنه ای کسی عنایت کمتری داشته باشد، گو اینکه این شکنجه گاه کنار کوره های آشویتس هیتلر بوده نه کنار گوش ولایت فقیه نظام.
در جریان قیام ۸۸ بازداشتگاه کهریزک برای سرکوب معترضین که یک محلی مخفی بود راه اندازی شد و سعید مرتضوی در این محل کشتار و شکنجه را راه اندازی نمود و اینقدر فجایع زیادی ببار آورد، که خامنه‌ای سریعا این مرکز آدم کشی را بست، تا رسوایی بیشتری برای نظام  فراهم نشود . حال این نشریه با شگرد مسخره آخوندی وارد صحنه شده و البته با هدف مشخص و وانمود نموده که سعید مرتضوی جنایتکار در رابطه با فجایع کهریزک به رهبری دروغ گفته است. درحالیکه رهبر وامانده قبل از هرکس دیگر، سردمدار دروغگویی و شیادی هست و بیشتر مسکه مالیدن به چهره خامنه‌ای جنایتکار هست، که بعد از کشتار آبانماه، نیاز شدیدی  به بزک کردن چهره منفور و جلاد او می باشد. از طرفی چقدر در حق بازداشت شدگان قیام آبان ماه جنایت شده و سعی در مخفی نگه داشتن آن می‌کنند، که حالا  اینگونه جنایتکاران شکنجه گر نظام،  به دست وپا افتاده اند و بافرافکنی می‌خواهند وانمود کنند، که در مورد بازداشت شدگان شکنجه ای درکار نیست و دست خون چکان خامنه‌ای قاتل را، با آب حوض رسانه حزب الله  بشویند.
« انتشار فجایعی که در این بازداشتگاه رخ داد، باعث شد رهبر معظم انقلاب از بازداشتگاه کهریزک به عنوان جایی که در آن «جنایت» روی داده و آبروی نظام را در جهان برده است، یاد کنند و خواستار بسته شدن این بازداشتگاه شوند که در نهایت چنین شد و بازداشت شدگان به اوین منتقل شدند.»
این ها زوزه های حکومت رو به احتضاری هست، که گور خود را قبل از مرگش می بیند و با انواع و اقسام ترفند ها می‌خواهند، اینگونه وانمود کنند، که خامنه‌ای بی خبر، که زیر لوای او این جنایات صورت می‌گیرد. الحق که بی شرافتی و وقاحت، مرز های آن  را آخوندها و در رأس آنها خامنه ای به حدی رسانده اند، که دیگر تعریفی برای آن درهیچ ادبیاتی متصور نیست و نخواهد بود.
حال همین خامنه ای بعد از آن همه جنایاتی که درکهریزک صورت گرفت، با این پرونده که الان اینگونه سنگ آن را به سینه ولایت می‌زنند چه برخوردی کرد . سعید مرتضوی را بصورت فرمایشی محاکمه و بعد طبق ماده ۸۵  قانون مجازات های خامنه‌ای که برای همین شرایط تدیون شده آزاد کردند.
« براساس ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی با احراز شرایطی زندانی می تواند بعد از گذشتن دو سوم از دوران محکومیت خود، آزاد شود. »
این بازی های آخوندی، که بعداز ده سال داستان فجایع کهریزک را با این رسوائی به میان می‌کشند، هیچ سودی برای خلیفه ندارد و با این تلاش های مذبوحانه، ذره ای از نفرت مردم نسبت به خامنه ای جنایتکار کاسته نخواهد شد .
مردم قهرمان و جوانان شورشگر شهرهای میهن، ناقوس مرگ رژیم ولایت فقیه را اینک درتمامی ایران و سراسرجهان طنین انداز نموده اند. ولی فقیه در آخرین روزهای حیات ننگینش، چون گرگی هار، سراسیمه و وحشت زده خون می‌ریزد و خون می آشامد، تا شاید مرگ محتوم خویش را به تاخیر افکند. اما نمی‌داند که هیچ سلاح و هیچ نیروئی نمی‌تواند از مرگ و سقوط حتمی او جلوگیری کند. حکومت ولایت فقیه رفتنی هست ، خورشید پیروزی از دریای خون جوانان خلق سر برمی آورد و صبح روشن آزادی فرا می‌رسد

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChaهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر