Saturday, December 28, 2019

عفو بین‌الملل خواستار آزادی دستگیر شدگان اعتراضات آبان ماه شد
عفو بین‌الملل خواستار آزادی دستگیر شدگان اعتراضات آبان ماه شد


سازمان عفو بین‌الملل با ارائه فراخوانی جهت امضا، خواستار آزادی دستگیر ‌شدگان آبان ماه ۹۸ شد.
عفو بین‌الملل در این فراخوان ضمن هشدار در زمینه احتمال شکنجه و سوءرفتار با معترضان بازداشت‌ شده آبان ماه خواستار آزادی همه دستگیر ‌شدگان شد.
این نهاد بین‌المللی هشدار داده است که بازداشت‌شدگان نه تنها مورد ضرب ‌و شتم قرار می‌گیرند بلکه بسیاری از آنها به اعضای خانواده و وکیل دسترسی ندارند.
به گفته عفو بین‌الملل کودکان ۱۵ساله نیز در میان بازداشت‌شدگان هستند و در بین زندانیان بزرگ‌سال و در زندانهایی که شکنجه در آنها رواج دارد، نگه‌داری می‌شوند.در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment