۱۳۹۸ دی ۳, سه‌شنبه

اسامی و تصاویر شهیدان قیام سراسری مردم ایران در آبان ۹۸ - اسامی حدود ۵۸۷ شهید

لیست کامل در سایت مجاهدین خلق ایران کلیک کنید 

اسامی و تصاویر شهیدان قیام سراسری مردم ایران در آبان ۹۸ - اسامی حدود ۵۸۷ شهید


  اسامی و تصاویر شهیدان به روز می‌شود
  برای تکمیل اسامی و تصاویر شهیدان اطلاعات تکمیلی خود را در تلگرام مجاهد @mojahedin_org برای ما ارسال کنید.

  اسامی و تصاویر شهیدان قیام سراسری مردم ایران:

  تبریز
   
  ۱. علی حسینی
  تبریز

   
  تهران
   
  ۱. مینا شیخیتهران
  مینا شیخی - تهران  
  ۲. گلناز صمصامیتهران
  گلناز سمسامی  
  ۳. علی مراد منشتهران
  علی مراد منش - تهران
  ۴. علی ده دلیر
  تهران
  علی ده دلیر - تهران
   
  ۵. پیمان نوری
  تهران
  ۶. یاشار علیزادهتهران
  یاشار علیزاده - تهران
  ۷. محمود ولی الهی
  تهران
  محمود ولی اللهی - تهران

  ۸. موسی شاهسوند
  تهران
  موسی شاهسوند - تهران

  ۹. علی شاهسوند
  تهران
  علی شاهسوند - تهران

  ۱۰. حسین یامی
  تهران
  ۱۱. سعید یوسفیتهران
  ۱۲. حمزه شاهسوندتهران
  ۱۳. خسرو بختیاریتهران
  ۱۴. علی بهبودیتهران
  ۱۵. فریدون کاظمیتهران
  فریدون کاظمی - تهران

  ۱۶. سجاد باقری
  تهران
  سجاد باقری - تهران

  ۱۷. عبدالله آجرلو
  تهران
  عبدالله آجرلو - تهران

  ۱۸. حسین عیسوند
  تهران
  ۱۹. سید قاسم حسینیتهران
  ۲۰. عرفان فائقیتهران


  در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
  پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
  اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

  مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


  هیچ نظری موجود نیست:

  پست کردن نظر