Monday, December 30, 2019

مسعود رجوی از شهیدان می‌گویدمسعود رجوی از شهیدان می‌گوید


  • 9دیماه 1398


آنهایی که در شبانگاه ۳۰خرداد ۱۳۶۰ با خروش آزادی و با مشتهای گرده کرده حتی اسمشان را هم به جلادان اوین ندادند،
آنهایی که به‌قول شاعر نروژی در سوگ یک مجاهد شهید، گرمای دستهایشان تا پایان این جهان بر روی زمینی که در آن به خون غلتیدند به‌جا خواهد ماند و ضربان نبضشان بر فراز میهنشان ایران‌زمین ترانه خواهد شد،
و تمام آنچه را که در راه ایران فدا کردند، در یک سپیده در یک روز افزون و بیشمار به این میهن باز خواهد گشت، هنگامی که آنان با سرود زندگی بر لب به‌سوی مرگ می‌رفتند، امید آشنا می‌زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می‌خواندند و تا پایان به راه روشن خود باوفا ماندند.
خوشا نسل وفا و مقاومت و ایمان که در سالیان پرفراز و نشیب حتی اگر کوه‌ها جنبیدند اما آنها از جایشان تکان نخوردند. پابرجا و استوار بودند. سرسخت و استوار بر چوبه‌های دار و تیرکهای اعدام و تختهای شکنجه، زلف آشفته و خوی کرده و خندان‌لب و مست، پیرهن‌چاک و غزل‌خوان و صراحی در دست.
و به همین دلیل امروز جای آن است که با قطعیت و یقین بگوییم، بگوییم از آن ماست پیروزی، از آن ملت ما، از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا، با همه شادی و بهروزی و هر لاله که از خون شهیدان می‌دمد، امروز نوید روز آزادی‌ست.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha

No comments:

Post a Comment