Tuesday, December 3, 2019

ایران - قیام سراسری :قهر و قاطعیت ، تنها زبان گفتگو با رژیم!گفتگو با حمید عظیمی+ کلیپ گفتگوقهر و قاطعیت ، تنها زبان گفتگو با رژیم!گفتگو با حمید عظیمی+ کلیپ گفتگو


قهر و قاطعیت  تنها زبان گفتگو با رژیم است. حکومت آخوندی این قاطعیت را در قیام آبانماه ۹۸ تجربه کرد.چنانکه در فضای مجازی نیز، برخلاف قیامهای گذشته، خبری از یاس و نا امیدی نیست، هرچه هست حس انتقام و شورش و عصیان، علیه تمامیت نظام آخوندی است . از طرف دیگر سرکردگان سپاه و سران رژیم هر روز، ابعاد جدیدی از عمق قیام مردم ایران را برملا می‌کنند.چنانکه معاون سیاسی سپاه گفت که:« ابعاد خیزش اخیر از فتنه ۸۸ و ۹۶ گسترده‌تر بود«! و اضافه کرد که:« تنها در اصفهان، ۱۱۰ نقطه درگیری بوده  است» .
برای بررسی این موضوع، آقای حمید عظیمی، کارشناس سیستمهای کامپیوتری و اینترنتی در گفتگویی با تلویزیون ایران آزاد به این موضوعات پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد.
حمید عظیمی: این رژيمی است که سالیان سال مالباختگان در جلوی بانک‌‌ها و موسسات بانکی حق خودشان را میخواهند که حق‌شان را به آنان بدهد را سرکوب میکرد، وقتی در مقابل سرکوب مردم قاطعیت را دید و متوجه شده جوانان شورشگر و قیام‌آفرین توان و پتانسیل این را دارند که آتش را با آتش جواب بدهند، تمام حساب و کتابهایش بهم ریخت و نتوانست دوام بیاورد و به قطع اینترنت و کشتار آشکار روآورد.
قسمت دیگر قاطعیتی است که دنیا باید در مقابل آخوندها نشان بدهد، الان سئوالی را که خانم مریم رجوی در برابر سازمان ملل قرار دادند این است چرا سازمان ملل سکوت کرده و در مقابل این همه کشتار در ایران، شورای امنیت سازمان ملل باید انجام بدهد، انجام نمیدهد، کاری که جوانان در ایران انجام میدهند را شورای امنیت در مقابل رژ‌یم افسارگسیخته آخوندها قاطعیت نشان بدهد.

پرسش: چرا می‌گوییم این قیام تداوم دارد و تمام نشده است

کلیپ کنفرانس

قهر و قاطعیت ، تنها زبان گفتگو با رژیم!گفتگو با حمید عظیمی+ کلیپ گفتگو

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment