Thursday, January 23, 2020

برایان هوک: برای جانشین قاسم سلیمانی نیز همان سرنوشت در انتظارش خواهد بودإإبرایان هوک: برای جانشین قاسم سلیمانی نیز  همان سرنوشت در انتظارش خواهد بودإإ


 برایان هوک نماینده ویژه‌ آمریکا در امور ایران گفت: جانشین قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران در صورتی‌که همان روش قاسم سلیمانی را در پیش بگیرد به همان سرنوشت دچار خواهد شد.
وی در حاشیه کنفرانس داووس افزود: «اگر قاآنی همان روش کشتن آمریکایی‌ها را طی کند، همان سرنوشت در انتظار او خواهد بود. دونالد ترامپ از سال‌ها پیش تأکید کرده که هر حمله‌یی به آمریکایی‌ها یا منافع آمریکا، با واکنش قاطع مواجه خواهد شد».

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment