Thursday, January 23, 2020

گزیده مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران
گزیده مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران 

  • برایان هوک رئيس گروه اقدام ایران  در وزارت خارجه آمریکا

    برایان هوک: جانشین قاسم سلیمانی به همان سرنوشت دچار خواهد شد

    • برایان هوک نماینده ویژه‌ آمریکا در امور ایران گفت: جانشین قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران در صورتی‌که همان روش قاسم سلیمانی را در پیش بگیرد به همان سرنوشت دچار خواهد شد. وی در حاشیه کنفرانس داووس افزود: ‌اگر قاآنی همان روش کشتن آمریکایی‌ها را طی کند، ...

گزیده مهمترین اخبار از سایت مجاهدین خلق ایران در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment