Sunday, January 12, 2020

پیام مریم رجوی: درود بر دانشجویان و مردم بپا‌خاسته در سراسر ایران خواسته شما برای برپایی یک ایران آزاد و دموکراتیک است.
پیام مریم رجوی: درود بر دانشجویان و مردم بپا‌خاسته در سراسر ایران خواسته شما برای  برپایی  یک ایران آزاد و دموکراتیک است.
هم‌وطنان؛
تظاهرات امروز و دیروز دانشجویان و مردم در ایران، به‌رغم سرکوب عریان، و شعارهای آنها در نفی رژیم گذشته و فعلی، بیانگر خواسته عموم مردم ایران برای یک ایران آزاد و دموکراتیک است.
عموم مردم و جوانان را به حمایت و همبستگی با دانشجویان بپاخاسته، کانون‌های شورشی و جوانان شورشی فرامی‌خوانم.
شلیک موشک به هواپیمای مسافربری همانند کشتار بیش از ۱۵۰۰تظاهرکننده بیگناه در جریان قیام آبانماه جنایت علیه بشریت است و سران این رژیم، از جمله خامنه‌ای و روحانی و سرکردگان جنایتکار سپاه باید مورد حسابرسی قرار گرفته و مجازات شوند.
زمان آن فرا رسیده که جهان از مبارزه مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم ضدبشری حمایت کند. این تنها راهی است که جهان می‌تواند از شر تروریسم و جنگ‌افروزی و بنیادگرایی دینی در این منطقه از جهان خلاص شود.
درود بر‌ دانشجویان و درود بر مردم بپاخاسته و کانون‌های شورشی و جوانان ‌شورشی در سراسر ایران
سلام بر قیام ایران
سلام بر شهیداندر توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChaNo comments:

Post a Comment