Friday, February 14, 2020

نتایج مهندسی انتخابات و حذف باند رقیب!؟گفتگو با دکترعلی صفوینتایج مهندسی انتخابات و حذف باند رقیب!؟گفتگو با دکترعلی صفوینتایج مهندسی انتخابات و حذف باند رقیب ، ای روز ها موضوع بحث است. خامنه اي كه پس از قيامهاي آبان و دي، با كابوس سرنگوني دست به گريبان است و هلاكت قاسم سليمانی، يك ضربه جبران ناپذير بر او وارد كرده، با سلاخي كانديداهاي باند رقيب، توسط شوراي نگهبان، براي يكپايه كردن رژيم خيز برداشته است. او با تشكيل مجلس يكدست، در‌صدد تحكيم هژموني ولي فقيه، براي به تأخير انداختن سقوط محتوم رژيم است. در چنين وضعيتي باند رقيب نسبت به بايكوت گسترده انتخابات و «فروپاشي» رژيم هشدار ميدهد؛ و خامنه اي كه از كسادي اين نمايش به غايت بيمناك است.
درهمین رابطه دکتر علی صفوی درگفتگویی با تلویزیون ایران آزاد، این موضوع را بررسی کرده وبه سئوالات پاسخ میدهد.
دکتر علی صفوی: این در واقع یک کر گوشخراشی بود برای رونق بخشیدن به بازار کساد انتخابات در وحشت از تحریم فراگیر و سراسری مردم ایران که این نمایش انتخاباتی را تحریم کنند اینکه نمیشه انتخابات گذاشت چه در تهران چه در مشهد و چه در سایر شهرهای ایران اخوندهای دانه درشت رژیم و پایین تر رژیم همه شون حرفشون یکی بود و آنهم شرکت در این نمایش از اوجب واجبات است.
آخوند محمد کاشانی امام جمعه تهران یک سری فتواهای رژیم آخوندی را بر شمرد و گفت شرکت در این انتخابات واجب عینی است و شرکت نکردن حرام است و به همان اندازه شرکت در انتخابات مهم است که نماز باید خواند! حتی  در حالی که ما می دانیم مسافرت خانم ها طبق فقه ارتجاعی اخوندها شریعت ارتجاعی اخوندها بدون اجازه همسرشون ممنوع است گفت که شرکت در انتخابات نیازی به اذن شوهر نیست یعنی اوج فلاکت و افلاس رژیم اخوندی را نشان می دهد چونکه بشدت وحشت دارند از اینکه با یک تحریم سراسری مواجه بشوند. علم الهدی که در مشهد صحبت می کرد می گفت تو را خدا بیایید در انتخابات شرکت کنید چونکه این تضمین امنیت است و همه جهان الان روی ایران متمرکز هستند وقتی که ببینند میزان شرکت در انتخابات خیلی پایین است این پیامی دارد و امنیت نظام ما در گرو این انتخابات است امامی کاشانی در تهران نیز به همین وصف صحبت کرده است او گفته: آمدن پای صندوق ها اهمیت دادن به امنیت کشور است به معنی این است که کشور را بیمه می کنه یعنی نشان می دهد که چقدر رژیم به این انتخابات محتاج است که در واقع بیانگر تزلزل رژیم است و رژیم، خودش خیلی خوب می داند که نزد مردم ایران چقدر منفور است و ما می بینیم که بعد از قیام آبان و دیماه مردم ایران پیر و جوان و زن و مرد به روشن ترین وجهی با شعارهای  مرگ بر خامنه ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه، و مرگ بر روحانی، خواسته خودشان برای سرنگونی تام و تمام این رژیم را ابراز کرده اند.

پرسش: موضع روحانی چیست؟ و چه کارتی را بازی میکند؟ روحانی و جریان همسو با او در مقابل تصمیم خامنه‌ای برای جراحی باند رقیب که شما به اون اشاره کردید چه واکنشی داشتند؟

کلیپ کنفرانس


پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  

مطالب ما را در   توئیتر @Bahar iran دنبال کنید


No comments:

Post a Comment