Saturday, March 28, 2020

بهاران بر همگان خجسته باد – زندانی سیاسی مجید اسدیبهاران بر همگان خجسته باد – زندانی سیاسی مجید اسدیدر این واپسین ایام مانده از سال ۹۸که رنج و محنت بیماری و مرگ هم میهنان مان، سخت تالم بار و جانسوز است من نیز خود را در رنج و غم آنان شریک می‌دانم. آخر کدام روح دردمندی است که با از نفس ایستادن دهها و صدها جان عزیز و بی‌گناه در هر گوشه و کنار این وطن، پریشان و دل آزرده نشود؟
اما این پر آزادی گنبد جهان نیست / تعفن بیداد است.
رژیمی که ۴۰سال خود را به ریسمان پوسیده دروغ آویخته و جنایت و جهل را بلاگردان خود می‌داند تا بلکه از پس هر مهلکه راه گریزی پیش پایش نهد، دیگر چه تکدر خاطری دارد از آن که جان میلیونها انسان را قربانی یک شعبده بازی انتخاباتی مفتضحانه کند که می‌خواست با دمیدن در بوق آن برای جهان لغز دموکراسی و یاوه مشروعیت بخواند؟!
در حالی‌که رژیم بعد از گذشت چند ماه هنوز هیچ آمار روشنی از اسامی کشته‌شدگان قیام آبانماه اعلام نمی‌کند چه شده که حالا برای قبول صحت آمارهایش در خصوص تلفات کرونا این‌طور دل پیچه صداقت و راستی گرفته و بر طبل شفافیت می‌کوبد و از مردم گدایی اعتماد می‌کند؟!
مردم برای تهیه کمترین ملزومات بهداشتی در این روزها سرگردان و آواره‌اند حال آن که میلیاردها دلار مفت چنگ سپاه و امنیه چیها و کسبه دین‌فروش می‌شود تا سوریه و عراق و یمن بی‌موشک و پهپاد نمانند و یک وقت پاسدارخانه‌ها برای حفظ حریم ولایت سرکوب مردم از باروت و تفنگ خالی نباشند و با دادن نسخه‌های رمالی به جای امکانات فوری و مناسب پزشکی به مردم، بازار جهل و خراف و رواج یاس در این وانفسای کرونا از سکه رونق نیفتد: لعنهم و اعدلهم جهنم.
به راستی که ویروس ولایت، این ”ویروس ویروس‌ها” و عظیم‌ترین ابتلا و بلیه تاریخ معاصر ایران وجودش انکار تام و تمام خالق و خلق است.
در آستانه طلیعه بهار ۹۹، اگر چه رژیم جشن نوروز امسال را بر مردم به عزا و ماتم مبدل کرد اما هم‌چنانکه نوروز سنت یگانگی و تغییر و غلبه زلالی و روشنایی خیر بر تیرگی و فسردگی شر است. اراده و عزم سترگ جوانان و کانون‌های شورشی برای تغییر، این شر کثیر را به خیر عظیم می‌گرداند و در جنگ سرنوشت بر تقدیر کور و غم زده پیروز خواهد شد.
یاد تمامی شهدای قیام آبانماه زنده و جاودان باد. با آرزوی شفای عاجل برای همه بیماران و آزادی و بهروزی و سرشاری برای مردم ایران، بهاران بر همگان خجسته باد
از این گریوه به دور
در آن کرانه ببین
بهار از سیم خاردار گذشته است

زندانی سیاسی مجید اسدی
زندان گوهردشت
اسفند ۹۸


پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # 
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  #نوروز _مبارک
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange 
مطالب ما را در   توئیتر @Bahar iran دنبال کنید
بر اندازیم#
#ایران #کروناویروس
#coronavirus
#COVID2019
#Iran
#سال_سرنگونی
 #قیام_تا_پیروزی
 #مجاهدین_خلق ایران

No comments:

Post a Comment