Sunday, March 29, 2020

رژیم فاشیستی ایران - اعتصاب غذای ٢٠٠ زن زندانی در زندان ارومیە
رژیم فاشیستی ایران - اعتصاب غذای ٢٠٠ زن زندانی در زندان ارومیە

بدنبال مرگ یکی از زندانیان زن بر اثر ابتلای بە بیماری کرونا، زندانیان زن زندانی در زندان ارومیه در اعتراض به کمبود امکانات بهداشتی و همچنین عدم پاسحگویی به درخواست آزادی موقت دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانیان بند زنان زندان مرکزی ارومیە بە نشانە اعتراض بە نبود امکانات بهداشتی و مخالفت مسئولین زندان با آزادی موقت آنها، دست بە اعتصاب غذا زدند.
بنا به گزارش هەنگاو، حدودا ٢٠٠ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە از روز شنبە ٩ فروردین ٩٩ (٢٨ مارس ٢٠٢٠) بە نشانە اعتراض بە نبود امکانات و خدمات بهداشتی در بند زنان و همچنین مخالفت مسئولین با آزادی موقت آنها پس از شیوع ویروس کرونا در این زندان، دست بە اعتصاب غذا زدەاند.
در ادامه اعتصاب غذای ٢٠٠ زن زندانی یکی از زنان زندانی ضمن تایید این خبر بە هەنگاو اعلام کرد کە، تمامی زنان محبوس در بند زنان نهار روز شنبە را تحویل نگرفتە و آن را بە زمین ریختە و اعلام کردەاند تا زمانی کە از حق آزادی موقت برخوردار نشوند، بە اعتصاب خود ادامە خواهند داد.
اعتصاب این زندانیان پس از مرگ یکی از زنان محبوس در بند زنان با هویت ”فاطمە علیزادە“ ٥٣ سالە و اهل کرمانشاه بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا بودە است.
این منبع در بخشی از سخنانش اعلام کرد کە، خانم فاطمە علیزادە یک روز قبل از مرگش حالش وخیم بودە و علیرغم مطلع کردن کادر درمانی، هیچ کدام از آنها برای درمان وی اقدام نکردەاند.
لازم به ذکر است که از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور و عدم قرنطینه کردن و همچنین کمبود امکانات بهداشتی تاکنون تعدادی از زندانیان جان خود را از دست داده‌اند.
بیشتر بخوانید؛تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان مرکزی ارومیهشورش در زندان مهاباد و فرار زندانیان
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین_خلق ایران   #IranRegimeChange
مطالب ما را در   توئیتر دنبال کنید @Bahar iran 

No comments:

Post a Comment