۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

رحمان کریمی: ایرج مصداقی عجب خائن مزور پر رویی واقعا!
رحمان کریمی: ایرج مصداقی عجب خائن مزور پر رویی واقعا!


در این گیر و دار که ملت مظلوم و ستمدیده ایران در بحران کرونا در جهنم فاشیست های بی رحم حاکم می سوزند و می گدازند و نیز در شرایط جسمی و روحی این قلم که بعد از یک عمل سنگین جراحی، دوره نقاهت را می گذراند چرا آدم مسئول ناگزیر باشد که دگر بار به یک خائن مسلم شناخته شده بپردازد؟ زیرا جو سیاسی خارج کشور بیش از آنکه مطبوع طبع یک مبارز باشد، متأسفانه مقبول طبع و خواست رژیم است.
اقامت آنهم دراز مدت در غرب بدین معنا نیست که افراد و تشکل های مبارز سیاسی جذب فرهنگ سیاسی جوامع غربی که از هر لحاظ با جوامع استبداد زده ما از زمین تا به آسمان فرق و فاصله دارد بشویم. حساسیت های ضروری برای پیشبرد امر مبارزه را از دست داده و معیار های جهان پیشرفته و به دموکراسی رسیده را ملاک خود قرار دهیم. اختلافات ایدئولوژیکی و رقابت های سیاسی نباید موجب شود که وزارت اطلاعات رژیم و اطلاعات سپاه با امکانات گمراه کننده فراوان توسط ایادی خود در هیئت و چهره های مختلف اپوزیسیون نما فضای سیاسی اجتماعی خارج کشور را به اشغال خود درآورند. یک سازمان خاص را زیر ضربات افترا و لوث کردن بگیرند و مابقی یا راضی از اینکه ضربه ها متوجه رقیب ماست و یا اصلا به ما ارتباطی ندارد، سکوت کنند. در این صورت این عیب و اشکال بزرگ ملی ماست که به زشت و ناپسند بودن آن توجهی نداریم.
 به حکم تجربه و مشاهدات سالیان به صراحت می گویم که برخلاف تبلیغات دشمن مشترک و رقبای حاسد و ناتوان، مجاهدین خلق در برابر خائنان و تهمت زنان تا جا دارد دندان به جگر می گذارند و در مقام دفاع از خود برنمی آیند مگر خائنی که خیانت با خمیره وجودی اش عجین شده باشد و حد و مرزی نشناسد. ایرج مصداقی واقعا مصداق عینی چنین جانورانی ست که از وحش ولایت به چریدن دشت معتبران آمده و دیگر حرفه یی کار می کند. زرنگ است. از زمره هفت خط های روزگار. با قلمی سخت فریبکار و بازیگر با اذهان ساده. اگر کسی خاطرات او را خوانده باشد باید فهمیده باشد که او چگونه ماهیت خود را پشت سیلاب واژگان احساساتی و عاطفی و انبوهی از قطعات شعر سپید پنهان می کند. چگونه شرح یک ماجرای حساسی که برملا کننده ماهیت و عمل جنایتکارانه اوست میان انبوهی از پراکنده گویی ها قطعه قطعه می کند تا خواننده پی به چند و چون مطلب نبرد یا به درستی از آن سر درنیاورد. الان حال مناسب ندارم اما صبر می کنم که صدا بردارد به حاشا و انکار تا طی مقاله یی دیگر نمونه بیاورم. از خوانندگان معذرت می خواهم که نقل قولی که در زیر می آید نسبتا طولانی ست ولی ذکر آن بس واجب است. مدتی پیش از آزادی از زندان، مصداقی را پیش بازجویش محمد توانا احضار می کنند. از خودش بشنوید:
 «احساس می کردم مهمترین نبرد زندگی ام در جریان است و کوچکترین غفلتی می تواند به نابودی ام بیانجامد. ساعت های متوالی روی موضوع فکر کرده بودم و اکنون زمانی که انتظارش را می کشیدم فرا رسیده بود. با تسلط کامل قدم به اتاق محمد توانا گذاشتم. احساس کردم هر دوی ما پشت یک میز شطرنج نشسته ایم و آنکه با مهره هایش بهتر بازی کند امکان کیش و مات کردن حریف مقابل را خواهد داشت. وقتی با چشم بند روبروی او نشستم احساس می کردم که از برتری لازم برخوردارم. پیش خودم چند بار تکرار کردم ماتم نخواهی کرد... حرکت اول را او آغاز کرد. پیاده یی به جلو راند تا واکنشم را بسنجد. بدون مقدمه با خواندن نامم پرسید: خب، ایرج چی فکر می کنی؟ بی درنگ گفتم این روزها خیلی فکر می کنم به آنچه که در طول ده سال گذشته بر ما و شما گذشته است. بخصوص آنچه در سال ۶۷ بر ما گذشت. احساس کردم روی صندلی جا به جا شد. موضوع به نظرش جالب آمد. مهلتش ندادم در حالیکه احساس می کردم فرزینم را به پیش می برم گفتم هر دو ما بازنده هستیم. این بازی بود که از همان آغاز برنده یی نداشت. هیچکدام نمی توانیم ادعای پیروزی کنیم. من و تو زندگی را باخته ایم. به گوشه صفحه کشانده بودمش. در موقعیت خطرناکی قرار گرفته بود.........»
 طولانی ست. بازی سخت شطرنج است میان دو قهرمان جهانی. هر چند بیچاره بازجوی وزارت اطلاعات رژیم در کنج صفحه شطرنج در موقعیت خطرناکی گیر کرده است!!!!. ببینید شیوه بازیگری او با واژگان در عین مسخره بودن چقدر عوامانه است. کتاب خاطرات او را که بخوانید در جایی وزارت اطلاعات در بیرون از زندان بنام مجاهدین خلق تور شکار می گسترد و چند زندانی به مرخصی رفته به دام می افتند کشته می شوند. ایرج مصداقی هم در این تور به آدرس سر پل ها می رود اما طرف نم پس نمی دهد و مصداقی دست از پا درازتر به زندان بر می گردد!!!. هیچکس نه چیزی دیده و نه چیزی شنیده. حال آنکه همه افراد که خود را مجاهد قالب کرده بودند از مأموران ورزیده اطلاعاتی بوده اند. آنوقت می شود محمد توانا بازجوی وزارت از این امر بی خبر باشد؟ رفتن به سراغ آدرس به این هوا بوده که توسط رابط های سازمان بروند عراق و به ارتش آزادیبخش بپیوندند. حالا ببینید خود مصداقی چه می گوید:
 «... نگاه من به مسائل او را به این نتیجه می رساند که امکان ندارد بعد از آزادی دچار احساسات شده و به مبارزه یی که از دید او خطرناک بود، روی آورم. به همین دلیل صدایم را صاف کرده گفتم احساس می کنم در دنیایی زندگی می کنیم که در آن مبارزه مسلحانه دیگر جایی ندارد. گفت چطور؟ گفتم مگر نمی بینی آمریکای لاتین که روزی مهد مبارزه مسلحانه بود چه به روزش آمده....
 مصداقی بعد از مقادیری درباره پایان گرفتن دوره مبارزه مسلحانه وراجی کردن چنین ادامه می دهد:
 «... احساس کردم که دست هایش را به علامت تسلیم بالا آورد و می خواهد نتیجه بازی را به من واگذار کند. هیچ سئوالی در مورد مجاهدین و نظرم در مورد انزجار نامه، مصاحبه، مسائلی که در بند می گذرد، اعمالی که انجام داده ام، هدفی که در آینده می خواهم دنبال کنم و یا ... نکرد. بعد از این هیچ گفتگویی بین ما شکل نگرفت بجز اینکه به عنوان حسن ختام گفت: خوب مسیری را پیش گرفته یی ادامه بده و سپس برایم آرزوی موفقیت کرد. (هورا با کف زدن های ممتد ابلهان و خودفروشان).
 بله، این است که این شطرنج باز قهار اتاق نفاق در مقدمه جلد اول خاطرات خود می نویسد:
«تلاش کرده ام تا در کنار افشای جنایات رژیم خمینی، زندانی سیاسی و گروه های سیاسی را نیز از عرش به فرش آورم و در میان مردم و در کنار آنها قرار دهم....».
اولا افشای جنایات رژیم پیش از تو دیگر زندانیان سیاسی در خاطرات خود، مقالات و مصاحبه های خود به حد کافی به انجام رسانده بودند که تو تازه مُودی و طلبکار آنان به میدان آمدی که مثلا فلانی مساحت سلول های زندان را غلط نوشته است. از این ایرادها فراوان آوردی. به سود کی؟ وزارت اطلاعات رژیم. یعنی زندانیان سیاسی بسیار دروغ گفته اند و بسیار مبالغه. «در کنار افشای جنایات رژیم » ایستادی، سینه سپر کردی که مجاهدین خلق و هر زندانی سیاسی یا جریانی بگوید رژیم سی هزار نفر را قتل عام کرده دروغ می گوید و رقم واقعی سه هزار نفر بیش نیست. (لابد ما که قبول نکردیم باید می رفتیم صحت گفتار تو را از اتاق نفاق می گرفتیم.) آقاجان! نه یک زندانی سیاسی بل یک مبارز واقعی هرگز نمی آید ایراد خاطرات دیگران را بگیرد چون می داند که به جیب رژیم ریخته می شود. زمانی که رژیم در تمامیت خود گورش را گم کند، هیچ اشکال ندارد که پژوهشگران به چنان مسایل ریز هم بپردازند اما تا وقت دشمن شادی ست یک دشمن آنهم از جنس قالتاق های روزگار دست به اینگونه اعمال می زند. و مهم تر آنکه کدام زندانی سیاسی خود را در عرش نشان داده یا کدام گروه سیاسی که تو می خواهی بزیرآوری؟ از همان موقع که این مقدمه را نوشته یی سازمان مجاهدین خلق و مسعود قهرمان در نظر داشته یی و لاغیر. سال ۱۳۹۲ طی جزوه یی ننگین اعلام داشتی که می خواهی مسعود را از عرش به فرش بیاوری. هرچه زور زدی نشد که نشد. چون لقمه نه اینقدر بزرگ بود. مثل اینکه موشی بخواهد فیلی را ببلعد. بعد از آن به هر کجا که شد چنگ انداختی. مضحک ترین کارت مقایسه مریم قهرمان با خانم فیروزه بنی صدر بود. یک قیاس مع الفارق کامل. که ارتباطی با هم نداشت. بعد از آن روز به روز مسموم تر و زخمی تر در قفس همپالگی خود سعید بهبهانی رگ گردن کلفت کردی. مردک وقیح بویی از شرم و انصاف نبرده یی، تو کوچکتر از آنی که بتوانی دشت معتبرانی چون خانم زهره شفایی که از قهرمانان سرفراز عصر ماست با جعلیات بچری و پاسخ هم نگیری . از همین فردای خودم بی خبرم اما کاری نکن که کالبد شکافی ات را روی میز خاطرات خودت تمام کنم. من اگر یک بی چشم و رو بودم باز هم جلو خانم شجاع مینو همیلی خجالت می کشیدم. او شاهد عینی بوده و تو در تحقیقات!! خود از آرشیو اتاق نفاق استفاده می کنی.پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین خلق ایران

مروری بر رسانه‌های حکومتی - پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۹مروری بر رسانه‌های حکومتی - پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۹روزنامه‌های حکومتی در روز پنجشنبه یازدهم اردیبهشت بازتاب مهم‌ترین بحرانهای داخلی و بین‌المللی نظام هستند.
اذعان ناگزیر به گستردگی کرونا و دروغهای آماری رژیم موضوع مشترک روزنامه‌های مختلف است.
همشهری نوشته است:« باید بدانیم حتی وزارت بهداشت ایران و ستاد مقابله با ویروس کرونا در ایران هم ادعای اعلام تمام آمار مبتلایان و جان‌ باختگان را ندارند...آنچه روزانه اعلام می‌شود نه تمام آمار مبتلایان و جان‌ باختگان که آمار افرادی است که به مراکز درمانی مراجعه کرده و تست کرونا داده‌اند». این روزنامه در ادامه نوشته است:« یک روش و شیوه برای بررسی اما شاید اطلاعات تازه منتشر شده از سوی «محمدجواد حق‌شناس» باشد که آمار جان‌ باختگان دوماهه اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ در تهران را حدود ۱۳هزار نفر اعلام کرده ‌است. این عضو شورای شهر تهران در این‌باره به «آفتاب‌یزد» گفته است: «درباره تعداد فوتی‌های تهران طی دوماهه گذشته، عددی که الآن داریم ۱۳هزار نفر در تهران در اسفند ۹۸ و فروردین‌ماه در بهشت زهرا پذیرش شده‌اند این مجموعه کل درگذشتی‌های تهران است. خودتان با رجوع به سازمان ثبت احوال و آمار فوتی‌های کل سال ۹۷ در تهران متوجه موضوع خواهید شد. در مورد این‌که چه تعداد از این آمار بر اساس کرونا بوده نظری نمی‌دهم نه این‌که برخی آمار را نداشته باشیم اما اعلام هم نمی‌کنیم، ستاد، این آمار را باید اعلام کند. می‌توانند اعلام کنند و این موضوع را به اطلاع مردم برسانند وقتی که دارند اعلام می‌کنند که فلان نفر در کشور مبتلا شده‌اند، چرا جای این آمار را اعلام نمی‌کنند تا بدانیم از این میزان چقدر متوجه تهران است». این عضو شورای شهر تهران، در دوماهه شیوع کرونا در تهران، حدود ۱۳هزار نفر جان خود را از دست‌ داده‌اند که با مقایسه آمار مرگ در همین دو ماه و در سال گذشته ممکن است راهگشا باشد. مشکل اما اینجاست که سازمان بهشت زهرا آمار دوماهه گذشته را منتشر نمی‌کند».
روزنامه مردم‌سالاری خبر داده کرونا در شهر یزد می‌تازد» و در خبر دیگری نوشته است:« وضعیت گلستان سفید نیست». اظهارات نمکی وزیر بهداشت دولت روحانی موضوع مشترک روزنامه‌های مختلف است که از جمله گفته است: « آنچه که خود ما از روز اول برآورد کردیم و همین سیر را می‌بینیم این است که این ویروس تا اردیبهشت و خرداد جور دیگری ما را گرفتار خواهد کرد... به‌هرحال ما در پاییز و زمستان انتظار یک پیک جدید از همراهی ویروس کرونا با ویروس آنفولانزا را در کشور دور از ذهن نمی‌بینیم ».

ابراز نگرانی از تشدید انزوای جهانی رژیم و رفتن در ذیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل موضوع مشترک روزنامه‌های هر دو باند حاکم است.
جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته است:« این‌که آمریکا و اروپا طی ماه‌های اخیر علاوه بر ادعای «عدم اجرای تعهدات برجامی توسط ایران» بر «طرح بحث نقض قطعنامه۲۲۳۱توسط ایران به جلسات اضطراری شورای امنیت» متمرکز شده‌اند و توأمان طرح این مسأله که آمریکا به برجام باز خواهد گشت، نشان از آن دارد که غرب ضمن استفاده بهینه از «تفسیر یکجانبه عبارات و ادبیات چندپهلو برجام-قطعنامه۲۲۳۱» یک بازی تهاجمی را مدیریت می‌کند که می‌تواند به وضع قطعنامه‌های موشکی علیه کشور مان منتهی شود. به این معنا که با طرح ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط ایران نخست رفتار‌های جمهوری اسلامی ایران را هم‌چنان مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی القا کند و به‌واسطه آن قرار گرفتن کشور مان ذیل فصل هفتم را همان‌گونه که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ لحاظ شده است، استمرار و مشروعیت قانونی بخشد».
آفتاب یزد به‌نقل از قاسم محبعلی مقام پیشین وزارت‌خارجه رژیم نوشته است آمریکایی‌ها معتقدند که برجام یک برنامه است که طرفین روی آن به نتیجه رسیدند اما برجام تعهد نامه یا قرارداد نیست بلکه یک برنامه مشترک بوده که طرفین در آن شرکت می‌کردند و اجرا و حضور آنها در برجام داوطلبانه بوده است، اما قطعنامه مسأله متفاوتی دارد.
قطعنامه که مسأله فصل هفتی و الزام آور است کاملاً روایتی دیگر دارد. قطعنامه برای شورای امنیت است و آمریکا هم عضو دائم شورای امنیت. آمریکا اگر بتواند از لحاظ حقوقی ثابت کند که ایران با برنامه‌های اخیر هسته‌یی یا نظامی قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده، آن وقت ممکن است به نتایجی علیه ایران برسند».
روزنامه‌های هر دو باند حاکم مطالب پر دود و دمی در مورد سهام عدالت نوشته‌اند. اما در میان این دود و دمهای هدف نظام آخوندی از این نمایش بهره کشانه از جیب مردم برملا شده است.
آرمان نوشته است« باید توجه داشت که مدیریت نهایی سهام شرکتها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد. برای مثال می‌توان به سهام شستا اشاره کرد که دولت بخشی از آن را در هفته گذشته واگذار کرد و بخش دیگر آن را هم در هفته آینده عرضه می‌کند. در واقع دولت تا جایی سهام را واگذار می‌کند که اختیار انتخاب مدیر و حیاط‌خلوت دستگاههای مربوطه از دست نرود و فقط بخشی از سهام را به نقدینگی تبدیل می‌کند تا بتواند منابع مالی مورد نیازش را تأمین کند. در حقیقت هیچ‌گاه نیت دولت از واگذاری بخشی از سهم‌ها این نبوده که دست از تصدی‌گری بردارد! بلکه به تصدی‌گری از ابتدا تا انتهای آن علاقه‌مند است. مثلا سهام ایران‌خودرو یا سایپا که تنها حدود ۱۷درصد آن در اختیار دولت است نمونه خوبی برای تصدی‌گری دولت است. در واقع دولت با همین میزان اندک از سهام هم تسلط انحصاری بر صنایع خودروی کشور دارد و سهامداران هیچ‌گونه اختیاری برای انتخاب مدیران، مدیرعامل، تصمیمات درباره قیمت محصول و امثال آن ندارند».
روزنامه همشهری هم اظهارات جهانگیری را انعکاس داده که هدف نظام از این نمایش شانه خالی کردن از زیر بار مشکل معیشتی اقشار محروم است. وی گفته است مجوز فروش سهام عدالت دغدغه دولت برای کاهش درآمد خانواده‌ها را کم می‌کند».
روزنامه‌های حکومتی در میان دود و دمهای نظام مبنی بر شکستن آثار تحریم و رونق دادن به اقتصاد نتوانسته‌اند واقعیت را همه جا کتمان کنند و پاره‌بی از دغدغه‌های نظام را انعکاس داده‌اند. از جمله ابتکار نوشته است یکی از چالشهای بزرگ ایران و دیگر دُوَل جهان، بازسازی اقتصاد سقوط‌ کرده در اثر کووید-۱۹ خواهد بود. در این میان کار ایران بسیار دشوارتر است، اقتصاد ایران سال‌ها پیش در اثر مدیریت ناکارآمد و تحریم‌های جهانی تحت فشار گسترده بوده و با کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در جهان، ناتوانی بخشی از اقتصاد خصوصی و غیردولتی و هم‌چنین تصویب بودجه نه چندان دقیق، در بحرانی‌ترین حالت خود قرار دارد.
جمهوری اسلامی، علی‌رغم ناتوانی اقتصاد خصوصی، با چالش جدی کمبود بودجه دولتی نیز مواجه خواهد شد. بودجه‌یی که تا پیش از کرونا امید داشت آن را با فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بتواند تأمین کند. احتمالاً این پدیده با چاپ اسکناس و افزایش تورم همراه خواهد بود و شرایط زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر خواهد کرد».

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین خلق ایران

سفیر اوکراین در کانادا به خانواده‌های کشته‌شدگان پرواز۷۵۲: ایران به وعده تحویل جعبه سیاه عمل نکردسفیر اوکراین در کانادا به خانواده‌های کشته‌شدگان پرواز۷۵۲: ایران به وعده تحویل جعبه سیاه عمل نکرد


سفیر اوکراین در کانادا در دیدار با نمایندگان انجمن خانواده‌های کشته‌شدگان پرواز۷۵۲ تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی به وعده قبلی خود درباره تحویل جعبه سیاه هواپیمای مسافری اوکراین اینترنشنال عمل نکردند و اکنون نیز با برخی اخبار و سخنان «طرف ایرانی قصد ایجاد اختلاف بین کشورهای درگیر پرونده را دارد.»

حامد اسماعیلیون، امیرعلی علوی و کوروش از طرف انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز۷۵۲ روز چهارشنبه دهم اردیبهشت طی گفت‌وگوی مجازی با آندره شوچنکو، سفیر اوکراین در کانادا، بر لزوم اطلاع خانواده‌های کشته‌شدگان از روند تحقیقات درباره هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران و همچنین روند بازخوانی جعبه سیاه تاکید کردند و از نقض مکرر حقوق خانواده‌های کشته‌شدگان این پرواز و تهدید مداوم آنها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی سخن گفتند.
در این دیدار که با حضور مشاور ارشد سفارت اوکراین و نماینده این کشور در ایکائو اوکراین و یکی از کارکنان سفارت برگزار شد، شوچنکو سفیر اوکراین در کانادا ضمن ابراز مراتب همدردی خود و کشورش با خانواده‌های کشته شدگان پرواز۷۵۲، تاکید کرد که «هیچ قرار نامشخص یا پنهانی بین ایران و اوکراین وجود ندارد و هر تماس ایران با کشور متبوعش، اوکراین بلافاصله با طرف کانادایی مورد مشورت قرار می‌گیرد.»
شوچنکو با اشاره به انتشار برخی اخبار از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، گفت که «طرف ایرانی قصد ایجاد اختلاف بین کشورهای درگیر پرونده را دارد.»
نمایندگان انجمن خانواده‌های کشته‌شدگان پرواز۷۵۲ در دیدار با سفیر اوکراین خواسته‌های خود را «اطلاع خانواده‌ها از روند تحقیقات انجام شده و ایجاد یک برنامه‌ی زمانی برای قدم‌های آتی» درباره پرونده هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران عنوان کردند. آنها همچنین خواهان «پاسخ به سوالات کلیدی درباره‌ تعداد مسافران، شبهات اسامی مسافران، شبهات بار نزدن چمدان‌ها و پاسخ به شایعاتی» شدند که از زمان هدف هدف قرار دادن این هواپیما «در خانواده‌ها و افکار عمومی می‌چرخد.»
سفیر اوکراین در کانادا به نمایندگان خانواده‌های کشته شدگان پرواز۷۵۲ گفت که با وزیر خارجه‌ کانادا مرتب در ارتباط است و در دیدار وزیر خارجه کانادا با رییس جمهوری اوکراین نیز حضور داشته‌ و موضوع هواپیما موضوع اول این گفتگو بوده است.
شوچنکو با تاکید براینکه با رالف گودل، مشاور ویژه‌ دولت کانادا، در تماس است، به خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی اطمینان داد که «جعبه‌های سیاه بدون حضور کارشناسان کانادایی بررسی نخواهد شد و دولت‌های درگیر در حال ایجاد برنامه‌ای مدون برای انجام تحقیقات هستند.»
آندری شوچنکو همچنین در دیدار با نمایندگان انجمن خانواده‌های کشته شدگان پرواز۷۵۲ با بیان اینکه «در روز یازدهم مارس، ایران به ایکائو قول داد جعبه‌ سیاه را تحویل بدهد» گفت که «شخصا در مرکز ایکائو حضور داشته‌است و همه دیدند ایران به قول خود وفا نکرد.»
نمایندگان انجمن خانواده‌های کشته شدگان پرواز۷۵۲ در دیدار با سفیر اوکراین در کانادا ضمن توصیف آن‌چه بر آ‌ن‌ها گذشته است درباره «باز گذاشتن آسمان تهران از سوی حکومت در شبی پرتنش، شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری، لاپوشانی سیستماتیک در مدت سه روز، رفتار غیرانسانی با جان‌باختگان و خانواده‌ها از جمله غارت چمدان‌ها و وسایل، سوزاندن متعلقات مسافران، نابود کردن آثار جنایت از همان روز اول، دخالت مستمر در مراسم خاکسپاری و مراسم یادبود، سنگ‌اندازی در انتقال پیکرها به خارج از کشور و تلاش مستمر امروزین در تعیین وکیل از سوی قوه قضاییه [جمهوری اسلامی] و فشار به خانواده‌ها برای شکایت» سخن گفتند.
آنها همچنین گفتند که «حکومت ایران، حکومتی ایدئولوژیک است که برای تعرض به حقوق انسان‌ها مرزی نمی‌شناسد و از رسوایی هراسی ندارد طوری که متهم شماره یک این کشتار، امیرعلی حاجی‌زاده را به مدت ۳۷ دقیقه در تلویزیون ملی می‌آورد تا از او یک قهرمان بسازد.»
نمایندگان انجمن خانواده‌های کشته شدگان پرواز۷۵۲ به سفیر اوکراین در کانادا تاکید کردند که «دیپلمات‌های جمهوری اسلامی دیپلمات‌های واقعی نیستند و جز در جهت لاپوشانی یا به تاخیر انداختن تحقیقات قدمی بر نخواهند داشت.»

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین خلق ایران

سازمان مجاهدین خلق -فاجعه کرونا درایران : آمار جانگداز قربانیان کرونا در ۳۰۸شهر بیش از ۳۷هزار و ۶۰۰نفر است
سازمان مجاهدین خلق  -فاجعه کرونا درایران : آمار جانگداز قربانیان کرونا در ۳۰۸شهر بیش از ۳۷هزار و ۶۰۰نفر است

در ۴ بیمارستان از ۱۳۸ بیمارستان در تهران که بیمار کرونایی می‌پذیرند تاکنون ۱۴۰۰ مبتلا به کرونا جان‌ باخته اند

سازمان مجاهدین خلق ایران بعدازظهر امروز، پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ اعلام کرد آمار جانگداز جان‌باختگان فاجعه کرونا در ۳۰۸شهر ایران از ۳۷۶۰۰نفر بیشتر شده است. شمار قربانیان در تهران به ۶۳۳۰نفر، در خوزستان به ۱۸۱۰نفر، در زنجان به ۴۸۵نفر، در سمنان به ۸۶۵نفر، در سیستان و بلوچستان به ۹۴۰نفر، در فارس به ۹۷۵نفر، در کردستان به ۶۲۵نفر، در کرمان به ۴۲۵نفر، در گلستان به ۱۲۲۰نفر، در لرستان به ۸۷۵نفر، در مازندران به ۲۳۴۵نفر رسیده است. آمار سایر استانها به این ارقام افزوده می‌شود.

آخوند روحانی رئیس‌جمهور شیاد رژیم که به‌رغم درخواستهای شورای حکومتی شهر تهران کماکان از اعلام آمار تفکیک شدهٔ استانها طفره می‌رود، امروز بار دیگر با هزل و ابتذال گفت: «بخش بیشتر تخت‌های بیمارستانی... خالی است. آمار و ارقام کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر نشان می‌دهد موفقیت ما قابل ملاحظه بوده است...شرایط تعداد مبتلایان، تعداد بستری و تعداد بهبود یافته و تعداد افرادی که به رحمت خدا پیوستند مطلوب است».

در همین حال نمکی وزیر بهداشت در مصاحبه با سایت خامنه‌ای امروز گفت: «بعضی‌ها فکر می‌کنند ما تخت مریض زیاد داریم. نسبت تخت ما به هزار نفر جمعیت یک و شش دهم است. عقب افتاده‌ترین کشور اروپایی پنج برابر ما تخت دارد. نسبت پرستار به تخت در بدترین وضعیت در اروپا و آمریکا دو تا سه برابر ما است».
وی در مجیزگویی مهوع از خامنه‌ای با یادآوری شیوه‌های جنگ ضدمیهنی گفت: «قاطع‌ترین، محکم‌ترین و علمی‌ترین نوع حمایت را ما از رهبر معظّم انقلاب دیدیم...وقتی گزارش مکتوبی را تقدیم ایشان می‌کردم، بلافاصله می‌خواندند و بعد از یک ساعت به بنده پاسخ می‌دادند...شما یاران من را در ستاد ببینید همه بچه‌های جبهه‌اند، که در عملیات‌های سنگین جنگ رتبه آوردند و این‌ها دوباره به میدان آمدند و با همان شیوه کار کردند».

از سوی دیگر کارگزاران رژیم در استانهای مختلف از افزایش مبتلایان و از موج دوم و سوم کرونا بعد از بازگرداندن مردم به سرکار ابراز نگرانی می‌کنند.
در بابل دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد: «ویروس کرونا بار دیگر در این شهرستان جانی تازه گرفته و آمار بستری روزانه افراد مبتلا افزایش یافته است و در حال حاضر ۱۰۹بیمار مبتلا به ویروس کرونا تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند» (خبر داغ ۱۱اردیبهشت).

در بیرجند دکتر مهدی‌زاده معاون دانشگاه پزشکی خراسان جنوبی گفت: «ما شاهد روند صعودی آمار ابتلاء به کرونا در استان هستیم. ما این روزها شاهد دو رقمی شدن آمار ابتلای روزانه هستیم» (خبرگزاری مهر ۹اردیبهشت).

در تهران به‌گفته پزشکان فقط در ۴ بیمارستان از ۱۳۸ بیمارستان دولتی و خصوصی که بیمار کرونایی می‌پذیرند، تاکنون ۱۴۰۰نفر جان‌ باخته‌اند.
تعداد جان‌باختگان در بیمارستان یافت آباد حداقل ۷۵۰نفر، در بیمارستان خمینی حداقل۴۵۰ نفر، در بیمارستان سینا حداقل ۱۲۰نفر و در بیمارستان اعلم ۸۰نفر است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ (۳۰ آوریل ۲۰۲۰)

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین خلق ایران

بلومبرگ: چرا ایران دیگر نمی‌تواند روی تجارت با چین حساب باز کند؟بلومبرگ: چرا ایران دیگر نمی‌تواند روی تجارت با چین حساب باز کند؟
 
 
تجارت چین با ایران به رکورد جدیدی از لحاظ سقوط میزان، دست پیدا کرده است. آماری که پنج شنبه گذشته از سوی اداره کل گمرک چین منتشر شد، نشان داد که واردات نفت چین از ایران در مارس به ۸۰ میلیون دلار رسیده که بر مبنای سالانه ۹۲ درصد کاهش داشته است. آخرین باری که آمار صادرات ماهانه نفت ایران به چین به رقم اندکی رسید، ۲۰ سال پیش بود. تقاضا برای صادرات مجدد نفت ایران از طریق مالزی هم کاهش پیدا کرده است.
 
 با وجود ادعای پکن مبنی بر حمایت از تهران، فعالیتهای تجاری دو جانبه تحت تاثیر تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: تجارت چین با ایران به رکورد جدیدی از لحاظ سقوط میزان، دست پیدا کرده است. آماری که پنج شنبه گذشته از سوی اداره کل گمرک چین منتشر شد، نشان داد که واردات نفت چین از ایران در مارس به ۸۰ میلیون دلار رسیده که بر مبنای سالانه ۹۲ درصد کاهش داشته است. آخرین باری که آمار صادرات ماهانه نفت ایران به چین به رقم اندکی رسید، ۲۰ سال پیش بود. تقاضا برای صادرات مجدد نفت ایران از طریق مالزی هم کاهش پیدا کرده است.
این امر اتفاقی نبوده که به یکباره رخ دهد. بیش از یک سال است که چین روابط تجاری با ایران را کاهش داده و این حرکت در نزول تجارت دوجانبه و تغییر سیاست بانک کانلان که موسسه مالی مورد استفاده در قلب تجارت ایران و چین بوده، منعکس شده است. مانند هر اقتصاد در حال توسعه ای، چشم انداز رشد اقتصادی ایران به روابط تجاری با چین بستگی دارد، بنابراین روند نزولی آن برای تهران هشداردهنده است.
حتی با وجود ثابت ماندن صادرات غیرنفتی به چین که در مارس ۳۸۴ میلیون دلار بود، ایران از سپتامبر سال گذشته با چین کسری تجاری پیدا کرد که تراز پرداخت این کشور را تحت فشار قرار داد.
در حالی که تجارت چین با اکثر اقتصادهای در حال توسعه با خروج آنها از بحران شیوع ویروس کرونا و قرنطینه و بهبود قیمتهای جهانی کالا، احیا خواهد شد اما معلوم نیست که آیا تجارت ایران با چین هم بهبود مشابهی پیدا خواهد کرد یا خیر. پکن برای دفاع از روابط تجاری با ایران در مواجهه با تحریمهای آمریکا تمایلی نشان نمی‌دهد.
چین پس از ۱۰ ژانویه که دولت ترامپ در راستای افزایش فشار اقتصادی علیه ایران، فرمانی را برای وضع تحریم‌ها علیه بخشهای ساخت و ساز، معدنکاری، تولید و منسوجات این کشور صادر کرد، احتیاط بیشتری پیدا کرده است. تحریمهای جدید یک هفته پیش از امضای فاز اول توافق تجاری میان آمریکا و چین صادر شدند و تاثیر فوری داشتند. به طوری که بانک کانلان سیاستهای خود را تغییر داده و امکان تجارت با ایران را محدود کرد.
با وجود ژست‌های اخیر سیاسی مقامات چین، آنچه این روزها بیشتر از همه جلب توجه می‌کند کاهش حجم تجارت بین تهران و پکن است. در ماه فوریه، برج آزادی تهران با پیام پشتیبانی از ووهان روشن شد. در همان هفته، ایران اولین مورد مرگ بر اثر ابتلا به کروناویروس را اعلام کرد.
چین هم مانند سایر کشورها با ارائه کمک به ایران سعی در مقابله بهتر این کشور با کرونا ویروس داشته است. اگرچه ناظران غربی تمایل دارند این کمک را در راستای اتحاد سیاسی دو کشور تفسیر کنند، اما باید گفت هیچ اتحادی وجود ندارد. چین علی‌رغم اعلام حمایت از توافق هسته‌ای سال 2015 و مخالفت شدید با تحریم‌های ثانویه آمریکا، کمتر از اتحادیه اروپا برای دفاع از سهم تجارت خود با ایران تلاش کرده است.
واقعیت‌های تجاری ممکن است به معنای پایان سال‌های رونق مبادلات تجاری بین چین و ایران باشد، اما این واقعیتهای سیاسی هستند که می‌توانند روابط دو طرف را در مسیر شکوفایی نشان دهند.

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین خلق ایران

گزارش سنای فرانسه : کرونا شرایط از سرگیری گفتگوهای مخفیانۀ ایران با اسرائیل را فراهم کرده
گزارش سنای فرانسه : کرونا شرایط از سرگیری گفتگوهای مخفیانۀ ایران با اسرائیل را فراهم کرده
کمیسیون امور خارجۀ سنای فرانسه سه شنبه ٢٨ آوریل با دعوت از "پییر رزو"، مدیر تحقیق در بنیاد تحقیقات استراتژیک مدرسۀ نظامی فرانسه، از او پرسید : "چگونه بحران ناشی از ویروس کرونا رژیم ملاها در ایران را تضعیف کرده؟" و "چرا ویروس کرونا با چنین سرعتی در ایران گسترش یافته است؟"

به گزارش یورو نیوز، در پاسخ به این پرسش ها، پژوهشگر فرانسوی گفته است که بحران ناشی از ویروس "کووید١٩" بدون شک رژیم اسلامی ایران را در داخل تضعیف کرده، اما، نقش تهران را در منطقه قوی تر ساخته است، "زیرا، این بحران باعث گفتگوهای ایران با دولت های منطقه از جمله کویت شده و شرایط ازسرگیری گفتگوهای مخفیانۀ تهران با عربستان و اسرائیل را فراهم کرده است."

با این سخن، پژوهشگر دانشکدۀ نظامی فرانسه تلویحاً تأئید کرده که جمهوری اسلامی ایران پیش از این گفتگوهای مخفیانه ای نه فقط با عربستان، بلکه با اسرائیل نیز داشته است.

به گمان "پییر رزو" اولین نشانه های شیوع ویروس کرونا در ایران در فوریه گذشته مشاهده شد و جمهوری اسلامی ایران بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را دارد و بسیاری در ایران و خارج از ایران معتقدند که آمار رسمی دربارۀ قربانیان ویروس کرونا گویای واقعیت نیست و شمار واقعی کشته شدگان کرونا در ایران بین چهار تا پنج برابر بیش از آمار رسمی است.

"پییر رزو" سپس افزوده است که مهمترین عامل گسترش ویروس کرونا در ایران همکاری تنگاتنگ این کشور با چین است. پژوهشگر فرانسوی افزوده است : با وجود تحریم های بین المللی علیه ایران، "چینی ها پیوندهای اقتصادی خود را با ایرانی ها حفظ کرده اند و همین سهم مهمی در شیوع گستردۀ ویروس کرونا در ایران داشته" و البته جشن های نوروزی نیز به گسترش اپیدمی کرونا در کشور شتاب بخشید.

پژوهشگر فرانسوی سپس گفته است "از این پس رابطه با چین به یک معضل در داخل خود ایران تبدیل شده است"، هر چند به دلیل تحریم ها رژیم ایران چاره ای جز ادامۀ این رابطه ندارد. پژوهشگر فرانسوی به نمایندگان سنای فرانسه گفته است که "منافع چین ایجاب می کند که ایران منزوی تر از همیشه بماند، تا دولت پکن بتواند در فرصت بعدی میوه های رسیده را بچیند، یعنی بازارهای اقتصادی ایران را بدون هیچ زحمتی تصاحب کند."

"پیر رزو" در ادامه افزوده است : "در قبال آمریکای دونالد ترامپ، راهبرد رژیم ایران این است که تا سوم نوامبر آینده، یعنی تا انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، منتظر بماند و اگر جو بایدن، نامزد دموکرات ها، در این انتخابات پیروز شود، تهران امیدوار است که آمریکا به توافق اتمی بازگردد و تحریم هایش را علیه جمهوری اسلامی ایران تعدیل کند."    
منبع:یورو نیوز

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین خلق ایران

فعالیت حزب‌الله و انجمن‌های وابسته به آن در آلمان ممنوع شدفعالیت حزب‌الله و انجمن‌های وابسته به آن در آلمان ممنوع شد- رادیو دویچه وله 

هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان از هواداران و نیروهای وابسته به حزب‌الله لبنان در آلمان درخواست کرده تا به فعالیت‌های خود در این کشور خاتمه دهند. فعالیت چهار انجمن وابسته به حزب‌الله نیز در آلمان ممنوع شده است.

Deutschland | Berlin | Razzien gegen Hisbollah (Reuters/H. Hanschke)

در نخستین ساعات بامدادی روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت (۳۰ آوریل) پلیس آلمان در چند ایالت این کشور علیه انجمن‌های وابسته به حزب‌الله و پیروان این گروه به طور همزمان وارد عمل شد. ساختمان مساجد و مراکز تجمع نیروهای وابسته به حزب‌الله مورد تفتیش قرار گرفته است.
وزارت کشور آلمان خبر ممنوع شدن فعالیت همه نیروهای وابسته به حزب‌الله در این کشور را با انتشار یک پست توییتری اعلام کرده است. فعالیت چهار انجمن وابسته به حزب‌الله در آلمان نیز ممنوع شده است.
از آنجا که حزب‌الله رسما دفتری در آلمان ندارد، ممنوعیت تعیین شده برای فعالیت این چهار انجمن و همچنین منع فعالیت پیروان حزب‌الله در آلمان به معنای ممنوعیت کامل حزب‌الله در این کشور تلقی می‌شود.
پیروان حزب‌الله و انجمن‌های نزدیک به آن متهم شده‌اند که از خشونت علیه اسرائیل جانبداری کرده و موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند.
اشتیو آلتر، سخنگوی وزارت کشور آلمان نیز با  انتشار یک پست توییتری اعلام کرده  که این اقدام آلمان از آن حکایت دارد که دولت حتی در شرایط بحرانی نیز قادر به پیشبرد وظایف خود است.

تفتیش مساجد و مراکز وابسته به حزب‌الله
بر اساس ارزیابی مسئولان امنیتی آلمان، شمار نیروهای وابسته به حزب‌الله در آلمان در حدود ۱۰۵۰ نفر برآورد می‌شود. گفته می‌شود که این افراد در انجمن‌ها و مساجد با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو می‌کنند. از این رو، دفاتر چهار انجمن وابسته به حزب‌الله در شهرهای برلین، دورتموند، برمن و مونستر به طور همزمان توسط پلیس و نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته است.
Berlin | Demonstrationen zum Al-Kuds-Tag (picture-alliance/dpa/W. Kumm)
گفته می‌شود که اقدامات پلیس آلمان در شرایط کنونی نمی‌تواند با برگزاری تظاهرات ضد اسرائیلی "روز قدس" بی‌ارتباط باشد.
دولت آلمان در اواخر ماه سپتامبر سال گذشته میلادی رویکرد خود را نسبت به نیروهای وابسته به حزب‌الله در این کشور تشدید کرد و با صدور مجوزی دادستانی آلمان را موظف به تعقیب و پیگرد فعالان حزب‌الله در این کشور نمود.
باید یادآور شد که فعالیت‌های چهار انجمن یاد شده مدت‌ها تحت نظارت سازمان اطلاعات آلمان قرار داشته است.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ شاخه نظامی حزب‌الله را رسما یک سازمان تروریستی اعلام کرده بود. آمریکا و اسرائیل مدت‌هاست که از آلمان درخواست کرده‌اند تا فعالیت‌نیروهای حزب‌الله را در کشور خود ممنوع کند. اسرائیل بارها حزب‌الله را متهم به انجام حملاتی علیه کشور خود کرده است.
منبع:دویچه‌وله

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین خلق ایران

توسط پمپئو پیش‌نویس قطعنامه جدید برای تمدید بی‌پایان تحریم تسلیحاتی ایران «ارائه شد»


مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در شورای امنیت سازمان ملل متحد
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در شورای امنیت سازمان ملل متحد

توسط پمپئو پیش‌نویس قطعنامه جدید برای تمدید بی‌پایان تحریم تسلیحاتی ایران «ارائه شد»

خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول مقام‌های آمریکایی می‌نویسد که ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه جدیدی را با هدف تمدید بی‌پایان تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در اختیار برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار داده است.
مقامات آمریکایی به آسوشیتدپرس گفته‌اند که واشینگتن قصد دارد این قطعنامه سازمان ملل را در ماه مه که استونی به عنوان عضو ناتو و از متحدان نزدیک آمریکا ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده می‌گیرد، به رأی بگذارد.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که سال ۱۳۹۴ در پیوند با توافق هسته‌ای صادر شد، دادوستد تسلیحاتی با ایران به مدت پنج سال ممنوع است.
این تحریم‌ها در صورت تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، ۲۷ مهر سال جاری (۱۸ اکتبر) و پس از تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، برداشته خواهند شد.
مسئله تحریم تسلیحاتی بخشی از مفاد برجام نبود، اما ایران مدت‌هاست که به دنبال برچیده شدن آن است و تاریخ انقضای آن، به عنوان پاداشی برای متعهد ماندن ایران به بندهای برجام، در قطعنامه شورای امنیت درج شده است.
مقامات آمریکایی به آسوشیتدپرس گفتند از آنجا که ایران، بنا بر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیگر از چند بند مندرج در برجام پیروی نمی‌کند، دولت آمریکا معتقد است که این تحریم هم نباید برچیده شود.
ایران که می‌گوید نتوانسته از مزایای اقتصادی برجام بهره‌مند شود به صورت پله پله روی به عدول از تعهدات برجامی خود آورد و در ۱۵ دی پارسال اعلام کرد که تمام تعهدات عملیاتی خود در برجام را متوقف کرده است.
محمد جواد ظریف (راست)‌و سرگئی لاوروف، وزیران حارجه ایران و روسیه
بیشتر در این باره:

ایران و روسیه طرح احتمالی آمریکا درباره برجام را «مردود و غیر عملی» دانستند

روزنامه نیویورک تایمز روز هفتم اردیبهشت نوشت که مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در حال تدوین ادله حقوقی است که بر اساس آن آمریکا به عنوان «یکی از طرف‌های برجام»، به‌ دنبال اعمال فشار به شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تهران یا حتی شدیدتر کردن آنها است.
با این حال خبرگزاری‌ها می‌نویسند که هر تلاشی از سوی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران با وتوی روسیه و چین مواجه خواهد شد.
روسیه پیش از این اعلام کرده بود که از تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران پس از انقضای آن در اکتبر ۲۰۲۰ حمایت نخواهد کرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال تلاش همتای آمریکایی‌اش برای تمدید تحریم‌ تسلیحاتی ایران از طریق ادله حقوقی، نوشته است که آمریکا باید به «رؤیاپردازی خاتمه» بدهد.
حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران، ۲۰ آبان ۹۸ با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گفته بود که در صورت ادامه برجام، «سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می‌شود و ما می‌توانیم به راحتی هم سلاح بخریم و هم بفروشیم».
منبع:رادیو فردا

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین خلق ایران

پیام گوهر عشقی مادر شهید ستار بهشتی به محمد نوریزاد در زندان مشهد
پیام  گوهر عشقی مادر شهید ستار بهشتی به محمد نوریزاد  در زندان مشهد 

برادرم محمد نوریزاد،
من، تو، ما خاری هستیم در چشمان حاکمیتی که به عمد در صدد کشتار مردم ایران است.
تو خوب میدانی که چه تهدیدهایی بر فعالین و داغدیدگان روا داشته اند.
مگر فراموش کردی؟
مگر بیاد نداری که تهدیدت کردند که فیلم اتاق خوابت را پخش می کنیم.
مگر نگفتند در جامعه شایعه می کنیم که به دختر خود تجاوز کردی؟
مگر بیاد نداری که فرزندم سحر را بارها و بارها بخاطر موضعگیری‌های من تهدید، بازداشت و ضرب و شتم کردند؟
مگر خواهرم اکرم را به یاد نداری؟ فقط می گفت فرزندم سعید زینالی سالهاست مفقودش کردید حداقل شرافت داشته باشید قبرش را نشان دهید.
مگر شهناز عزیز را فراموش کردی؟
چه می خواست که محکوم به زندان شد؟ جز خونخواهی فرزندش مصطفی کریم بیگی؟
مگر دیگر خواهران و برادرانم را ندیده ای؟

برادرم بمان!
همانطور که خواهرانم باید بمانند.
تا جشن آزادی ایران راهی نیست.
بمان و صبور باش که سحر نزدیک است.
بمان تا مرگ و نیستی حاکم و حاکمان را جشن بگیریم، زوالشان نزدیک است.

 "گوهرعشقی


پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین خلق ایران

ایران آبستن قیام وشورش : رويارويي سهيل عربي در برابر بازجوي جنايتكارش از گشتاپو رئیسی جلاد

ایران آبستن قیام وشورش : رويارويي سهيل عربي در برابر  بازجوي جنايتكارش از گشتاپو رئیسی جلاد 


سهیل عربی: برای ادامه مبارزه مرگ را انتخاب می‌کنم
زندانی سیاسی سهیل عربی که از روز ۴ اردیبهشت ماه۹۹ به مدت چند روز در بازداشتگاه ۱- الف تحت بازجویی بسر برد خطاب به بازجو گفت: من انقلابی هستم و می خواهم جهان را دگرگون کنم. من با دیکتاتوری به هر شکلی که باشد، چه سلطنتی و چه مذهبی مخالفم و برای رسیدن به خواسته ام تا آخرین لحظه میجنگم. ۸ سال از زندگی ام در زندان گذشت. حتی اگر بگویید ادامه دادن به مبارزه، به مرگ در زندان ختم می شود، «برای ادامه مبارزه مرگ را انتخاب میکنم».

سهیل پس از وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و زير عمل جراحی قرار گرفت و روز ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۹، از بیمارستان به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.
متن زیر پرسش و پاسخ سهیل عربی با بازجوی سپاه است كه یکی از نزدیکان وی منتشر كرده.

سهیل در آغاز به اعتراضات و خیزش‌های سراسری مردم ایران از سال ۸۸ تا ۹۸ پرداخته و می‌گوید: «به ترتیب مطالبات مردم از دهه هشتاد تا آبان ۹۸ دقت کنید. سال ۸۸ اکثر شعارها اصلاح طلبانه بود. اما همان مردم سال ۹۶ فریاد می‌زدند «اصلاح طلب اصولگرا، دزدا و اختلاس گرا دیگه تمومه ماجرا» و آبان ۹۸ شعارها به اینجا ختم شد: «نه اینوری نه اونوری نه شاه، گرفتن بیت رهبری» بعنوان اولین جایی که باید نابود شود. بعنوان مرکز فساد و ظلم.

بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشتید و صدها جوان را هم در بدترین زندان‌ها محبوس کردید. اما حتی این همه جنایت هم باعث فروکش کردن خشم مردم و از بین رفتن میل به آزادی، عدالت و برابری نشد. مطمئن باشید قیام بعدی هم در راه است.»

متن صحبت‌های بین سهیل عربی و بازجو در بازداشتگاه ۱- الف:
بازجوی شکنجه‌گر: «تشخیص کارشناس پرونده است که تا اطلاع ثانوی دور از جمع، در انفرادی و محروم از تلفن باشی. مقصر خودت هستی. چون در این شرایط که مملکت درگیر مبارزه با ویروس کروناست، تو هم داری خوراک خبری برای معاندین نظام آماده می کنی. می‌دانیم که پولی هم برای این کار نمی‌گیری. پس برای چه اخبار زندان را به بیگانه‌ها می‌دهی؟»

سهیل عربی: «بازجوهای قبلی هم همین سوال را پرسیدند. به آنها جواب دادم که خوراک خبری را ماموران تفتیش عقاید به رسانه ها می دهند. اگر مدیریت زندان درست باشد، چه ترسی دارید که اطلاعاتش بیرون برود. اگر نحوه نگهداری زندانیان طبق آیین نامه باشد، اگر محاکمه‌ها عادلانه باشد، چه ترسی دارید که اطلاعات بیرون برود؟ مدعی هستید که تعدادی مجرم را در زندان نگه داشته‌اید، اصول حقوق بشری را هم رعایت می‌کنید، پس چه ترسی دارید؟
واقعیت این است که اینطور نیست و اکثر افرادی که در زندان هستند، مجرم نیستند. آنها بخاطر عقایدشان، بخاطر اعتراض به وضعیت کشور در زندان هستند. نگهداری ما زندانیان طبق آیین نامه زندان‌ها نیست، چه برسد به حقوق بشر؟ جایی که ما را نگه داشته‌اید، محل نگهداری انسان نیست. پس خوراک خبری را مأموران تفتیش عقاید خودتان به رسانه‌ها می‌دهند.
عجیب این است که به جای ضارب، مضروب مجازات می‌شود. عده‌ای اختلاس کرده‌اند، ما به آنها اعتراض کردیم. به جای برخورد با اختلاسگر ما که با ظلم و فساد مبارزه کردیم، متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام شدیم و مجرم امنیتی شناخته شدیم.
طبق قانون اساسی تفتیش عقاید جرم است و هیچکس را نمی‌توان به جرم داشتن عقایدی متفاوت مجازات کرد. اما من به دلیل متفاوت اندیشی سالهاست که بدترین مجازات‌ها را تحمل کردم.
پیشرفت محصول و ملزوم آزادی بیان است. وقتی انسان‌ها به دلیل بیان حقایق مجازات می‌شوند، این باعث عقب‌ماندگی و پسرفت مملکت میشود. پس در واقع مجرم همکاران شما هستند و من فقط یک گروگان هستم. مرا گروگان گرفته‌اند که مردم را از آزادیخواهی و حق طلبی بترسانند تا بگویند هر کس اعتراض کند به سرنوشت سهیل عربی دچار می شود.»
بازجوی شکنجه‌گر: «این سیاه‌نمایی است ما تفتیش عقاید نمی کنیم.»

بازجوی شکنجه‌گر: «به هر حال اینجا مملکت اسلامی است و تو باید به قوانین آن احترام بگذاری.»

سهیل عربی: «بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت ما مجبور نیستیم آنچه پدران‌مان برای ما انتخاب کردند را تحمل کنیم. جمهوری اسلامی انتخاب من نبوده و نمی‌خواهم آن را تحمل کنم. شما کانسرواتیو هستید و خواهان حفظ آنچه آن را نظام اسلامی می‌دانید. من انقلابی هستم و می‌خواهم جهان را دگرگون کنم. من با دیکتاتوری به هر شکلی که باشد، چه سلطنتی و چه مذهبی مخالفم و برای رسیدن به خواسته‌ام تا آخرین لحظه میجنگم. ۸ سال از زندگی‌ام در زندان گذشت. حتی اگر بگویید ادامه دادن به مبارزه، به مرگ در زندان ختم می شود، مرگ را انتخاب می‌کنم.
اما قطعاً حبس سهیل عربی و سرکوب او به معنای حذف آزادیخواهی و سرکوب همه آزادیخواهان  نیست. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش شبکه‌های اجتماعی هر روز به تعداد آزادیخواهان افزوده می‌شود. انسان سالم ظلم و فساد را تحمل نمی‌کند و جمهوری اسلامی قطعاً مثل هر حکومت ستمگر دیگری تا همیشه باقی نخواهد ماند.
به ترتیب مطالبات مردم از دهه هشتاد تا آبان ۹۸ دقت کنید. سال ۸۸ اکثر شعارها اصلاح طلبانه بود. اما همان مردم سال ۹۶ فریاد می‌زدند، «اصلاح طلب اصولگرا، دزدا و اختلاس گرا دیگه تمومه ماجرا» و آبان ۹۸ شعارها به اینجا ختم شد: «نه اینوری نه اونوری نه شاه، گرفتن بیت رهبری»، بعنوان اولین جایی که باید نابود شود. بعنوان مرکز فساد و ظلم.
بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشتید و صدها جوان را هم در بدترین زندان محبوس کردید. اما حتی این همه جنایت هم باعث فروکش کردن خشم مردم و از بین رفتن میل به آزادی، عدالت و برابری نشد. مطمئن باشید قیام بعدی هم در راه است. قیامی که به انقلاب ختم می‌شود. اگر محمدرضا پهلوی جایی برای فرار داشت، شما حتی همان‌ جا را هم ندارید که فرار کنید. انقلاب در تقلاست که رخ دهد و فقط منتظر لحظه موعود است. لحظه موعود نزدیک است و هر چه بیشتر ظلم کنید ما به سرعت خود برای سرنگونی این رژیم جور و جهل می‌افزاییم»
بازجو با تعجب و خشم نگاهم می‌کند. می‌بیند که حین صحبت کردن از درد به خودم می‌پیچم. می‌گوید این طرز فکر باعث می‌شود تا آخر عمر در زندان بمانی. به افسر نگهبان دستور می‌دهد مرا به سلولم ببرند حین رفتن می‌گوید در افکارت تجدید نظر کن بگذار بتوانیم کمکت کنیم.

اتاق بازجویی روزهای اول …
اتاق بازجویی روزهای اول جای ترسناکی به نظر می‌رسد. هر زمانی بیشتر از بازجوها بترسی، بیشتر به سمت تو حمله می‌کنند. پس از این که سال‌ها و بارها بازجویی می‌شوی، اتاق بازجویی شبیه جایی مثل محل کارت می‌شود. محل کاری که آن را دوست نداری. ولی زندگی مجبورت می‌کند که برای گذران عمر ساعت‌هایی آنجا باشی و کار کنی. حالا دیگر پس از سالها ترسی از اتاق بازجویی و بازجو نداریم. بازجو هم این را فهمیده که دیگر به جای تهدید باید سعی کند، مذاکره کند و پاسخ من به آنها این است یا مرگ یا رهایی.
یا حق مان را می‌گیریم یا می‌میریم. ما این را فهمیده‌ایم که حق داریم و می‌توانیم بهتر از این زندگی کنیم. پس برای زندگی بهتر می‌جنگیم. پس از چند جلسه بازجویی، بازجو فهمیده که دستگیری من از روز نخست ابلهانه بوده است و هرگز مرتکب جرمی نشدم. حالا برای آنها مثل یک اره شده‌ام. آزادم کنند می‌برم. در زندان نگهم دارند، بیشتر می‌برم. این اره سد راه آزادی ما را قطع می‌کند. حتی با دستان بسته حتی از درون شکنجه گاه».

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین خلق ایران


۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۰, چهارشنبه

نروژ دیپلماسی کرونا از جانب رژیم ایران را رد می‌کند نروژ دیپلماسی کرونا از جانب رژیم ایران را رد می‌کند


بهروز امید + میلیشیا جاودان= انجمن متخصصین ایرانی‌  در نروژ
 
ایران یکی‌ از کشورهایی است که بیشترین آسیب را در رابطه با ویروس کرونا دیده است. بر اساس آمار رسمی‌ تا ۲۶ آوریل، ۵۷۱۰ نفر جان خود را از دست داده ا‌ند. سازمان بهداشت جهانی‌ اظهار می‌کند که ارقام واقعی میتواند ۵ برابر باشد. گزارشات جنبش دمکراتیک شورای ملی‌ مقاومت ایران که شبکه گسترده‌ای در داخل کشور دارد دال بر این است که ویروس کرونا تا همان تاریخ جان بیش از ۳۵ هزار نفر را گرفته است.
رژیم آخوندی مسولیت عمده‌ای در رابطه با آمار بالای قربانیان دارد. در این رابطه از عدم توقف پرواز‌ها به چین، عدم قرنطینه کردن شهر‌های آسیب دیده و اصرار در برگزاری انتخابات مجلس در ماه فوریه میلادی می‌توان نام برد.
بنیاد‌های مذهبی‌ رژیم که دارایی‌های کلانی را در اختیار دارند کمک مالی به مردم و شرکت‌ها نمیکنند و این به نوبه خود کارمندان و کارگران را مجبور به کار، حتی در صورت بروز علائم بیماری می‌‌کند.
اکنون، ولی‌ فقیه رژیم اعلام کرده که " کرونا را می‌توان از تهدید به فرصت تبدیل کرد ". او حامیان خود را بسیج کرده تا در جهان تبلیغات کرده که گویا مشکل تحریم هاست و اینکه تحریم‌ها باید رفع شود تا بتوان با پاندمی کرونا مبارزه کرد. دیپلماسی کرونا قرار است که ضرورت رفع تحریم‌ها را برای متحدین آمریکا گوشزد کند تا آنها با فشار بر کاخ سفید، آمریکایی‌‌ها را وا دارند تا تحریم‌ها علیه رژیم ایران را بر دارند. لازم به یادوریست که تحریم‌ها شامل دارو و مواد غذا یی نمی‌شود.
سایت خبری 24 در روز ۱۹ آوریل مینویسد که " وزیر خارجه ایران از نروژ درخواست کمک می‌کند ولی‌ پاسخ منفی‌ دریافت کرده است ". در عین حال که ظریف از نروژ تقاضا ی کمک می‌کند، رئیس او، روحانی اظهار می‌کند که " ایران در رابطه با کرونا بهتر از اروپا عمل کرده است " و اینکه " ایران امروز میتواند وسایل بهداشتی و ایمنی‌ به کشورهای دیگر صادر کند ".

رژیم حاکم " پزشکان بدون مرز " را اخراج می‌کند و به کمک‌های دارویی آمریکا پاسخ منفی‌ میدهد. آنها ترجیح میدهند سرمایه‌های کشور را صرف آزمایش‌های موشک و ماهواره‌های جدید و پر هزینه کنند. دارایی‌های ولی‌ فقیه در قالب بنیاد‌های مذهبی‌ را حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین میزنند. این سرمایه‌های مردم ایران است. نروژ باید به رژیم ملاها فشار بیاورد تا این سرمایه‌ها را در جهت مبارزه با این فاجعه ملی‌ استفاده کند. از نروژ و سیاست مداران منتخب مردم نروژ که دیپلماسی کثیف کرونای رژیم ایران را رد میکنند تقدیر می‌کنیم

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین خلق ایران

گزیده مهمترین اخبار 24ساعته ایران وجهان + فیلم وعکس
گزیده  مهمترین اخبار 24ساعته ایران وجهان + فیلم وعکس 
تجمع اعتراضی کارگران اداره برق استان خراسان شمالی
کارگران اداره برق استان خراسان شمالی در بجنورد صبح روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت  ماه نسبت به ادامه کار بدون تجهیزات بهداشتی کافی و بدنبال ابتلای ۲ تن از همکارانشان به ویروس کرونا دست به تجمع اعتراضی زدند.
تجمع اعتراضی کارگران اداره برق استان خراسان شمالی
زینب حلالیان زندانی سیاسی زن به مکان نامعلومی منتقل شد
زینب جلالیان زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، صبح روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی از زندان شهرستان خوی به مکانی نامعلوم منتقل شده است. زینب جلالیان متولد ۱۳۶۱ به دلیل عضویت در احزاب کرد مخالف نظام در حال سپری کردن سیزدهمین سال حبس است.
زینب حلالیان زندانی سیاسی زن به مکان نامعلومی منتقل شد
توجبه روحانی برای فرستادن مردم به کام کرونا
آخوند روحانی رئیس حمهور حاکمیت آخوندی برای فرستادن مردم به کام کرونا دست به توجیه زد و گفت؛ با توجه به نامعلوم بودن پایان کرونا، ما مبنا را باید بر فعالیت و کارهای علمی و تولیدی بگذاریم. کار، فعالیت و تولید ضروری است.
توجبه روحانی برای فرستادن مردم به کام کرونا
ده هزار قبر جدید برای قربانیان ویروس کرونا در بهشت زهرای تهران ساخته شد
گفته می‌شود که این قبرستان بهشت زهرای تهران ۱۰۰۰۰ قبر جدید برای قربانیان ویروس کرونا ساخته است در حالیکه آمار رسمی حاکی از تنها ۵۸۰۶ جان باخته از این بیماری کشنده در سراسر کشور است.

نماینده وزیر بهداشت در گیلان استعفا داد
نماینده وزیر بهداشت در گیلان دو روز پس از اینکه برخلاف نظر هیات دولت و وزارت بهداشت، نسبت به عادی‌سازی شرایط در گیلان هشدار داده بود، ناگهان استعفایش را به علت مطلوب بودن شرایط در این استان اعلام کرد!
نماینده وزیر بهداشت در گیلان استعفا داد
گزارشی از وضعیت درون زندان سقز
در شرایط بحرانی کنونی و در بحبوحه ویروس کرونا و سایر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که جامعه آخوند زده ایران با آنها دست به گریبان و مردم با ویروس ولایت درگیرودار تعیین تکلیف سرنوشت هستند، هموطنی گزارشی از وضعیت درون زندان سقز پس از فرار و شورش زندانیان داده است، که در زیر آورده شده است.(ادامه در سایت درج شده است)
گزارشی از وضعیت درون زندان سقز
کارگران کارخانه قند فسا زباله گردی به دلیل بیکاری !!
کارگران کارخانه قند فسا در سال گذشته برای مطالبه  حق‌وحقوق خود بیش از ۱۰ بار مقابل فرمانداری و مکان‌هایی دیگر از جمله ورودی کارخانه تجمع اعتراضی در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات کارخانه و عدم پرداخت حقوق‌های معوقه برگزار کردند. اما باز حدود ۳۰۰ کارگر شاغل در این کارخانه با مطالبات معوق روبرو هستند.
کارگران کارخانه قند فسا زباله گردی به دلیل بیکاری !!
رژیم ایران را برای آزادی تمام زندانیان عقیدتی تحت فشار قرار دهید
گزارش سالانه کمیسیون امور آزادی مذهبی بین‌‌المللی ایالات متحده امریکا منتشر شد
ابراز نگرانی کمیسیون ایالات متحده امریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی به وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در ایران در گزارش سالانه این کمیسیون خودش را نشان داد.
رژیم ایران را برای آزادی تمام زندانیان عقیدتی
تجمع اعتراضی صیادان در کیش در اعتراض به سهمیه سوخت
تعدادی از صیادان در کیش روز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۹ در اعتراض به اختصاص ندادن سهمیه سوخت به آنها در مقابل سازمان منطقه آزاد کیش تجمع کردند.
تجمع اعتراضی صیادان در کیش در اعتراض به سهمیه سوخت
گزیده اخبار جهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۹
آخرین اخبار کرونا در ایران و جهان
– سازمان مجاهدین خلق ایران بعدازظهر امروز، چهار شنبه ۱۰اردیبهشت ماه آمار جانگداز جان‌باختگان فاجعه کرونا در ۳۰۶شهر ایران را بیش از ۳۷۲۰۰نفر اعلام کرد.
– شمار قربانیان در آذربایجان‌ غربی به ۱۱۵۵نفر، در اصفهان به۲۴۱۰ نفر، در بوشهر به ۳۷۵نفر، در تهران به ۶۲۷۰نفر، در خراسان شمالی به ۴۲۱نفر، در خوزستان به ۱۷۵۰نفر، در سمنان به ۸۲۰نفر، در فارس به ۹۳۵نفر، در گلستان به ۱۱۷۰نفر، در لرستان به ۸۵۰نفر و در یزد به ۶۷۰نفر رسیده است. آمار سایر استانها به این ارقام افزوده می‌شود.
– شمار جان باختگان بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا در حالی از ۲۲۰ هزار نفر فراتر رفته است که سازمان جهانی بهداشت در نظر دارد روز پنجشنبه برای بررسی شیوع این ویروس جلسه اضطراری تشکیل دهد.
– وزارت بهداشت فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که ۴۲۷ بیمار دیگر بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا در این کشور جان خود را از دست دادند.

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات#  سرنگونی #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی  - مرگ_بر_دیکتاتور   #مجاهدین خلق ایران