Friday, May 15, 2020

بازنشر بیانیه بیش از ۳۰۰زندانی سیاسی با امضاهای افزوده در مورد یاوه‌گویی‌های ایرج مصداقی «در راستای اهداف وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و مزدوری برای آن»
بیانیه جمعی از زندانیان شجاع از بند رسته زندانهای خمینی علیه یک مزدور تمام سوز وزارت اطلاعات- تواب تشنه بخون مصداقی   • این بیانیه نخستین بار در ۱۵خرداد ۱۳۹۲ توسط شماری از زندانیان منتشر و سپس به امضاها افزوده شده است. زندانیان روان‌شاد: بابک امانی، بهادر پرویزی، عزیز چوپانی، معصومه جوشقانی، سونا دادگر و یحیی گل‌چشمه در شمار امضاکنندگان بیانیه بودند.
بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی از بند
رسته زندانهای خمینی در مورد یاوه‌گویی‌های ایرج مصداقی

ما جمعی از زندانیان سیاسی از بند رسته سیاه‌چال‌های رژیم خمینی بدین وسیله اعلام می‌کنیم؛
۱ – ما اقدام اخیر ایرج مصداقی که تحت عنوان گزارش (٩٢) انتشار یافته و چیزی جز گردآوری سلسله اتهامات و اکاذیب رژیم و اطلاعات آخوندی علیه مقاومت نیست را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم.
۲ – ما معتقدیم چنین اقدامی برخلاف راه و اهداف همه‌ٔ خونین کفنان و جان‌باختگان تابستان (٦٧) و تمامی شهیدان و شکنجه‌شدگان و مقاومت‌کنندگان در برابر رژیم بوده و آنرا در راستای اهداف وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و مزدوری برای آن می‌دانیم.
۳ – سر بریدن مقاومت خونین مردم ایرا ن در پای دیکتاتوری وحشی آخوندی را به‌شدت محکوم کرده و آنرا انجام وظیفه در امتداد چشمک و چراغی آشکار به رژیم ولایت می‌دانیم.
۴ – ما سوء‌استفاده از خون, شرف و هویت کسانی‌که تا لحظه‌ٔ مرگ آشتی‌ناپذیر مانده و سرفرازانه بر طنابهای دار بوسه زدند را جهت برآوردن امیال شخصی که توسط ایرج مصداقی سالهاست انجام می‌گیرد را به‌عنوان اقدامی ناشایست، ضد ملی و ضداخلاقی محکوم می‌کنیم.
۵ – توهین به کلیه ارزشهای مقاومت مردم ایران از شهیدان و زندگان، فقط برازنده‌ٔ اعوان و انصار رژیم آخوندی می‌باشد، این عملی بی‌شرمانه وگستاخانه است و این کینه توزی را دقیقاً از جنس کینه پاسداران دانسته و آنرا محکوم می‌کنیم.
۶ – افشای هر کسی اعم از زندانی یا غیرزندانی با هر ادعایی که دارد ولی اکنون در راستای منافع رژیم قدم بر می‌دارد را وظیفه مبرم هر زندانی سیاسی و هر انسان با شرفی می‌دانیم و سکوت در مقابل این وادادگی را محکوم می‌کنیم.
۱-نزهت ادب آواز (زندانهای سپاه – عادل‌آباد شیراز)
۲- احمد آسیا بانی (زندان وکیل‌آباد مشهد)
۳ – فرزانه آخوند زاده (زندان اوین)
۴- منیژه اژد رزاده (زندان تبریز)
۵ – فرهاد اکبری (زندان رشت)
۶ – رمضان اکبری (زندانها ی گو هردشت – قزل‌حصار – بابل)
۷ – ابوالفضل اخباری (زندان وکیل‌آباد مشهد)
۸ – جمشید ادهمی (زندان اوین)
۹ – محمود امین الرعایا (زندان مشهد)
۱۰- علی نقی امیری (زندانها ی دستگرد اصفهان- بابل در رژیم شاه و شیخ)
۱۱ – بابک امانی (زندان ارومیه)
۱۲ – مصطفی الهیاری (زندانهای ؛اوین – قزل‌حصار – گو هردشت)
۱۳ – علی امانی (زندانهای ؛ سلماس – خوی – ارومیه)
۱۴ – شهلا ابراهیمی (زندان اوین)
۱۵ – احمد ابراهیمی (زندانهای ؛ اوین – گو هردشت – زندان ساحلی قام)
۱۶ – همدم امامی (زندانها ی اوین – قزل‌حصار)
۱۷ – بهمن اسماعیلی (زندان اوین)
۱۸ – اصغر بشاوردی (زندان عادل‌آباد شیراز)
۱۹ -نعمت اله بودش(زندانهای اهواز – کرمانشاه)
۲۰ – رضا باغچه دوست (زندان اوین)
۲۱ – محمد علی برزگر زاده (زندانهای اوین – تبریز)
۲۲ – اکبر بریزانی (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۲۳– محمد بوستانی (زندان شیراز)
۲۴ – رضا برگ بید ی (زندان رشت)
۲۵ – خسرو پرورده (زندان اوین)
۲۶ – علی اصغر پهلوان لؤ (زندان وکیل‌آباد مشهد)
۲۷ – مریم پرورده (زندان اوین)
۲۸ – بهادر پرویزی (زندان عادل‌آباد شیراز)
۲۹ – سیاوش پیشه ور (زندانهای، اوین – گو هردشت – قزل‌حصار)
۳۰ – اسداله پناهی مهر (زندان ارومیه)
۳۱ – محمد حسین توتونچیان (زندانهای مشهد – اوین – گو هردشت – قزل‌حصار – خورین ورامین)
۳۲ – مرتضی توتونچیان (زندانهای وکیل‌آباد مشهد – اوین – همدان)
۳۳ -خانم م شاکری از ایران (زندانهای سلماس و رشت)
۳۴ -رحمت کرمانی (زندان اوین)
۳۵ – علیرضا تبریزی (زندان تبریز)
۳۶ – الهه تازه (زندان بابلسر)
۳۷ – صدرالدین تام (زندان عادل‌آباد شیراز)
۳۸ – جهانشاه جهانشاهی (زندان عادل‌آباد شیراز)
۳۹ – معصومه جوشقانی (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۴۰ – عسگر جدی (زندان عادل‌آباد شیراز)
۴۱ – مهری حسینی (زندانهای اوین – خوی – کمیته مشترک)
۴۲ – حسین حسینی (زندانهای اوین -همدان)
۴۳ – منیره حسینی (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۴۴ -علی حیدری (زندان اوین)
۴۵ – اکرم حسینی (زندان قزل‌حصار)
۴۶ – عزت حبیب نژاد (زندان وکیل‌آباد مشهد)
۴۷- بهمن حسن‌زاده (زندانهای اوین – گو هردشت – قزل‌حصار)
۴۸ – نادر خوشدل (زندان اوین -زندانی ۲ رژیم شاه و شیخ)
۴۹ – کمال خشنود (زندانهای اوین – قزل‌حصار – گو هردشت – کاخ)
۵۰ – محمد خدا بنده لویی (زندانهای اوین – قزل‌حصار – گو هردشت – کمیته مشترک)
۵۱ – فرامرز خازنی (زندانهای اوین -قزل‌حصار – گو هردشت – توحید ۳۰۰۰- زندان سلماس – خوی)
۵۲ – حمید خلاق (زندانهای اوین – قزل‌حصار – گو هردشت)
۵۳ – حمید خرازی داد بخش (زندان تبریز)
۵۴ – فریبا دشتی (زندانهای سپاه- عادل‌آباد شیراز)
۵۵ – رضا رحمانی (زندان کارون اهواز)
۵۶ – حسن ریوندی (زندانهای الداغی سبزوار – سپاه مشهد – وکیل‌آباد مشهد)
۵۷ – فرید رضائیان (زندان عادل‌آباد شیراز)
۵۸ – مهدی رضوی (زندان وکیل‌آباد مشهد)
۵۹ -هوشنگ روزبهانی (زندان اوین – غزل حصار)
۶۰ – قباد رضا زده (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۶۱ – شهروز رستگار (زندان قصر)
۶۲ – محمد زراعی (زندان اوین)
۶۳ – سیامک سعیدپور (زندانهای اوین – قزل‌حصار – گو هردشت)
۶۴ – مهدی ساجدی (زندان تبریز)
۶۵ – سونا سنجری (زندان اوین)
۶۶ – عبدالعلی سنجابی (زندانهای دیزل‌آباد کرمانشاه – اوین – جمشیدیه)
۶۷ – سید محمد سیدی (زندانهای اوین – قزل‌حصار – گو هردشت)
۶۸ – یوسف شعبانی (زندان مشکین شهر)
۶۹ – جواد شفأیی (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۷۰ – رضا شکری (زندان رودسر)
۷۱ – حمید شریعت پناهی (زندانهای وین – گو هردشت – قزل‌حصار)
۷۲ – منصور شیرازی (زندان شیراز عادل‌آباد شیراز)
۷۳ – هرمز صفایئ (زندانهای آمل – قائم‌شهر – ساری)
۷۴ – رضا جدیری صابر (زندانهای اوین – قزل‌حصار تبریز – میانه)
۷۵ – محمود طوسی (زندانهای اوین – گو هردشت – قزل‌حصار)
۷۶ – بهناز عطار زاده (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۷۷ – محسن عبدالهی (زندان دیزل‌آباد کرمانشاه)
۷۸ – علی رضا فلاحی (زندانهای اوین – دیزل‌آباد کرمانشاه)
۷۹ – شهرام فرید (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۸۰ – معصومه فرزین‌پور (زندان ارومیه)
۸۱ – بیژن فتح نانی (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۸۲ – مهرداد فراهانی (زندان اوین)
۸۳ – ابوالفتح فرزنده جوّ (زندان گو هردشت)
۸۴ – بتول فقاهتی (زندانهای زنجان – تبریز)
۸۵ – منصوره فرمانبر (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۸۶ – محبوبه قاضی (زندا‌های اوین – قزل‌حصار)
۸۷ – محمد قرأیی (زندان وکیل‌آباد مشهد)
۸۸ – مصطفی قره ا غلا نی (زندان ارومیه)
۸۹ – مهرداد کاووسی (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۹۰ – محمد کاشفی (زندانهای ارومیه – تبریز – خرم‌آباد – پیرانشهر)
۹۱ – امیر کارگر (زندانهای فسا – عادل‌آباد شیراز – نی ریز)
۹۲ – جمیله گلی (زندان انزلی)
۹۳ – فریبا گندمی (زندان اوین)
۹۴ – مرتضی گودرزی (زندانهای اراک – اوین – قزل‌حصار)
۹۵ – لعیا گو هری (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۹۶ – حسین لکزیان (زندانهای جمشیدیه تهران – وکیل‌آباد مشهد)
۹۷ – یدی لرستانی (زندان لرستان)
۹۸ – سعید مقصودی (زندان وکیل‌آباد مشهد)
۹۹ – رمضان موسوی (زندانهای اوین – قزل‌حصار – ساری)
۱۰۰– مریم مجاهد نیا (زندانهای دیزل‌آباد کرمانشاه – زندان نسا)
۱۰۱ – پروانه معدن چی (زندانهای اوین – گو هر دشت – قزل‌حصارواحد مسکونی)
۱۰۲ – زهرا سادات معینی (زندانهای وکیل‌آباد مشهد – اوین)
۱۰۳ – سیما مرادی (زندان ساری)
۱۰۴ – فریبرز ممتحن (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۱۰۵ – محمدرضا ماسالی (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۱۰۶ – عزت مظفری (زندان اوین)
۱۰۷ – علی محمدی (زندانهای ارومیه – سلماس – خوی)
۱۰۸ – محمدنژاد شاهرخی زندانهای (کرمان و راور)
۱۰۹ -غلام ملأیی زندانهای (کرمان و راور)
۱۱۰ – کریم مرادی (زندان شیراز – عادل‌آباد)
۱۱۱ – اسماعیل مشفقی کاخکی (زندان وکیل‌آباد مشهد)
۱۱۲ – بهروز مولایی (زندان اوین)
۱۱۳- محمود موسوی (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۱۱۴ – هاشم محمدیان (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۱۱۵ – فروزان نسایی (زندان کارون)
۱۱۶ - شیلا نینوایی (زندانهای اوین – قزل‌حصار – کمیته مشترک -چا بهار)
۱۱۷ – داوود ناصری (زندان اوین)
۱۱۸ – مسعود ناصری (زندان اوین)
۱۱۹ – منیژه ناصری (زندان اوین)
۱۲۰ - حسین نیکزاد (زندان اوین)
۱۲۱ -رضا نوایی (زندان اوین)
۱۲۲ - محمد مهدی نوری (زندان شاهرود)
۱۲۳ – بهنام وفاسرشت (زندان اوین)
۱۲۴ – محمد هشیار امامی (زندان وکیل‌آباد مشهد)
۱۲۵ – فریبا هادیخانلو (زندانهای اوین – توحید ۳۰۰۰ – چا بهار)
۱۲۶ – فریندخت هادیخانلو (زندانهای اوین – توحید ۳۰۰۰)
۱۲۷ – شمس هادی (زندان اهواز)
۱۲۸ – علی رضا یعقوبی (زندان اوین – زندان رشت)
۱۲۹ – محمد یوسفی (زندان شیراز)
۱۳۰ – جهانگیر اقدامی (زندان دستگرد اصفهان)
۱۳۱-فریدون ژورک
۱۳۲-مرجان
اینجانب فریدون ژورک و همسرم خانم مرجان از زندانیان دهه شصت در اوین
بامحکوم کردن حرکت خیانت بار ایرج مصداقی نامه ارسالی شما را با افتخار امضا می‌کنیم
سری دوم امضا ها
۱۳3 – اسد احمدی(زندن صومعه سارا)
۱۳۴- فریبا الف (زندان اوین از ایران)
۱۳۵ -حسین بصیرت (زندان بروجرد)
۱۳۶ – بابک بابکی (زندانها ی جمشیدیه – اوین – قزل‌حصار – گو هردشت)
۱۳۷ – مهرداد تیمورزادگان (زندانها ی اوین – قزل‌حصار -گو هردشت)
۱۳۸ -مصیب جلالی ( زندانها ی اوین – کمیته مرکزی)
۱۳۹ – زهرا اسدپور گرجی (مادر جوشن- زندان گو هردشت)
۱۴۰ – فرشته جوشن (زندان گوهردشت)
۱۴۱ – فاطمه جوشن (زندان گوهردشت)
۱۴۲ – علی ذوالفقاری (زندانها ی اوین – گو هردشت – رشت)
۱۴۳ – زهره ریاحی (چریک فدایی – زندان اصفهان)
۱۴۴ – علی رضوی (زندانها ی اوین – قزل‌حصار)
۱۴۵ – علی رئیسی (زندان دستگرد اصفهان)
۱۴۶ – بهروز زمانیان (زندانها ی جمشیدیه – اوین – قزل‌حصار)
۱۴۷ – مادر زاهد (زندانهای کرد کوی – بندرگز)
۱۴۸ – محمدرضا زاهد (زندانهای کرد کوی – بندرگز)
۱۴۹ – بهزاد زاهد (زندانها ی کرد کوی – بندرگز)
۱۵۰ – نرگس شایسته (اعظم قوامی) (زندانها ی سپاه کرج – اوین – قزل‌حصار)
۱۵۱ – مهرداد شیرینی ( چریک فدایی زندان سپاه -شهربانی سابق)
۱۵۲ – خسرو ضیایی (زندانهای اوین – گو هردشت – قزل‌حصار – همدان)
۱۵3 – عبدالله عبداللهی ( زندانها ی اوین – قزل‌حصار – گو هردشت)
۱۵۴ – علی عبدلحسین‌پور (زندان انزلی)
۱۵۵ – حسین فتحی (زندانهای اوین – قزل‌حصار – گو هر دشت)
۱۵۶ -راضیه قدرتی (زندانها ی اوین – رشت)
۱۵۷ – کامران گرامی‌نژاد (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۱۵۸ – محمد محبی (زندان دیزل‌آباد کرماشاه)
۱۵۹ – ثریا میرزا بیگی (زندان دیزل‌آباد کرمانشاه)
۱۶۰ -امیر هوشنگ مشهدی (زندانهای اوین – گو هردشت – قزل‌حصار – ارومیه)
۱۶۱ – شیرین نریمان (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۱۶۲ – کیومرث نوری (زندا‌های اوین – قزل‌حصار – گو هردشت – کمیته مشترک)
۱۶۳ – علی هاشمی (زندانهای اوین، گوهردشت و قزل‌حصار)
سری سوم امضاها
۱۶۴ – میترا ابراهیمی (زندان اوین از ایران)
۱۶۵- فریدون انوشه (زندان اهواز)
۱۶۶- حسین اقبالی (زندان کارون اهواز)
۱۶۷ – مسعود ابراهیم‌زاده (زندان قائم‌شهر)
۱۶۸- خندان بخشی (زندان اوین – قزل‌حصار)
۱۶۹ – لاله بخشی (زندان اوین)
۱۷۰- محمد حسن توکل (زندان گلپایگان)
۱۷۱- بابک تبریزی (زندان تبریز)
۱۷۲ – یحیی جلالی (زندان کاخ – اوین – قزل‌حصار)
۱۷۳ – جواد جمشیدی (زندان نکا مازندران)
۱۷۴-منوچهر جنتی (زندان اوین)
۱۷۵- سید عباس حسینی (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۱۷6 – مجید خشنود (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۱۷۷- مادر سونا دادگر (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۱۷۸- فتاح سبحانی (زندانهای اوین – کهریزک – زندانی سیاسی بعد از انتخابات ۸۸)
۱۷۹- یحیی گلچشمه گنبد(زندانهای گرگان بهشهر. قزلحصار و گوهردشت)
۱۸۰ – صادق سیستانی (زندانهای گرگان – اوین)
۱۸۱ – صمد سلیمانیان (زندان کارون اهواز)
۱۸۲- صادق شجاعی (زندان دستگرد اصفهان)
۱۸۳ – اکبر صفری (زندانهای اوین, دستگرد اصفهان)
۱۸۴ – شکور غفوری (زندانها ی اوین – گو هر دشت قزلحصار)
۱۸۵- مجید لشکری (زندان عادل‌آباد شیراز)
۱۸۶ – شکوفه مجد (زندانها ی وکیل‌آباد – نیشابور)
۱۸۷ – اسما عیل میر شاهی (زندان زهدان)
۱۸۸ – روح الله- مشار زاده مهرابی (زندانهای کرمان – راور – عادل‌آباد شیراز)
۱۸۹ – زهره معا لمی (زندان اوین)
۱۹۰ – میر مهران مومنی (زندان تنکابن)
۱۹۱ – منصوره موسوی (زندان دستگرد اصفهان)
۱۹۲ – سید رحمان موسوی (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۱۹۳ – نسرین نسأیی (زندان کارون اهواز)
۱۹۴ – مهدی نوری (زندان اصفهان)
۱۹۵ -حسین نیاکان (زندانهای اوین – قزل‌حصار – سمنان)
۱۹۶- حبیب وجدانی (زندانهای بندرعباس – قزل‌حصار)
سری چهارم امضاها
۱۹۷- محمد
سلام دوست عزیز، نمی‌دانم همان بزرگواری هستید که چند ماه
لطف آشنایی با او را در سالن شش آموزشگاه، هنوز در خاطر دارم یا نه.
در هر حال در صورت امکان امضای مرا تنها با نام محمد مرقوم بفرمایید.
خواهش دیگر آن که به دلایل که مجال بیان کردنشان نیست
لازم می‌بینم که ایمیل مرا پس از دریافت ذخیره و پاک نمایید.
تا همینجا هم به ایمنی نامه‌ٔ ارسال شده مطمئن نیستم.
جدای از این و آن که با حساسیتی از طرف رژیم نسبت به سوابقم
و مسایل پس از زندان احساس می‌کنم، لازم به ذکر است که
در داخل کشور به‌سر می برم، با این وجود چنان‌چه ضروری می‌بینید
در معرفی دقیقتر بنده مجازید، اختیار با خودتان.
با آرزوی پایداری-ارادتمند
۱۹8 – سیاوش احمدی مقدم (زندان اوین)
۱۹۹ – مسعود ارسلانی (زندانهای اصفهان – بندرعباس)
۲۰۰- اصغر اسماعیل‌زاده (زندان فومن)
۲۰۱-داریوش ایلدری (زندانهای اوین – گو هر دشت – قزل‌حصار)
۲۰۲ – سید جلال بهشتی (زندان تربت حیدریه)
۲۰۳ – امیر برج خانی (زندانهای اوین – قزل‌حصار – گو هر دشت)
۲۰۴ – سیمین بورچی (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۲۰۵ – سعید پولادی (زندان تبریز)
۲۰۶ – فرید جاویدان (زندان بندرعباس)
۲۰۷ – فریده خلیفه (زندان اوین)
۲۰۸ – غلامعلی رضا پور میهن (زندان تبریز)
۲۰۹ – رضا زرد چینی (زندانهای کمیته مشترک – اوین- قزل‌حصار)
۲۱۰ – منوچهر زرچین (زندان کمیته مشترک)
۲۱۱-میترا سعیدی سامانی زندانهای (اوین و گوهر داشت)
۲۱۲ – بهروز شهریاری (زندانهای کمیته مشترک – قصر – اوین)
۲۱۳ – حسین صادقی (زندانهای قزل‌حصار – گو هر دشت)
۲۱۴ – عباس طاهری (زندانهای کمیته مشترک – اوین – قزل‌حصار)
۲۱۵ – احمد طاهری (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۲۱۶ – اسماعیل علی محمدی (زندانهای سپاه میانه – تبریز)
۲۱۷– بهروز فرخی (زندانهای سپاه -اندیمشک -یونسکو دزفول)
۲۱۸ – عباس کربلایی (زندان ابهر)
۲۱۹- حسین کاظمی (زندانهای جمشیدیه تهران – اوین)
۲۲۰ – اکرم ملفوظی خیابانی (زندانهای تبریز – بازداشتگاه سپاه)
۲۲۱ – بتول ماجانی (زندانهای اوین- گو هر دشت – قزل‌حصار)
۲۲۲ – بهروز نوری نیک (زندان اوین)
۲۲۳ – داریوش هاشمی (زندان اوین)
۲۲۴ – سعید هوشدار (زندانهای رشت – گو هر دشت – کرج)
لیست سری پنجم امضا ها
۲۲۵ – مصطفی احمدی (زندانهای اوین – گو هر دشت)
۲۲۶ -ربابه برایی (زندان عادل‌آباد شیراز – زندان سپاه شیراز ۹)
۲۲۷ – محمد باغبان (زندانهای اوین – قزل‌حصار)
۲۲۸ – محمد باقر ترک زبان (زندان دیزل‌آباد کرمانشاه)
۲۲۹ – جمال خشنود (زندانهای کمیته مشترک – اوین – قزل‌حصار)
۲۳۰ – عباس رضایی (زندان اوین)
۲۳۱ – حسن زندگانی (زندان اوین – زندان مراغه)
۲۳۲ – کامران سقاء (زندانهای آباده – کرمانشاه)
۲۳۳ – رویا سپهرداد (زندانهای سپاه – عادل‌آباد شیراز)
۲۳۴ – علی سربازان (زندان اوین)
۲۳۵ – زری شایسته (زندان وکیل‌آباد مشهد)
۲۳۶ – محمود شرفی (زندانهای سپاه بناب – مراغه – تبریز)
۲۳۷ – فرهاد شریعتی (زندان اوین)
۲۳۸ – علی صدیقی (زندانهای اوین – گو هر دشت قزل‌حصار)
۲۳۹ – پرویز صادق نژاد (زندان کارون اهواز)
۲۴۰ – نادر عباسی (زندان تبریز)
۲۴۱ – احمد فراهانی (زندانهای اوین – گو هر دشت)
۲۴۲ – علی فلاحی (زندانهای اوین – دیزل‌آباد کرمانشاه)
۲۴۳ – صدیقه قدس (زندان سمنان)
۲۴۴ -رضا قائمی (زندانهای سپاه عشرت آباد – سپاه تهران – زندان ساحلی قم)
۲۴۵ –مسعود …. از ایران (زندانهای اوین قزل‌حصار – گو هر دشت)
۲۴۶ – پرهام ملیحی (زندانهای عشرت آباد – ضدّ اطلاعات سپاه – اوین – قزل‌حصار – گو هر دشت)
۲۴۷ – عبداله ناصری (زندانهای اوین – گوهردشت -قزل‌حصار)
۲۴۸ -فاطمه نما (زندان کارون اهواز)
۲۴۹- حجت الله بهبهانی( زندان، زندانهای قزلحصار و ماهشهر)
۲۵۰-فرزاد محمد پور (زندان ساری)
۲۵۱- صلاح‌الدین شمامی (زندان ‌های قزل‌حصار – اوین)
۲۵۲ – زهرا رزاز (زندان بجنورد)
۲۵۳- سیف الله منیعه (زندانهای اوین – قزل‌حصار اوین – گو هر دشت)
۲۵۴- فرشته رحمتی (زندان قائم‌شهر)
۲۵۵- بهروز اسلامی (زندانهای ایلام – و دیزل‌آباد کرمانشاه)
۲۵۶-مریم صحرایی (زندانهای قزل‌حصار اوین)
۲۵۷ -علی زارعی (زندانهای اوین کمیته مشترک)
۲۵۸-علی رضا وحید دستجردی (زندان اصفهان)
۲۵۹_رضا صانعی (زندان عا د ل آباد شیراز)
۲۶۰ -جعفر تام (زندان گوهر دشت)
۲۶۱-دکتر لعیا روشن (زندان اوین)
۲۶۲-الف طاهری (اوین -قزل‌حصار)
۲۶۳-سید کمال کیا (زندان گوهر دشت)
۲۶۴- رحمت کرمانی(زندان اوین)
۲۶۵- ابوطالب عابدینی (زندان اوین)
۲۶۶- خسرو خواجه نوری (زندان اوین)
۲۶۷ -احمد داریوش (زندانهای همدان و دیزل‌آباد کرمانشاه)
۲۶۸- سهیلا والی نژاد(زندانهای اوین قزل‌حصار و گوهر دشت. )
۲۶۹- محسن ساری اصلانی (زندان دیزل‌آباد کرمانشاه)
۲۷۰- سعید قدس( زندانهای اوین، قزل‌حصار و گوهر دشت. )
۲۷۱-عباس نائبیان- (زندان اصفهان)
۲۷۲- فاضل کوزانی (زندانهای جمشیدیه وقزل‌حصار و گوهردشت)
۲۷۳-کریم اکبری (زندان سمنان)
۲۷۴-زهرا افشاری (زندانهای اوین و قزل‌حصار)
۲۷۵- سیروس روشن (زندانهای بابل قائمشهر و آمل) -محکوم به اعدام و در شب اعدام فرار نمودم
۲۷۶-بهرام تحریری (زندان رشت)
۲۷۷-فاطمه ساجدی (زندان رشت)
۲۷۸-رحیم باب زاده (زندانهای تبرز و بناب)
۲۷۹- عزیز چوپانی (زندان تبریز)
۲۸۰- علیرضا برازجانی‌زاده (زندانهای اوین، قزلحصار)
۲۸۱-نادر اسکندری( زندانهای: گوهر دشت، اوین، قزلحصار)
۲۸۲- صغرا شفیعی (زندانهای اوین و قزلحصار)
۲۸۳-احمد رضا خرم (زندانهای اوین قزلحصار)
۲۸۴-علی سجادی (زندانهای قزلحصار و اوین)
۲۸۵ -سعید سعید ی زندانهای اوین قزل‌حصار گوهردشت
۲۸۶-محمود مسگری (زندانهای اوین قزلحصار)
۲۸۷-بیژن خداقلی (زندان کارون اهواز)
۲۸۸- صولت شیخ نیا (زندان عادل‌آباد)
۲۸۹- ارژنگ سهیلی زندان تبریز
اسامی افزوده
۲۹۰- راضیه طلوع شریفی (اوین قزلحصار و گوهردشت)
۲۹۱– حسین عبدی (عشرت آباد- ملک آباد -وکیل آباد)
۲۹۲– اشرف ترکپور (زندان اصفهان)
۲۹۳– زهره رستگار مطلق (اوین – قزل‌حصار- وکیل‌آباد مشهد)
۲۹۴– مهری عمرانی (اوین – وکیل‌آباد مشهد)
۲۹۵– بهرام صادقی گزنی (اوین –قزل‌حصار)
۲۹۶ – معصومه شاه محمدی (اوین – قزل‌حصار – گوهر دشت)
۲۹۷– نصراله مرندی (اوین – گوهردشت - قزل‌حصار)
۲۹۸– میر طاهر حسنین (زندان تبریز)
۲۹۹– غلامرضا شمیرانی (اوین – قزل‌حصار)
۳۰۰– ناصر باب احمدی (قائم‌شهر و ساری)
۳۰۱– بهرنگ سرخوش (اوین – سمنان)
۳۰۲– محسن ابوطالبی (زندان دیزل‌آباد)
۳۰۳– ماه منظر بخارایی (اوین)
۳۰۴– علی‌اکبر بندعلی (اوین – قزلحصار- گوهر دشت)
۳۰۵– محمدعلی غیوری (شهربانی ساری- سپاه ساری)
۳۰۶– شعله گیوکی (قزل‌حصار – اوین)
۳۰۷– اکبر لطفی (اوین – قزل‌حصار – گوهردشت)
۳۰۸– مجید آقاجانی (زندان تبریز)
۳۰۹– محسن زادشیر (اوین – قزلحصار – گوهردشت)
۳۱۰– رضا فلاحی (اوین -گوهردشت - قزلحصار - جمشیدیه - بازداشتگاه نیروی هوایی)
۳۱۱– رمضان فتحی (اوین - گوهردشت)


#پیش بسوی قیام   سراسری  #ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی   #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس  #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
 #شورش زندانیان #تيك_تاك_سرنگوني #COVID2019  #  اتحادوهمبستگی 
# مرگ_بر_دیکتاتور #مجاهدین_خلق ایران  #IranRegimeChange
ما را در توئیتر با حساب توئیتری 7 @Bahar iran دنبال کنید 

2 comments:

  1. سلام. من هم مختصرا اطلاعاتی از خودم و نوشته و قبلا ارسال کردم امیدوارم دریافت کرده باشید. لذا مجددا این لیست را به سهم خود پخش میکنم.

    ReplyDelete
  2. سلام. من هم مختصرا اطلاعاتی از خودم و نوشته و قبلا ارسال کردم امیدوارم دریافت کرده باشید. لذا مجددا این لیست را به سهم خود پخش میکنم.

    ReplyDelete