Monday, March 9, 2015

" آندو" سخن بگو,مقاومت زنده است هادی محسنی انجمن نجات ايران


آندرانيك غزيزمان 

امرسون می گوید: " همه چیز زین است و انسان سوار" . اما اریک فروم در کتابش " وضعیت کنونی انسان" می نویسد: " حال باید گفت: " انسان زین شده است و همه چیز سوار"... در قلمرو روان شناسی این امر بدان معناست که او(انسان) باید بر نگرش منفعل و بازاری, که هم اکنون بر او حکمفرماست, چیره شود."
آندرانیک آساطوریان معروف به " آندو" انسانی بود که با عشق ورزیدن و انساندوستی, راه آزادی را برگزید و بر تجارت پیشگانی که دنیای هنر را در تجارت و انفعال در مبارزه برای آزادی می جستند پیشی گرفت و گفت: من آندرانیک اشرفی,با محاهدین دنیای دیگری خواهیم ساخت: " کره آبی عشق و آزادی".
در همین راستا همسر قهرمان " آندو" خانم آیدا در مراسم بزرگداشت آندرانیک در امریکا گفت:" آندو" یک مجاهد اشرفی, ایرانی, ارمنی بود" .
راستی در چه دنیایی هستیم و در چه عصری؟. در عصری که انسان خودش خالق ماشین است در عین حال همچو ماشینها عمل می کند. مسئولیت پذیری, عشق انسانی فراموش میشود.و چنین می نماید که جهان درواقع روباتی رو به پیشرفت! است .
در عوض انسانهایی هم هستند که دنبال اجرای مسئولیتهای مبارزاتی و اجتماعی خودشان هستند
بدین ترتیب چه آینده ای فراراهمان است و چگونه این فرضیه ها که خیلی هم دور از واقعیت نیستند باید عوض شوند.
آری در دنیای این چنینی هست که آندرانیکها بلند میشوند و ارزشهای مبارزاتی را پاس می دارند و نام و شناسنامه مبارزاتیشان را اشرفی می نامند.
جالب است که " آندو" از نفی انفعال و تجارت پیشگی , خود را به مدار اشرفی بودن ارتقا داد انجا که در حرفهایش خطاب به یک هنرمند بیست و چند سال پیش مقاومت, راه و آرمان آزادیش را بر علیه تجارت پیشگی و انفعال به اثبات رساند.
ریشه و بنیان چنین تفکراتی کجاست و چیست, آیا همینطوری و خودبخودی بوجود آمده است؟. هرگز
اگر میرزا کوچک خانها وکلنل پسیانها سر بریده شدند بخاطر پایداریشان در آرمان آزادی بود.محمد حنیف نژاد بنیانگذار سازمان مجاهدین برای وفاداری به آرمان آزادی بود که گفت مرزبندی ما " باخدا بی خدا" نیست.
کشیشان مسیحی و هوسپیانها در راه آرمان آزادی با دشنه خون آشامان ولایت فقیه مثله شدند.
مگر همین چند روز پیش نبود که 6 هموطن کرد در راه آرمان آزادی, به تسلیم نه گفتند و عاقبت حلق آویز شدند.بهمین خاطر مهنای نازنین, دختر حامد ( یکی از همین اعدامیها) کاریکاتور حلق اویز شدن بابا را به جای نقاشیهای بچه گانه در معرض دید جهانیان قرار داد.
آری مهنای کوچولوی مقاومت, گریه نکن بابا حامد زنده است و خندان بر بالای دار رفت و آرمان آزادی پیروز میشود.
اگر اشرفیها گلوله باران شده و دست بسته تیر خلاص زده شدند بخاطر حفظ حرمت مبارزاتی بود که آرمان آزادی بماند و دنیای رباتی و پاسیویسم را پاسخی دیگر دهند.
بدین ترتیب, " آندو" با عشق پاکش در مبارزه با انفعال و با آرزوی ساختن و یا ساخته شدن " کره آبی عشق و آزادی" حداقل 2 نکته را اثبات کرد:
الف- با عشق به مردم و آرمان آزادی میشود انفعال را کنار گذاشت و در مسیر ساختن دنیا و وطن" آبی عشق و آزادی " تلاش کرد.
ب- ثابت کرد که مقاومتی زنده وجود دارد که بستر مناسبی برای خروج از انفعال و دنیای رباتی , عشق رباتی و ساختگیست.
اری او ثابت کرد که صدای تک تک تارها و سمفونیهایهایش پژواک گلوله رزمندگان ارتش آزادیست که جای تقدیر فراوان دارد و درس بزرگ او برای همه ماست.
رژیم جمهوری اسلامی هم بکمک مماشاتگران خائن می خواهد جامعه ایران را به انفعال بیشتر بکشاند. آنها را با داشتن اینهمه ثروت در سطح ملی, گرسنه نگه دارد و درعوض میلیاردها, میلیارد از این ثروتها را با انواع حیله گری بالا کشیده و بانکهای مماشاتگران بی پرنسیب را پر نماید.
راستی اگر مقاومت قدرتمند و سازمانیافته ایران نبود همان انفعال و ابتذال هنری و فرهنگی هم غالب نمی شد؟ اگر مقاومتی نبود که سربزنگاه و در آخرین مراحل معاملات خائنانه برنامه اتمی و کاملا سری رژیم ایران را افشا نمیکرد آزادیخواهان ایران زمین و هنرمندانی چون" آندو" ها در کدام بستر انفعال و تجارت پیشگی در امر هنر را حتی به شکست می کشاندند. بعبارت بهتر در کدام بستر خیزش ازادیخواهی همچو هنرمندانی واقعیت عینی – اجتماعی پیدا می کرد؟.
اگر پایداری و تلاشهای مقاومت سرفراز ایران نبود که در مراسم بسیار پرشکوه و عظیم, روز جهانی زن در 7 مارس 2015 بنیادگرایی را تهدید اول جهانی معرفی کند چه تفسیری از زن و از انسانیت در جهان کنونی عرضه می شد؟
آری " آندو" سخن بگو که " دنیای آبی عشق و آزادی" تو, توسط مقاومتی که به آن عشق ورزیدی پایه گذاری شده است و تو شایسته اش بودی که همسر قهرمانت نیز گفت: " آندو"یک مجاهد اشرفی ایرانی ارمنی بود".No comments:

Post a Comment