Monday, May 30, 2016

ایران- بحران آب در۵۰۰۰ روستای کشور

منبع : همبستگی ملی ایران ، 30 می 2016 

لینک 
روند روبه رشد بحران فزاینده آبی در کشور که عامدانه تا چندی پیش در تبلیغات رژیم آخوندی تنها به خشکسالی دریاچه ها و رودخانه ها، تالاب ها و بسترهای زیر زمینی کشور محدود می گردید، اکنون در روند مخرب خود دیگر از بزرگ شهرها نیز عبور کرده و به روستاهای کشور رسیده است.
دراین رابطه مشاور وزیر نیرو در دولت آخوند روحانی طی سخنانی به گوشه ای از ابعاد این بحران اعتراف نمود و گفت: « 5000 روستا در سطح کشور با بحران آب مواجه هستند». (خبرگزاری حکومتی ایسنا 8 خرداد 1395)

این سخنان در حالی ایراد می شود که در اردیبهشت سال گذشته رژیم آخوندی از بحران آب در 520 شهر کشور خبرداده بود.
در این رابطه سایت حکومتی فرارو (15 اردیبهشت 1394) در آن زمان از جمله گزارش کرد: «61 سد بزرگ کشور کمتر از 40 درصد از ظرفیت خود آب ذخیره کرده اند. در همین حال معاون وزیر کشور از بحران آب شرب در 520 شهر کشور خبرد اده است».
ترجمان این گزارشات به معنای رشد بحران بزرگتری بنام آب آشامیدنی در حاکمیت چپاولگر ولی فقیه می باشد؛ زیرا تا چندی قبل دولت آخوند روحانی و رسانه های حکومتی در تبلیغات خود، آنگونه وانمود می کردند که گوئیا کمبود «نزولات آسمانی» یا همان باران دلیل اصلی برای بحران آب در ایران می باشد؛ اما با نیم نگاهی به داده های رژیم، می توان بخوبی دریافت که بحران بسیار فراتر از آنچه که متولیان رژیم تبلیغ می کنند، رشد و نمو یافته و اکنون به آب آشامیدنی بسیاری از شهرها و رستاهای کشور نیز کیفیت آن رسیده است.

برای نمونه خبرگزاری حکومتی ایلنا (7 خرداد 1395) با اشاره به آلودگی شدید آب آشامیدنی در کرمان از جمله نوشت: «رابطه مستقیمی بین میزان بالای سرطان در کرمان و استفاده از لوله‌های آزبست وجود دارد که نشان می‌دهد؛ یکی از متغیرهای تأمل‌برانگیز درباره میزان بالای سرطان در کرمان همین لوله‌های آزبست و مواد خطرزا در آب است».
منظور این کارگزار رژیم از مواد سرطان زاد در آب آشامیدنی، وجود انواع باکتری ها، سموم، انگل ها، گنداب و دیگر مواد شیمیایی است که در بلبشوی حاکم بر دستگاه های اجرایی و اقتصادی کشوراکنون بوفور به رودخانه ها و یا بسترآب های زیرزمینی رخنه کرده و بدین سال به آلودگی شدید آب های آشامیدنی راه برده اند.

همچنین یک نماینده مجلس حکومتی ضمن اعتراف به وجود کیفیت آب آشامیدنی که مملو از آلودگی های مختلف و بویژه زیر بناهای فرسوده و غیر استاندار در این استان سابقا زرخیز می باشد، افزود: “استان کرمان با داشتن بیشتر از ١١ درصد از خاک کشور، دچار مشکلات ساختاری و زیرساختی است و دراین‌باره مهم‌ترین مسئله بحران آب است که در کنار آن مشکل مدیریت بحران آب نیز وجود دارد. وی با بیان اینکه درحال‌حاضر حدود ۹۰۰ روستای کرمان با تانکر آب‌رسانی می‌شود و بیلان آب کرمان منفی است».

No comments:

Post a Comment