Tuesday, November 29, 2016

سمينار در مجلس سناي ايتاليا با حضور جوليو ترتزي وزير خارجة پيشين نمايندگان هر دو مجلس


لینک :


سمينار در مجلس سناي ايتاليا با حضور جوليو ترتزي وزير خارجة پيشين نمايندگان هر دو مجلس

سخنرانان سمينار در مجلس سناي ايتاليا، كه در پنل‌هاي مختلف برگزار شد مماشات و معاملات اقتصادي با رژيم ركوردار اعدام در جهان را رد كردند و خواهان برخورد قاطع براي مقابله با موج اعدام‌ها و دخالت‌هاي تروريستي اين رژيم شدند. 
در شروع اين سمينار، سناتور لوچو مالان عضو هيئت‌رئيسة سناي ايتاليا ضمن خوشامدگويي به حاضران، گفت: به‌دنبال فراخوان سفير جوليو ترتزي ما تصميم به برگزاري اين جلسه گرفتيم، ما شاهد اختناق و سركوب هر چه بيشتر در ايران هستيم. مخالفان سياسي، پيروان ساير مذاهب و قوميتها، زنان و جوانان مورد سركوب قرار مي‌گيرند و مسيحيان به‌خاطر عقايدشان شلاق مي‌خورند و با آنها بدرفتاري مي‌شود. وضعيت حقوق بشر در ايران رو به وخامت گذاشته و اين شايستة كشور ما نيست كه از نمايندگان چنين رژيمي استقبال كند و خوشحالم كه سناي ايتاليا به فراخوان ما پاسخ داد. 
جوليو ترتزي وزير خارجة پيشين ايتاليا در سخنان خود در اين سمينار، گفت: در اين سالن شخصيتهاي سياسي و نيز سفراي بعضي از كشورها را داريم. خيلي از پارلمانترهاي ما در پارلمان صداي خود را عليه مراوده با رژيم ايران كه ثبات سياسي و اقتصادي ندارد. بلند كرده اند. انتخابات امريكا نيز اينرا ثابت كرد و دولتمردان جديد بر خلاف اوباما به اين رژيم بي اعتماد هستند. توافق اتمي نيز نتوانست اعتماد جهان را جلب كند. 
جوليو ترتزي در ادامه سخنراني اش افزود: بخش عمدة اقتصاد ايران تحت مديريت پاسداران است و اين نمي‌تواند براي كشور ما مثبت باشد. در حالي كه بانك‌هاي جهاني به اين رژيم اعتبار نمي‌دهند، شركت‌ها و بانك‌هاي ما بايد اين مسائل را جدي بگيرند. بانك‌هاي جهاني به‌خاطر تحريم‌ها، رابطه‌يي با اين رژيم ندارند و آنهايي كه آن‌را نقض كردند و وارد داد و ستد با اين رژيم شدند، جريمه‌هاي سنگيني پرداختند و بايستي به اين توجه كرد. ». 
دانيله كاپتزنو عضو كميسيون مالي پارلمان ايتاليا كه رياست يكي از پنل‌هاي اين سمينار را برعهده داشت، در سخنان خود، گفت: ما از دموكراسي، آزادي و حقوق بشر دفاع مي‌كنيم؛ اما وقتي به حكومتي مثل (رژيم) ايران مي‌رسد كه همة اينها را نقض مي‌كند سكوت مي‌كنيم. وي تاكيد كرد كه بايد به اين سكوت در قبال نقض حقوق بشر در ايران خاتمه داد. 
سپس پيام رئيس‌جمهور برگزيدة مقاومت به سيمنار در مجلس سناي ايتاليا، توسط دانيله كاپتزنو قرائت شد. 
خانم مريم رجوي در پيام خود بحران‌هاي گريبانگير حكومت آخوندي را بر شمرد و تأكيد كرد كه رژيم دچار يك بي‌ثباتي چند وجهي است. 
وي بحران اقتصادي، مشاركت در كشتار مردم سوريه و صدور تروريسم به عراق و يمن و تشديد مخاصمات باندهاي دروني رژيم را از سه نشانة همين بي‌ثباتي دانست و سپس، افزود: « 
اما چهارمين بي‌‌ثباتي ناشي از محاصرة رژيم حاکم توسط نارضايتي‌هاي اجتماعي است که روزانه با تظاهرات و گردهمايي‌هاي بي‌وقفة کارگران، معلمان، دانشجويان و ساير مردم ابراز مي‌شود. 
آخوندها براي مهار اعتراض‌ها بي‌وقفه در حال حلق‌آويز كردن زندانيانند. در چنين اوضاعي، تجارت با آخوندها: 
اولاً مردم ايران را از نظر اقتصادي فقيرتر و از نظر سياسي بيشتر تحت سرکوب قرار مي‌دهد زيرا باعث تقويت سپاه پاسداران مي‌شود 
ثانياً باعث تشديد جنگ‌افروزي آخوندها در خاورميانه و ناامن کردن کل دنيا به‌ويژه اروپا است. 
ثالثاً، از نظر مالي و اقتصادي نيز بي‌آينده است». 
رئيس‌جمهور برگزيدة مقاومت در پايان پيام خود، تأكيد كرد: «سياست صحيح و آينده‌نگرانه اين است که جامعة جهاني به‌ويژه دولت‌هاي غرب از رژيم ايران که سرچشمة بي‌ثباتي و جنگ‌افروزي است فاصله بگيرند و مقاومت مردم ايران براي آزادي و دموکراسي را به‌رسميت بشناسند». 
در سيمنار مجلس سناي ايتاليا اليزابتا زامپاروتي از مسئولان انجمن به قابيل دست نزنيد در سخنراني خود دربارة قتل عام 30 هزار زنداني سياسي توسط رژيم آخوندي در سال 67، گفت: بسياري از مقام‌هايي كه در آن دوران در كشتار زندانيان دست داشته‌اند اكنون در حاكميت هستند؛ از جمله پورمحمدي وزير دادگستري روحاني كه عضو هيأت مرگ بود؛ (همان هيأتي) كه در سال 67 حكم اعدام 30 هزار زنداني سياسي را كه اكثرشان از سازمان مجاهدين خلق ايران بودند به‌اجرا گذاشت. 
اليزابتا زامپاروتي هم‌چنين تأكيد كرد كه مسئله نقض حقوق بشر در ايران براي ما جايگاه ويژه‌يي دارد. انجمن به قابيل دست نزنيد طي فراخواني از… رئيس عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا خواسته است كه مسئله نقض حقوق بشر در ايران بطور عام و موضوع اعدام‌ها به‌طور خاص، در كانون مذاكرات اين اتحاديه با (رژيم) ايران قرار گيرد… (در دوران) روحاني تعداد اعدام‌ها دست‌كم به 2615 مورد رسيده و هم‌چنان رو به افزايش است؛ البته آمار واقعي بيشتر از اينهاست. چرا كه بسياري از اخبار رسانه‌يي نمي‌شود 
سناتور آنا چينزيا بونفريسكو Anna Cinzia Bonfrisco عضو كميسيون مالي سناي ايتاليا در سخنان خود تأكيد كرد كه نبايد با حكومتي كه مستمراً قوانين را زير پا مي‌گذارد و حقوق بشر را نقض مي‌كند رابطه برقرار كنيم. 
وي سپس به نقش زنان در تحقق تغيير در ايران و هم‌چنين سياست‌هاي سركوبگرانه و تبعيض‌آميز رژيم عليه آنان اشاره كرد، و افزود: ما هم‌چنان به فعاليت‌هايمان براي حقوق بشر و حقوق زنان در ايران ادامه خواهيم داد؛ نبايد تجارت را بر حقوق بشر ارجح شمرد و زنان ايتاليايي بايستي در كنار زنان ايراني براي آزادي و دموكراسي قرار گيرند. 
سخنران ديگر اين سمينار آنتونيو استانگو رئيس ليگ حقوق بشر ايتاليا به وجوهي از تاريخچة حكومت ولايت فقيه در ايران پرداخت و سپس، گفت: در ايران چيزي به‌نام انتخابات وجود ندارد و (اينها) فقط جنگ بين جناح‌هاي حاكميت است… خميني از روزي كه اين حكومت را بنا نهاد روياي امپراطوري اسلامي را در سر داشت… ولي فقيه مي‌خواهد سيستم و قدرت خودش را به خارج از مرزها منتقل كند و به همين دليل به تروريسم متوسل مي‌شود و از اين حربه استفاده ميك‌ند تا منطقه را به آشوب بكشد. 
در بخش ديگري از سمينار سناي ايتاليا پرفسور رانيري راتزانته Ranieri Razzante استاد حقوق ضد پولشويي به موضوع پولشويي توسط رژيم آخوندي پرداخت و توضيح داد كه چگونه رژيم در روابط تجاري با كشورها، در داخل خاك خود به پولشويي مشغول است و اين چنين اهداف تجاري‌اش را دنبال مي‌كند. 
پرفسور دانيله كاويليا Daniele Caviglia استاد تاريخ روابط بين الملل دانشگاه ايتاليا نيز در سخنراني‌اش، استمرار مداخلات حكومت آخوندي در منطقه و تلاش‌هاي رژيم براي گسترش اين دخالت‌ها را مورد توجه قرار داد. 
در اين سمينار دكتر لوچانو تيرينانزي Luciano Tirinanzi مدير مسئول مجلة ژئوپلتيكي LookOut News گفت: در ايران افرادي در حاكميت هستند كه… يكي از اهداف و ويژگي‌شان جنگ‌طلبي است. آنها براي حمايت از صدور تروريسم و عمليات تروريستي نياز به پول دارند؛ پولي كه از طرف… هيأت حاكمه… تأمين مي‌شود. 
دكتر آئورليو مانكوزو Aurelio Mancuso در سخنان خود با رد چشم‌پوشي از جنايات حكومت آخوندي به بهانة معاملات تجاري با اين رژيم گفت كه اعدام‌ها و سركوب گسترده در ايران به‌طور خاص (در قبال) مخالفان سياسي و زنان هم‌چنان جريان دارد… اين رژيم ربطي به اسلام ندارد… آنها براي اعمال اختناق از اسلام سوء استفاده مي‌كنند. در ايران شكنجه، اعدام و تبعيض جنسي رو به افزايش است و در دوران روحاني اعمال ضد بشري متوقف نشده است. 
در ادامة اين جلسه دكتر فيصل المحمد رئيس انجمن سوريه آزاد و دموكراتيك در ايتاليا، طي سخناني به هم‌دستي رژيم آخوندي در كشتار مردم سوريه و حضور گستردة عوامل اعزامي خامنه‌اي در اين كشور اشاره كرد، و گفت: طي اين سال‌ها بيش از 600 هزار نفر از مردم سوريه كشته و 10 ميليون نفر از خانه‌هاي خود آواره شده‌اند؛ بيش از 5 ميليون مهاجر وجود دارد و فردا با يك بحران و فاجعة بزرگ پناهندگان روبرو خواهيم بود. 
دكتر انريكو وانديني Enrico Vandini نيز در اين سيمنار، گفت: رژيم ايران با صرف ميلياردها دلار به كمك بشار اسد شتافته و در قتل مردم سوريه شريك است… مقامات (رژيم) ايران بارها تأكيد كرده‌اند كه سوريه استان 35ام ايران است؛ به همين دليل پر واضح است كه حفظ (رژيم) اسد براي آنها امري بنيادي است. وي تأكيد كرد كه براي مقابله با مداخلات رژيم در سوريه، بايستي منابع مالي آن‌را قطع كرد؛ زيرا اين رژيم با كمك مالي به تروريسم، به اقداماتش در سوريه ادامه مي دهد و اگر روابط تجاري خود را با آن قطع كنيم و مانع رسيدن پول به‌دست اين رژيم بشويم در تأمين مالي تروريسم با مشكل روبرو خواهد شد.

No comments:

Post a Comment