Wednesday, March 29, 2017

واشینگتن اگزمینر: حمایت گسترده اعضای کنگره‌ آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه رژیم آخوندیواشینگتن اگزمینر: حمایت گسترده اعضای کنگره‌ آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه رژیم آخوندی

به گزارش واشینگتن اگزمینر، نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگرة آمریکا، سخت‌ترین مجازاتها را علیه رژیم آخوندی که در تمام دوره اوباما سابقه نداشته، در دستور کار خود قرار داده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: «هفتة گذشته نمایندگان کنگره و سنا دو لایحة تحریم جداگانه را ارائه کردند که از حمایت قوی دو حزبی در هر دو مجلس برخوردار است و تحریم‌های الزام‌آور جدیدی را علیه برنامة موشک‌های بالیستیک (رژیم) ایران اعمال خواهد کرد. (این لوایح هم‌چنین) اجرای ممنوعیت بین‌المللی فروش تسلیحات به (رژیم) ایران را تقویت می‌کند».

گزارشی پیرامون لایحة تحریم‌های جدید علیه رژیم آخوندی در مجلس نمایندگان آمریکا که توسط اد رویس رئیس کمیتة امور خارجی و الیوت انگل رئیس دموکرات‌ها در این کمیته ارائه شده و از حمایت رئیس جمهوریخواهان، معاون رئیس دموکرات‌ها و پشتیبانی گستردة دو حزبی در مجلس نمایندگان برخوردار است:

کوین مک‌کارتی رئیس جمهوری‌خواهان و استنی هویر معاون رئیس دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان که از حامیان اصلی لایحة 1698 برای اعمال تحریم‌های جدید علیه حکومت آخوندی هستند، بر حمایت قوی دو حزبی از این لایحه و لزوم حسابرسی از رژیم تأکید کردند.

کوین مک‌کارتی، گفت: «(رژیم) ایران چهارده بار موشک‌های بالیستیک را آزمایش کرده است، هیچ حکومت دیگری این میزان از پول را بدون تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی خرج نکرده است. به همین دلیل این لایحه بسیار حیاتی است...».
استنی هویر نیز، تأکید کرد: «ما باید یک پیام روشن بفرستیم و این لایحه نیز همین کار را خواهد کرد؛ (پیام این است که) به‌رغم توافق (اتمی)، ما در ارتباط با همة اقدامات غیر اتمی (رژیم ایران)، به‌سرعت دست به اقدام خواهیم زد. هم دولت و هم کنگره این کار را خواهند کرد تا پیامی بفرستند و بگویند، این فعالیت‌ها غیر قابل قبول است و ما به‌نحو مناسب، بادقت و با قدرت پاسخ خواهیم داد».

لایحة 1698 مجلس نمایندگان که با عنوان «گسترش تحریم‌ها علیه (رژیم) ایران در مورد برنامة موشک بالیستیک و موضوعات دیگر» ارائه شده، شامل فهرست گسترده‌یی از تحریم‌ها علیه مقامات رژیم، هر مقام خارجی دیگر، شرکت‌ها و مؤسسات در داخل ایران و هر شرکت و مؤسسه در خارج ایران خواهد بود که در ارتباط با برنامة موشکی رژیم قرار دارند.
لایحة دوحزبی مجلس نمایندگان از رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد، بعد از 120 روز، گزارشی از ناقضین لایحه به کنگره ارائه کند و سپس هر 90 روز این گزارش را به‌روز کند.
لایحة 1698 در 20 صفحه به جزئیات تحریم‌ها علیه دست‌اندرکاران و حامیان برنامة تولید موشک‌های بالیستیک رژیم می‌پردازد.
اد رویس، رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در اطلاعیة معرفی این لایحه، تصریح کرد: «زیر پوشش یک معامله اتمی پر عیب و نقص، (رژیم) ایران برنامة موشک‌های بالیستیک خود را گسترش داده است. هدف آزمایش‌های (رژیم ایران) که مخالف (قطعنامه‌های) شورای امنیت است، ارتقای سیستم حمل کلاهک اتمی است. این تنها هدف چنین پروژه‌های پر هزینه و گران‌قیمت است و رژیم ایران مدت‌هاست که در این زمینه مورد حسابرسی قرار نگرفته است».
رئیس کمیته امور خارجی کنگره افزود: «این لایحه تمامی افراد مرتبط با برنامة اتمی رژیم، چه در ایران و چه در خارج و هم‌چنین بانک‌هایی را که در این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کنند، از سیستم بانکی آمریکا محروم می‌کند. این لایحه هم‌چنین افرادی را که به هر نحوی به این پروژه کمک می‌کنند، جریمه خواهد کرد».

No comments:

Post a Comment