Thursday, March 30, 2017

حمله باندی نقوی حسینی عضو مجلس ارتجاع به آخوند روحانی وپیام حذف او


حمله باندی نقوی حسینی عضو مجلس ارتجاع به آخوند روحانی وپیام حذف او
نقوی حسینی عضو مجلس ارتجاع از ورامین در آستانه نمایش انتخابات، آخوند روحانی را مورد حمله قرار داد و گفت:‌ «مردم می‌بینند اقتصاد هنوز ساماندهی نشده، آمار بیکاری در میان جوانان تحصیل‌کرده به‌شدت افزایش یافته و رکود اقتصادی عمیق‌تر شده است. مردم از وضعیت موجود بسیار ناراحت هستند و اگر کاندیدایی در تراز ریاست‌جمهوری به میدان بیاید قطعاً مردم به وضعیت کنونی رأی نخواهند داد».

وی با اشاره به این‌که فاصله آرای روحانی با رقیبش در انتخابات مجموعاً 250هزار رأی بود، افزود: «یکی از وعده‌های روحانی این بود که کاری می‌کنیم مردم آن‌قدر در رفاه باشند که نخواهند یارانه دریافت کنند. مردم وقتی امروز بعد از چهار سال به آن شعارها نگاه و میزان تحققش را بررسی می‌کنند می‌بینند که اقتصاد ایران بعد از 100روز از بر سرکار آمدن رئیس‌جمهور هنوز ساماندهی نشده، آمار بیکاری به‌ویژه در میان جوانان تحصیلکرده با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به‌شدت افزایش یافته و رکود اقتصادی عمیق‌تر شده است. ملت ایران نفعی از برجام نبرد. البته رئیس‌جمهور در این زمینه بی‌احتیاطی کرد و وعده‌های سراب گانه‌ای هم‌چون گره زدن آب آشامیدنی مردم به برجام و ازدواج جوانان به این توافقنامه هسته‌یی را داد که در نهایت مقام معظم رهبری تذکر دادند مسئولان به مردم وعده‌های غیرعملی ندهند».

No comments:

Post a Comment