Thursday, March 29, 2018

نشریه هیل کنگره امریکا :پرفسور ساسا شیهان چرا هواداران «راه‌حل دیپلماتیک» باید از انتصاب بولتون استقبال کنند؟
نشریه هیل کنگره امریکا :پرفسور ساسا شیهان چرا هواداران «راه‌حل دیپلماتیک» باید از انتصاب بولتون استقبال کنند؟

هواداران «راه‌حل دیپلماتیک» برای مقابله با نظام ایران باید از حضور جان بولتون در موضع مشاور امنیت ملی آمریکا استقبال کنند؛ مضمونی که ایوان ساشا شیهان طی مقاله‌ی خود به اثبات ضرورت آن می‌پردازد.
«سبک آتشین بولتون خطر جنگ را کاهش می‌دهد و موجب تقویت آرزوی مردم ایران برای تغییر می‌شود»؛ عنوان مقاله‌ای از ایوان ساشا شیهان، مدیر اجرایی مدرسه مصالح عمومی و بین‌المللی در دانشگاه بالتیمور به تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۸ که در نشریه رسمی کنگره آمریکا (هیل) منتشر شد.
پس از انتصاب جان بولتون به‌عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا مواضع گوناگونی از طرف جناح‌ها و جریان‌ها و دولت‌ها در بسیاری از نقاط جهان و درون آمریکا اتخاذ شد. اما می‌توان تمام این گرایش‌ها را در دو دسته کلی صورت‌بندی کرد. دسته نخست مدعی هستند که جان بولتون به‌خاطر مواضع آتشینی که در برابر نظام ایران و کره شمالی داشته است با قرار گرفتن در موضع مشاور امنیت ملی کاخ سفید وضعیت موجود را به سمت جنگ سوق می‌دهد؛ این گروه به‌طور عمده طرفدار سیاست مماشات با نظام ایران و حفظ این نظام می‌باشند.
دسته‌دوم اما حضور جان بولتون در موضع مشاور امنیت ملی آمریکا را به فال نیک گرفته و آنرا گامی تعیین کننده برای پایان دادن به هرگونه مماشات با نظام ایران ارزیابی می‌کنند.
پروفسور ایوان شاسا شیهان در مقاله‌ای این استدلال را توسعه می‌دهد که برخلاف نظر آنان که ترویج می‌کنند لحن آتشین بولتون شرایط را به سمت جنگ سوق می‌دهد؛ مواضع بولتون و جدیتش در مواجهه با نظام ایران خطر جنگ را کاهش می‌دهد. او استدلال می‌کند که جدیت آمریکا در مقابله با تهدید نظام ایران به همراه حمایت از قیام سازمان یافته‌ی مردم، راه‌حلی‌ست برای اجتناب از جنگ‌های دیگر؛ و نتیجه می‌گیرد که انتصاب بولتون پیامی در همین سمت است.
جنگ در جریان است
ساشا شیهان می‌نویسد: «بسیاری از کسانی که مخالف انتخاب بولتون هستند از این فرضیه غلط رنج می‌برند که بولتون آمریکا را در وضعیت جنگی با دولت‌های سرکش به‌خصوص نظام ایران قرار می‌دهد؛ استدلالی که یک واقعیت بنیادین را نادیده می‌گیرد: نظام ایران در حال حاضر درگیر یک جنگ با غرب هست؛ این نظام تنها طرف مسئول در برانگیختن خشونت در یمن، عراق و سوریه می‌باشد.»
ضرورت حمایت از بولتون
مدیر اجرایی مدرسه مصالح عمومی و بین‌المللی در دانشگاه بالتیمور سپس می‌نویسد: «سیاستگذاران آمریکا نگران فعالیت‌های شرورانه‌ی نظام ایران و پیگیری برنامه اتمی‌ آن می‌باشند. در نتیجه کاملا خردمندانه است که در یک پیام استراتژیک این واقعیت را برجسته کنند. انتخاب بولتون ارسال همین پیام است؛ آنچه احتمال خطر یک جنگ دیگر در خاورمیانه را کاهش می‌هد.»
به نظر ایوان ساشا شیهان «کسانی که نگران وقوع جنگ با ایران هستند باید از انتخاب بولتون استقبال کرده و کوشش‌های دولت برای مقابله با نفوذ بی‌ثبات کننده‌ی منطقه‌ای نظام ایران را مورد حمایت قرار دهند تا به این وسیله رژیم مذهبی ایران را در برابر رفتارهایش وادار به پاسخگویی کنند.»
ایوان شاسا شیهان ضمن آنکه می‌پذیرد که هنوز برای تضمین تغییرات در رفتار مخرب نظام ایران نیاز به تغییراتی بیشتر در سیاست آمریکا وجود دارد اما تصریح می‌کند که اگر آمریکا دارای موضع قاطعی باشد می‌تواند نظام ایران را به عقب براند؛ «به‌خصوص از زمانی‌که نظام ایران با تهدید موجودیتش از طرف مردم معترض در تظاهرات‌های اواخر دسامبر و ژانویه مواجه شد».
اپوزیسیون نظام ایران
ایوان ساشا شیهان آنگاه استدلال خود را توسعه می‌دهد و به نقش اپوزیسیون ایران می‌پردازد. او می‌نویسد که به‌مناسبت نوروز مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، مردم ایران را فراخواند که سال جدید را به سالی مملو از قیام‌ها تبدیل کنند.
ساشا شیهان سپس تاکید کرد که سازمان مجاهدین خلق عضوی کلیدی مقاومت ایران است که نقش بزرگی در اعتراضات در داخل کشور به‌عهده دارد.
به نوشته‌ی مدیر اجرایی مدرسه مصالح عمومی و بین‌المللی در دانشگاه بالتیمور، کاخ سفید نیز به نوبه خود در ابتدای قیام‌ها آنرا مورد حمایت قرار داد و اکنون با توجه به مواضع گذشته بولتون علیه نظام ایران، ممکن است حمایت آمریکا از سیاست تغییر رژیم در ایران را تقویت کند.
شیهان نتیجه می‌گیرد که «واکنش خشونت آمیز نظام ایران در برابر تظاهرات‌های اعتراضی صلح آمیز نشان می‌دهد تنها زبان قابل فهم برای این نظام زبان قدرت است.»
پایان دادن به نظام ایران به‌خاطر صلح
به‌نظر شیهان «همان رفتاری را که نظام ایران با مردم ایران انجام می‌دهد با مردم در سایر نقاط جهان نیز انجام می‌دهد» در نتیجه «تنها راه برای کنار زدن تهدید جنگ، پایان دادن به رژیم تهران می‌باشد. و تنها راه برای زدن ضربه‌ای کشنده به این رژیم حمایت از قیام سازمان‌یافته‌ی مردم ایران است.»
«برای تحقق این هدف تهدیدات موثر و سیاستی که قدرت و اعتماد به نفس را در طرف آمریکا علیه نظام ایران به نمایش بگذارد ضروری‌ست.» ساشا شیهان می‌افزاید که توصیف این سیاست به‌عنوان سیاستی جنگ‌طلبانه غیر منصفانه است. در حالی‌که کاملا در جهت خلاف این ادعا، «هدف اجتناب از جنگ است»؛ «از طریق برپایی یک نظام حکومتی جدید و دموکراتیک است»؛ «آنچه در برنامه‌ی ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی برای آینده‌ی ایران آمده است»؛ «نقشه‌ای برای انتخابات آزاد و منصفانه، روابطی صلح‌آمیز بین ایران و همسایگانش، تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها، و همه اصول اساسی که هواداران راه‌حل دیپلماتیک باید آرزو کنند که شاهد ریشه دواندن آنها در خاورمیانه باشند.» [سایت هیل ۲۸ مارس ۲۰۱۸]
به این ترتیب ساشا شیهان طرفداران دیپلماسی برای مواجهه با نظام ایران را به این سمت هدایت می‌کند که تنها طریق موجود برای پیشبرد راه‌حل دیپلماتیک حمایت از قاطعیت در دولت آمریکا برای مقابله با نظام ایران و پشتیبانی از قیام سازمان‌یافته‌ی مردم این کشور می‌باشد؛ در نتیجه هواداران راه‌حل دیپلماتیک نه‌تنها نباید مخالف حضور بولتون در موضع مشاور امنیت ملی باشند بلکه باید از آن استقبال نیز بکنند.

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #نوروز مبارک #آ#ايران    


مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment